Cross

OFGR, OCV & VBI

mei 19, 2024

OFGR OCV VBI

Met ingang van 1 januari 2025 worden Open Fondsen voor Gemene Rekening (OFGR) en alle Open CV’s (OCV) fiscaal transparant, ook die met een VBI-status. Een VBI is een beleggingsinstelling die vrijgesteld is van Vpb. Veel DGA’s maken gebruik van deze mogelijkheid (de familie-VBI). Het VBI-regime is dan alleen nog maar van toepassing voor beleggingsinstellingen die onder overheidstoezicht staan. Er is geen respecterende werking voor al bestaande familie-VBI’s. Ook zij zijn dan niet meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De bezittingen en schulden worden vanaf 2025 toegerekend aan de participanten/vennoten en daar belast (Vpb of IB). Doel van deze aanpassing is om onbedoeld gebruik (belastingontwijking) in internationale context te voorkomen. Tegelijkertijd worden daardoor volstrekt legale nationale anonimiseringsstructuren buiten spel gezet. De OCV en familiefondsen worden veelal in de privésfeer gebruikt voor het anonimiseren van familievermogen.

Voorkom afrekenen in box 2

Als u als privépersoon een belang van 5% of meer in een OCV of een OFGR heeft, dan wordt u momenteel voor de inkomstenbelasting belast in box 2 over de inkomsten. Als de werkelijke waarde van uw belang in de OCV of OFGR hoger is dan wat u ervoor betaald heeft (uw fiscale verkrijgingsprijs) rust er nu een belastingclaim op waarover u eind 2024 in principe moet afrekenen. Het belastingtarief in box 2 voor inkomen is momenteel 24,5% over de eerste € 67.000 (fiscale partners € 134.000) en 33% over het meerdere. Om afrekening als gevolg van deze overgang te voorkomen, is er overgangswetgeving waarvan alleen in 2024 gebruik gemaakt kan worden.

 

Het kan namelijk zo zijn dat er in de OCV of OFGR nog stille reserves zitten. De werkelijke waarde van de bezittingen (bijvoorbeeld een pand of beleggingen) is in dat geval hoger dan de fiscale boekwaarde. Daar rust nog een Vpb-claim op waarover in theorie eind 2024 afgerekend moet worden. Dit voorkomt U door dit jaar uw belang in de OCV of OFGR in te brengen in een nieuw opgerichte of bestaande BV/NV. U hoeft nu de box 2-claim in 2024 niet af te rekenen, die schuift door op de aandelen in de BV/NV. Daarmee wordt voorkomen dat de Vpb-claim over de stille reserves in 2024 betaald moet worden. Aan de vrijstelling is wel de voorwaarde verbonden dat u de aandelen in de BV/NV drie jaar moet aanhouden.

 

Beperkingen

Het overgangsrecht voor de overdrachtsbelasting (10,4 procent) is beperkt tot OFGR-en of OCV’s die al bestonden op 19 september 2023, 15.15 uur. Het opzetten van een nieuwe OFGR of OCV om bestaand vastgoed van box 3 naar box 2 te brengen met beperkte heffing van overdrachtsbelasting wordt hiermee voorkomen. In sommige gevallen kan geen gebruik gemaakt worden van deze doorschuifmogelijkheid en moet de Vpb-claim worden afgerekend. In dat geval kunt u gebruik maken van een betalingsregeling. In tien jaar tijd lost u deze belastingschuld renteloos lineair af. Als gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht door de OFGR of OCV in te brengen in een BV/NV, wordt het vermogen wel zichtbaar in het Handelsregister. Een BV/NV moet namelijk wel cijfers publiceren. Om zichtbaarheid van het vermogen te voorkomen, moet dan nog een aantal vervolgstappen genomen worden.

 

Btw-vrijstelling en zeggenschap

Een OFGR, en in sommige gevallen een OCV, kan onder voorwaarden gebruikmaken van de btw-vrijstelling voor vermogensbeheer of beleggingsadvies. Bij beëindiging van het OFGR of de OCV verliest u deze vrijstelling. Bovendien moeten dan de bezittingen en schulden van het OFGR en de OCV overgezet worden naar de participanten. Het in stand houden van het OFGR of de OCV heeft als voordeel dat de zeggenschap over het vermogen niet wijzigt. Die blijft bij de beheerder van het OFGR of de OCV. In familiesituaties kan dat nog steeds een nuttige structuur zijn om zo met behoud van zeggenschap vermogen over te dragen naar de volgende generatie.

 

Kort dag

Begin op tijd met de voorbereidingen in overleg met uw fiscaal adviseur. In december is het druk bij de notaris en ook het openen van een rekening neemt tegenwoordig de nodige tijd in beslag. Overleg daarvoor met uw vaste aanspreekpunt binnen Auréus samen met uw fiscaal adviseur. Die hiervoor weergegeven situatie gaan over de algemene regeling en vormen dus geen individueel advies. Bovendien kan ook (fiscale) wetgeving snel wijzigen, dit is de stand per 19 mei 2024.

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer


Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.