Cross

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen

april 19, 2021

De Europese Unie wil een duurzaam en toekomstbestendig Europa creëren. Sinds 10 maart 2021 is daarom de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Dit is een onderdeel van het Europese actieplan voor het financieren van duurzame groei en de uitrol van de Green Deal. De SFDR verplicht iedereen die actief is op de Europese financiële markten om transparant te zijn over de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s en kansen zijn geïntegreerd in beleggingsbeslissingen. Met deze regelgeving wil de Europese Unie het zogenaamde ‘greenwashing’ voorkomen. Greenwashing is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat vermogensbeheerders zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Greenwashing gebeurt in vrijwel elke sector, van producenten die etenswaren verpakken tot reisbureaus die adverteren met duurzame vliegreizen. Verder is groene stroom vaak grijze stroom in een groen jasje.

SFDR bestaat uit twee onderdelen. Deze eerste fase gaat vooral over het duurzaamheidsbeleid dat precontractueel beschikbaar moet zijn. Om hieraan te voldoen hebben we sinds kort ons duurzaamheidsbeleid gepubliceerd. U vindt dit beleid terug via de link: www.aureus.eu/toezicht/. Pas in januari 2022, zo wordt verwacht, moet er in detail worden gerapporteerd over zaken als broeikasgasemissies, afval, biodiversiteit en mensenrechten. Daarvoor moet eerst nog overeenstemming worden bereikt over de standaarden voor de ‘principle adverse impacts’. Er zijn in totaal 32 verplichte indicatoren waarvan 16 op milieu en klimaatgebied en 16 voor sociale aspecten. Daarnaast zijn er 16 vrijwillige indicatoren, waarvan 11 op milieu- en klimaatgebied en 7 met sociale impact. Op het moment dat de standaarden van die indicatoren beschikbaar zijn, zullen wij die afzetten tegen ons duurzaamheidsbeleid. Auréus is van mening dat duurzaam beleggen op de lange termijn bijdraagt aan een beter risico- en rendementsprofiel. Daarom is duurzaamheid geïntegreerd in het beleggingsbeleid en het doorlopen van de beleggingscyclus. Bovendien vinden wij maatschappelijk verantwoord beleggen de norm. SFDR maakt een onderscheid tussen grijze, lichtgroene en donkergroene beleggingen. Wij hebben vier verschillende beleggingsbenaderingen: markt/factor, actief, individueel en SRI Impact. Bij alle vier is duurzaamheid geïntegreerd in het beleggingsproces. Alleen in de eerste drie benaderingen is het beleggingsbeleid niet gericht op het samenstellen van een portefeuille met duurzame kenmerken of met specifiek duurzame beleggingen. In deze portefeuilles zitten beleggingen die mogelijk gekwalificeerd kunnen worden als niet-duurzaam (grijs). In de verzameling van grijze en lichtgroene beleggingen zijn er namelijk veel verschillen van inzicht over wat onder duurzaam moet worden verstaan. Een bedrijf dat zich kwalificeert als lichtgroen kan wel degelijk in opspraak komen voor bepaalde praktijken, die tot uiting komen bij conflicten, rechtszaken en schandalen. Dergelijke controverses zijn in een lichtgroene portefeuille niet uit te sluiten. Met andere woorden: het risico op greenwashing is juist bij lichtgroene beleggingen hoog. De SRI-Impact benadering is opgezet met deze Europese regelgeving in het achterhoofd. Wij streven ernaar om een donkergroene benadering volgens SFDR aan te bieden. Dat betekent dat driekwart van de bedrijven die in een normale index zitten worden uitgesloten. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er nog controverses in portefeuilles aanwezig zijn. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat financieel rendement goed samengaat met beleggingen die een positieve maatschappelijke impact hebben. Wij hebben daarvoor zes verschillende crisis geïdentificeerd (klimaat, milieu, energie, water, voedsel en gezondheid) die direct zijn te herleiden naar de verantwoorde ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Naast de SRI-kern zijn er dus zes thematische impact-satellieten.
Het is onze overtuiging dat onze SRI-Impact portefeuille een portefeuille is waar de markt over enkele jaren naartoe zal bewegen. Bovendien voldoet deze portefeuille nu al aan de klimaatdoelstellingen van Parijs (-/- 40 procent CO2 in 2030) en is daarmee bestand tegen strengere wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Auréus
Han Dieperink
CCO

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.