Cross

Opkomende markten naast China

november 20, 2022

Nu de dollar draait, is het tijd om meer aandacht te besteden aan de opkomende markten buiten China. Het is vreemd dat China nog altijd onderdeel is van opkomende markten. Enerzijds is het gewicht van China in deze index erg groot en samen met twee andere feitelijk ontwikkelde markten (Taiwan en Zuid-Korea) bepalen zijn grotendeels de richting van de opkomende marktenindex.

Scherm­afbeelding 2022-11-20 om 21.46.14

Wat opkomende markten historisch gemeen hebben is dat ze volop profiteren van een zwakkere dollar. Dat kan komen omdat veel bedrijven in die landen zich niet kunnen financieren in lokale valuta, maar alleen in dollars. Op het moment dat de opbrengsten in lokale valuta tegenvallen en ze daarmee een dure financiering (sterke dollar) moeten aflossen, zal dat de groei drukken. Maar op het moment dat er sprake is van een zwakke dollar gaat het veel eenvoudiger, er is sprake van extra liquiditeit. Ook moeten opkomende markten altijd hun munt verdedigen in de wereld. Daarmee is er een indirecte afhankelijkheid van het Amerikaanse monetaire beleid. Wellicht dat de rente omlaag moet als er wordt gekeken naar de eigen economie, maar dan zou de eigen munt wel eens kunnen verzwakken.

Scherm­afbeelding 2022-11-20 om 21.27.23

In deze cyclus reageerden centrale bankiers in opkomende marktenveel sneller op de oplopende inflatie dan de centrale bankiers in ontwikkelde markten. Ze begonnen op tijd met het verhogen van de rente. Verder profiteerde opkomende markten die grondstoffen produceerden van stijgende grondstofprijzen en de grotere Aziatische opkomende landen konden in de eigen munt zaken doen met Rusland waardoor de dollar minder belangrijk was voor dee markten. Alleen opkomende (en frontier) markten die veel duur voedsel moesten inkopen en dat niet konden betalen in de eigen munt waren de pineut. Denk aan Sri Lanka, Bangladesh en Turkije. Een opvallend positieve uitschieter in historisch perspectief is Latijns Amerika. Voor wat betreft het verkrappingsbeleid lopen deze landen voor op de Verenigde Staten, dat blijkt ook wel uit de goede prestatie van enkele Zuid-Amerikaanse munten versus de dollar.

49736731-15486079653691983_origin

Zuid-Amerikaanse opkomende markten zijn in de afgelopen jaren ook steeds goedkoper geworden, vooral ten opzichte van Aziatische opkomende markten. Dat terwijl juist deze markten het veel meer moeten hebben van verschillende grondstoffen, zowel wat betreft energie, metalen als agrarische grondstoffen. 

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.