Cross

Olie in mineur

november 27, 2022

De olieprijs is deze maand sterk gedaald, zoals zo vaak door een combinatie van factoren. Aan de aanbodkant blijft Rusland opvallend veel olie produceren, op dit moment ongeveer 300.000 vaten meer dan een jaar geleden. Dat terwijl Rusland het grotendeels moet doen zonder westerse technologie. De echte test komt met de naderende Russische winter. Verder is de Amerikaanse overheid van plan om Chevron een vergunning te verlenen om olie te gaan pompen in Venezuela. In de afgelopen jaren waren er Amerikaanse sancties tegen het land, maar dit is een signaal dat ook andere oliebedrijven weer mogen produceren in Venezuela. Verder is er een prijsplafond afgesproken op Russische olie, maar dat plafond ligt zo hoog en er zijn zoveel mogelijkheden om er onderuit te komen dat dit niet wordt gezien als een beperkende maatregel.

FilU0UKX0AsMcHX

Aan de vraagkant speelt vooral de corona-uitbraak in China een grote rol. Niet eerder kwamen er dagelijks zoveel besmette patiënten bij. Dit zet een dikke streep door het naderende einde van het zero-covid-beleid. Dit beleid is door de besmettelijkheid van het virus ongeschikt om door te zetten. Er zijn vaccins en betere behandelingen, maar deels is het zero-covid-beleid ook ideologisch en wordt het door Peking als superieur gezien vergeleken met de vele overlijdensgevallen in landen buiten China. Op dit moment zijn er demonstraties in China tegen het zero-covid-beleid en dat kan betekenen dat linksom of rechtsom het beleid op korte termijn zal eindigen. Naast de vraag vanuit China speelt natuurlijk ook de algemene groeivertraging, waarschijnlijk uitmondend in een recessie.

Fg26VWiWIAcNMah

Voordeel van de daling is dat overheden minder snel de neiging zullen hebben om ‘overwinsten’ te belasten. Bovendien draagt het bij aan een verdere daling van de inflatie. Voor volgend jaar zorgt de ontwikkeling in China er voor dat er op kort termijn sprake is van meer aanbod dan vraag, maar dat er al snel evenwicht is tussen vraag en aanbod en opnieuw een tekort in de tweede helft van 2023. Per saldo zorgen onvoldoende investeringen er voor dat olieprijzen kunnen herstellen, maar overigens zijn de kasstromen van veel oliemaatschappijen ook bij de huidige olieprijs historisch erg hoog.

Fh_qyfUWAAEmUJD

Verder zijn er een zevental factoren die volgend jaar een rol spelen bij de olieprijs. Allereerst is er het herstel van het vliegverkeer. Op dit moment verbruikt het vliegverkeer nog altijd zo’n 2 miljoen vaten per dag minder dan in 2019. Verder is in China de vraag nu zo’n 1 miljoen vaten per dag lager dan in 2020/2021 als gevolg van de lockdowns. Grote vraag is ook waar de olie die voorheen uit Rusland naar de Europese Unie ging (2,4 miljoen vaten dag) nu vandaan komt. Rusland moet op zoek naar andere kopers en Europa moet op zoek naar andere olie. Verder is meer specifiek de dieselmarkt erg krap dit jaar. Dat wordt niet beter nu er niet meer geleverd kan worden door de Russen. Als straks het vliegverkeer (diesel, kerosine en jetfuel JP4 lijken op elkaar) aantrekt wordt dit vrij acuut. Amerikaanse olieproducenten zijn nog altijd terughoudend om de productie op te schroeven. In de komende weken zal de uitgifte van olie uit de (SPR) eindigen. Sinds maart dit jaar kwam er 0,8 miljoen vaten per dag uit de reserve. Tot slot gaan de investeringen in oliewinning omhoog, maar grotendeels is dit een gevolg van de oplopende inflatie. De kans is nog altijd groot dat de totale investeringen onvoldoende zijn om in de toekomstige vraag te voorzien. Bij elkaar moet dit voldoende zijn om Brent medio volgend jaar weer boven de 100 dollar per vat te laten komen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.