Cross

Nieuwsflits | Marktfluctuatie

februari 28, 2020

Na een flinke stijging van de beurs in 2019 zou een gezonde correctie niet vreemd zijn. De bedrijfscijfers, maar ook de macrocijfers geven al maanden een vertraging van de groei aan, echter dit is onderdeel van een normale economische cyclus. De beurzen reageerden nauwelijks op deze nieuwe realiteit van lagere groei. De enorme toestroom van geld door centrale banken en de aanhoudende lage rente werkt stijgende aandelenkoersen in de hand. Waarderingen zijn een goede reden om in risicobeleggingen te willen investeren, een toestroom van geld niet. De waarderingen tussen de verschillende sectoren zijn groot, van oververhitting was echter geen sprake.

Eind december werd er in China een melding gemaakt van een nieuw coronavirus (Covid 19) en zoals dat gaat in sommige regio’s, werd deze informatie pas na enkele weken gedeeld. Half januari kwam de uitbraak in het nieuws met als gevolg een scherpe daling op de wereldwijde beurzen (ca. 5%). Net zo snel als de daling werd ingezet, kwam ook het herstel. Natuurlijk zou het afsluiten van een paar steden in China en het stilvallen van de wereldhandel vanuit die regio economische vertraging opleveren, maar dit zou in de maanden daarna weer kunnen worden gecorrigeerd. Dagelijks krijgen we een update van de groei van het aantal besmettingen en het opgelopen dodental. Inmiddels 80.000 besmettingen, 2.700 doden (voornamelijk in China) en in nagenoeg alle werelddelen is het virus nu opgedoken.

Tot circa 1 week geleden leken de financiële markten immuun voor de economische teruggang die het virus veroorzaakt. We kopen per slot van rekening geen aandelen voor de cijfers van 1e helft 2020, maar voor de cijfers van 2021 en daarna. Als we er van uitgaan dat met het stijgen van de temperaturen het virus zal verdwijnen (aldus de deskundigen) en er adequaat wordt omgegaan met de besmette patiënten, is het een kwestie van maanden dat Covid 19 in de geschiedenisboeken verdwijnt zoals we dat ook hebben gezien met Sars, in Nederland Q-koorts en andere virus-uitbraken. Voor de patiënten en de familie niet minder vervelend en treurig, maar voor de algehele wereldeconomie, is het effect zoals het er nu uitziet niet dramatisch. Volgens de WHO overlijden er wereldwijd jaarlijks circa 500.000 aan een seizoens-griep, ook hier weer treurig voor de patiënt en familie, maar om die reden geen wereldwijde recessie.

De financiële markten zijn grillig. Het lijkt een eenvoudige balans tussen economische groei, bedrijfscijfers en risico-bereidheid van beleggers. De groei en de cijfers hebben we hierboven al kort aangestipt, maar de risico-bereidheid van beleggers is misschien wel de meest grillige van de drie; deze laat zich nauwelijks voorspellen. Waar woensdag 19 februari 2020 weinig beleggers denken aan het afbouwen van risico, zijn er op woensdag 26 februari slechts weinig beleggers die denken aan het toevoegen van risico. Reeds in januari kwamen er multinationals met de melding dat 2020 een uitdagend jaar zou worden; de markt reageerde niet of nauwelijks. De daling van de afgelopen week is een accumulatie van het eerdere slechte nieuws in combinatie met Covid 19. Een cocktail die we elke paar jaar van samenstelling veranderd, maar wel met dezelfde uitkomst, paniekverkopen op de aandelenmarkt.

In perspectief:
De beurzen staan op het niveau van afgelopen oktober, de winst die in ruim 3 maanden is opgebouwd, is in een week verloren gegaan. Dat vinden beleggers niet fijn, maar reden voor paniek is er niet. We weten al sinds januari dat 2020 een uitdagend jaar wordt; een goede balans tussen hoog- en laag-risico beleggingen is daarom cruciaal, het hebben van de juiste beleggingshorizon is minstens zo belangrijk. De groei van de wereldeconomie en daarmee de bedrijfsresultaten kan afnemen en daarmee kan de waardering voor de aandelen ook dalen. Zolang de horizon en de rendementsverwachtingen goed op elkaar zijn afgestemd, is er geen reden voor onrust.

Bel uw persoonlijke adviseur gerust als u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft!

Jeroen van Lom
CIO

Gerelateerde artikelen

Verwarring over economie en markten

Verwarring over inflatie en markten. Door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn vraag en aanbod verstoord en daarmee ook de cyclus.

Meer lezen

Recessie in 2024

De kans op een recessie in 2024 neemt snel toe en daarvoor zijn ten minste 5 argumenten aan te dragen. Toch hoeft dit geen negatief scenario te zijn voor beleggers.

Meer lezen

Familievermogen over generaties

Familievermogen over generaties. De vloek van de derde generatie kan voorkomen worden met het achtste wereldwonder.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   In de Auréus podcast van Auréus verkennen we de wereld van beleggen op
   de beurs, investeren in vastgoe

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.