Cross

Optimisme over zachte landing

juli 31, 2023

 • Bevestiging zachte landing van de economie

 • Juli was een goede maand voor Chinese aandelen (overweging in onze portefeuilles)

 • Cijferseizoen laat hogere prijzen en lagere omzet zien

 • Obligatiebeleggers profiteren van huidige, hogere rente

In de afgelopen weken kwam er meer bevestiging dat er economisch zowel in de Verenigde Staten als in Europa sprake kan zijn van een zachte landing. Dat is natuurlijk goed nieuws voor financiële markten, maar dit nieuws is voor een belangrijk deel al in de koersen verdisconteerd.

 

Het IMF heeft de groeiramingen voor de wereldeconomie verhoogd, zelfs de Amerikaanse Federal Reserve rekent niet meer op een recessie. Grondstofprijzen zijn in korte tijd met 10 tot 20 procent gestegen. Uit Azië komt nog meer goed nieuws. Zo zijn Chinese aandelen in juli sterk gestegen, na stimulerende berichten van de Chinese overheid.

 

Nu de inflatie daalt, is ook het risico dat de bedrijfswinsten onder druk komen. In het huidige cijferseizoen is al te zien dat meevallende omzetcijfers een combinatie zijn van een meevallende prijsontwikkeling en een tegenvallende volumeontwikkeling.

 

Mogelijk dat de bewegelijkheid in de traditioneel lastige augustus en septembermaanden daardoor toeneemt, waardoor beleggingskansen zullen ontstaan.

 

De fundamenten op lange termijn zijn nog altijd goed. De consument staat er goed voor door de lage werkloosheid, er zal de komende jaren volop worden geïnvesteerd wat ongetwijfeld zorgt voor innovatie, meer productiviteit en economische groei. Naar verwachting beginnen centrale banken vanaf maart volgend jaar met het verlagen van de rente en dankzij die dalende rente komt er ruimte voor hogere waarderingen. Obligatiebeleggers profiteren ondertussen van een hogere reële rente. 

 

De vraag is wat er na de zachte landing komt. De markt lijkt te rekenen op een versnelling van de economische groei, maar dat matcht niet met een krimpende geldhoeveelheid, banken die minder krediet verstrekken en oplopende faillissementen.  Daarbij komt het risico dat centrale banken de voet te lang op de rem houden. Als die risico’s weer worden verdisconteerd in de prijzen, zijn er nieuwe kansen.

 

Namens Team Auréus

Jeroen van Lom, CFO/CIO

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.