Cross

Nu sparen, straks beleggen?

september 10, 2023

Nu sparen, straks beleggen?
 • Met beleggen is een hoger nettorendement te behalen dan met sparen, zelfs na de verschillende behandeling in box 3.
 • De fictieve spaarrente over 2023 wordt pas begin 2024 bepaald en is hoger dan de 0,36 procent waarmee nu wordt gerekend.
 • Uiteindelijk telt het nettorendement, sparen gaat structureel ten koste van de koopkracht.

Vanaf het belastingjaar 2021 wordt er gekeken naar de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Daarbij gaat het niet om het werkelijke rendement. De belastingdienst hanteert een fictief rendement. Voor spaargeld is dat percentage pas begin 2024 bekend, want dan wordt de gemiddelde spaarrente over 2023 bepaald. De voorlopige indicatie van de belastingdienst begin dit jaar was 0,36 procent voor sparen. Nu de spaarrente stijgt, mag duidelijk zijn dat dit percentage veel hoger uitkomt. Wie op dit moment voor de keus staat om te gaan sparen of te gaan beleggen, weet bij sparen vrijwel zeker dat al het rendement tot aan het jaareinde naar de fiscus gaat. De fiscus eist immers bijna een derde van het rendement op, wat betekent bij spaargeld dat de laatste vier maanden van het jaar voor de fiscus zijn. Er is immers maar één peildatum en dat is 1 januari.

Nu sparen, straks beleggen? 

Negatief rendement op sparen

 

Het nettorendement op sparen tot aan het einde van het jaar is dus vrijwel nihil voor iemand die nu begint met sparen. Bovendien zorgt de inflatie er voor dat diezelfde spaarder gegarandeerd inteert op koopkracht. Zo’n gegarandeerd verlies van koopkracht is overigens niet zo vreemd bij sparen, zeker niet voor iemand die meerdere jaren het geld op een spaarrekening laat staan. Bij beleggen is er in ieder geval nog een kans dat er sprake is van een netto-positief rendement. Als het dus gaat om het bereiken van bepaalde doelstellingen met vermogen, al was het alleen maar de instandhouding van dat vermogen dan is het risico van sparen veel groter dan het risico van beleggen. Geld sparen, kost geld.

 

Positief nettorendement op beleggen

 

Wie nu start met beleggen moet belasting betalen in box 3 over een veel hoger fictief rendement. In plaats van het gemiddelde rendement over 2023 kijkt de fiscus nu naar een langjarig gemiddelde. Dat fictieve rendementis vastgesteld op 6,17 procent en dan mag er eind dit jaar dus bijna 2 procent worden afgetikt. Alleen is de kans op 2 procent rendement met beleggen tot het einde van het jaar is veel groter. Het lange termijn rendement op aandelen ligt hoger dan 6,17 procent. In tegenstelling tot sparen zijn daar de rendementen door het jaar heen niet gelijk verdeeld. De maanden oktober, november en december dragen statistisch bovengemiddeld veel bij. Alleen september is een lastige maand, maar dat sluit wel aan bij de beurswijsheid ‘Sell in May, remember to come back in September’.

 

Nu sparen, straks beleggen?

Kansen in andere beleggingscategorieën

 

Het fictieve rendement op beleggen is niet uitsluitend gebaseerd op aandelen. Daarbij worden bijvoorbeeld ook obligaties en vastgoed meegenomen. Nu is de rente op obligaties wel gestegen, maar om de fictieve 6,17 procent te halen moet er worden ingeleverd op kredietwaardigheid (high yield) of liquiditeit (private debt). Met een recessie voor de boeg lijkt de laatste optie de voorkeur te hebben. Toch zou er ook op de obligatiemarkt tot aan het einde van het jaar meer dan 2 procent kunnen worden gemaakt. Vooral op het moment dat de komende recessie zorgt voor een rentedaling. Dan is er sprake van koerswinst boven op het bestaande couponrendement. De prognoserendementen op private markten op langere termijn liggen vrijwel allemaal boven de 6,17 procent.

 

Nu sparen, straks beleggen?

 

Vaak wordt een fiscale besparing hoger gewaardeerd dan een hoger nettorendement.  Dit is uiteraard geen rationele afweging. Wie een afweging maakt tussen sparen en beleggen moet kijken naar het nettorendement. Wie nu instapt heeft de keuze tussen het gegarandeerd netto nulrendement op een spaarrekening of een grote kans op een netto positief rendement bij beleggen. Wel is beleggen uiteraard iets voor de lange termijn. Op lange termijn stijgt ook de kans op een hoger nettorendement op beleggen vergeleken met sparen.

 

Han Dieperink, Chief Investment Strategist

 

Disclaimer

 

Gerelateerde artikelen

Verwarring over economie en markten

Verwarring over inflatie en markten. Door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn vraag en aanbod verstoord en daarmee ook de cyclus.

Meer lezen

Recessie in 2024

De kans op een recessie in 2024 neemt snel toe en daarvoor zijn ten minste 5 argumenten aan te dragen. Toch hoeft dit geen negatief scenario te zijn voor beleggers.

Meer lezen

Familievermogen over generaties

Familievermogen over generaties. De vloek van de derde generatie kan voorkomen worden met het achtste wereldwonder.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   In de Auréus podcast van Auréus verkennen we de wereld van beleggen op
   de beurs, investeren in vastgoe

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.