Cross

Opkomende markten discount

maart 5, 2023

Bij de start van de MSCI Emerging Markets index in 1988 bestond de index uit 8 landen (Mexico, Argentinië, Brazilië, Chili, Jordanië, Maleisië. Thailand en de Filipijnen). Er kwamen landen bij zoals Zuid-Korea vanaf 1992, India in 1994, Zuid-Afrika in 1995, Taiwan vanaf 1996 en Rusland in 1997 en af en toe vielen er ook landen uit de index richting de Frontier Markets. Afgezien van Portugal en Griekenland ontwikkelde een opkomende markt zich nooit tot een ontwikkelde markt. Het is ook maar de vraag of Portugal en Griekenland echte opkomende markten zijn of zijn geweest. Toen Griekenland in 2013 werd teruggezet tot opkomende markt waren de verschillen met andere opkomende markten groot. Wellicht is het in dit geval beter om te spreken van submerging markets dan van emerging markets. Sinds 1996 is ook China – via de B-aandelen op Shenzen en Shanghai – onderdeel van de index, maar de doorbraak voor China kwam met de opname van de in Hong Kong genoteerde Red-Chips in de index.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 10.21.59

Bij opkomende markten gaat het om landen die niet voldoen aan de standaarden die wel in ontwikkelde markten gelden. Wat dat betreft is de term ‘opkomend’ misleidend, omdat het er van uitgaat dat er sprake is van een positieve ontwikkeling. Dat gaat dan met name om essentiële onderdelen (instituties) die een goede marktwerking te bevorderen en die daardoor ook belegbaar zijn voor buitenlandse investeerders, wat bijvoorbeeld betekent dat de corporate governance net zo goed is geregeld als in ontwikkelde markten.

em

Wat dat betreft is er sinds 1988 veel verbeterd. Betere instituties zorgen meestal voor een hogere groei. Dat is goed te zien in de frontier market Vietnam. Met buitenlandse hulp heeft Vietnam 20 jaar geleden besloten om op het gebied van de vrije-markt-economie van alle instituties de toen geldende best-practices te introduceren. Zo heeft het land een systeem van kamer-van-koophandel dat is gebaseerd op het Duitse systeem. Sindsdien heeft het land een jarenlange groeivoet van gemiddeld 7 procent en is daardoor het snelst groeiende land in de wereld. De outperformance van zo’n economie en daaraan meestal ook de markten begint niet bij de groei, maar bij de structurele hervormingen (de instituties) die die groei mogelijk maken. Dat is ook goed zichtbaar in een land als India. Het land beschikt over meerdere aandelenmarkten, sommige zelfs van meer dan een eeuw oud, maar pas als de overheid hervormingen doorvoert, presteren Indiase aandelen bovengemiddeld. Wat dat betreft zijn de recente ontwikkelingen duidelijk een stap terug, een risico gezien de relatief hoge waardering van Indiase aandelen.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 10.21.42

Vanwege de hogere risico’s die nu eenmaal samenhangen met het gedeeltelijk ontbreken van de vereiste instituties krijgen opkomende markten vaak een discount. Die discount varieert wel in de tijd. Vooral de ontwikkeling van de Amerikaanse dollar had daarop in het verleden veel invloed. Veel opkomende markten konden zich in het verleden niet financieren in hun eigen munt, maar uitsluitend in Amerikaanse dollar. Dat is geen probleem zo lang de dollar relatief zwak is ten opzichte van eigen munt, want dan zijn de kasstromen in lokale valuta voldoende om de schulden in dollar af te lossen.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 10.21.25

Maar als de dollar sterk is, geldt het omgekeerde. Het vervelende is dat de dollar altijd sterk is op het moment dat er sprake is van een grote crisis. Dan worden opkomende markten extra geraakt. Bovendien besmetten ze in het verleden ook elkaar. Die tijd ligt wel achter ons. Sinds de Azië-crisis van 1997 hebben vooral Aziatische landen er veel aan gedaan om herhaling te voorkomen. Het eerstvolgende grote default (dat van Argentinië) besmette dan ook niet de andere opkomende markten. Verder is het opvallend hoe goed opkomende markten (en met name emerging debt) vorig jaar presteerden. Zo’n sterke dollar was in het verleden goed voor een forse underperformance, maar dit keer niet. Toch waren er problemen genoeg. Rusland dat uit de index verdween, de implosie in de Turkse economie, het zero-covid-beleid en vastgoedproblemen in China. Een goede schuilplaats leek te ontbreken en dat verklaart wellicht ook de goede prestatie van de beurzen in Zuid-Amerikaanse landen. Feit is echter wel dat in 2022 opkomende landen veel minder last hadden van de sterke dollar. Het is tegenwoordig voor veel meer landen mogelijk om zichzelf in lokale valuta te financieren. Dankzij de groeiende aanwezigheid van de renminbi zijn Aziatische landen ook minder afhankelijk van de dollar. Zeker nadat de Amerikanen de dollar als wapen hebben ingezet, doen veel landen nu internationaal zaken in hun eigen munt. Daar komt geen dollar meer aan te pas.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 10.25.22

Voordeel van opkomende markten (afgezien van Griekenland) is dat zij zich niet hebben laten meeslepen in de monetaire gekte. Deze landen zijn juist gewend om oplopende inflatie in een vroeg stadium te signaleren en daarop te acteren. Dus daar waar Fed en ECB de inflatie als tijdelijk bestempelden, waren de centrale banken in opkomende markten op tijd begonnen om het inflatiegevecht aan te gaan.

‘China krijgt steeds meer de status van een veilige haven.’

Het belangrijkste land binnen opkomende landen is tegenwoordig China. Mede door de sterke renminbi is inflatie in China geen probleem. De best presterende obligatiemarkt van de afgelopen tien jaar (zowel in renminbi, euro of dollar) is de Chinese obligatiemarkt.  China krijgt steeds meer de status van een veilige haven. Wellicht niet voor Amerikaanse en West-Europese beleggers, maar wel voor de Russen, de Arabieren en de Aziaten. Samen met de Afrikanen zijn dat de beleggers van de toekomst, al snel 80 procent van de wereldbevolking. China committeert zich voor dit jaar aan circa 5 procent economische groei om van de afschaffing van het zero-covid beleid een succes te maken.

FqTn74qXgAAbOC1

In de afgelopen weken leek het er op of de Chinese heropening wat tegen zou vallen, maar dat had meer te maken met de beter dan verwachte inflatie- en werkloosheidscijfers in de VS en daaraan gekoppeld een herstel in de dollar. De komende weken moet leren of dat werd veroorzaakt door tijdelijke seizoenseffecten of dat daar nog een vervolg op komt. Alle indicatoren wijzen op desinflatie en een lage groei in de ontwikkelde markten. Daarmee is er ruimte voor nieuwe outperformance voor opkomende markten, onder leiding van China.

Scherm­afbeelding 2023-03-05 om 09.20.00

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.