Cross

Nieuwe concurrent ASML

januari 29, 2023

Bij de toelichting op de resultaten over 2022 rekende ASML er op dat China goed zou zijn voor 2,2 miljard omzet in 2023. Mogelijk kan daar nu een streep door, want de Amerikaanse overheid is samen met Nederland en Japan overeengekomen dat ook de oudere technologie van ASML niet meer aan China mag worden verkocht. Voor de goede orde, Taiwan (waar de belangrijke klant TSMC zit) wordt in dit kader niet gezien als China. Van het vorig jaar sterk gestegen orderboek bestaat zo’n 15 procent uit Chinese orders. Op dit moment is er al een verbod van EUV-machines naar China, maar de oudere DUV-machines worden nog altijd verkocht aan dat land. Vorig jaar ging het om iets meer dan 2 miljard omzet. De EUV-machines zijn goed voor zo’n 50 procent van de totale omzet van ASML. Mogelijk dat de Amerikanen compensatie bieden door zelf meer te investeren in nieuwe chips-fabrieken. ASML kan lastig reageren, ook omdat er geen officiële verklaring is, maar wil wel kwijt dat er niet sprake is van een materieel effect op korte termijn. De resultaten van ASML op korte termijn worden vooral bepaald door de capaciteit om machines te produceren.

EUV-DUV-Lithography.png

Nu is er niet echt een tekort aan high-end-chips (de chips die gemaakt worden met de nieuwste technologie (EUV), maar vooral aan chips die gemaakt worden met de ouder DUV-technologie. Deze veel goedkopere chips gaan in toepassingen zoals auto’s of het internet-of-things. Het gaat erg ver om China toegang tot deze technologie te ontzeggen, omdat in veel producten die China exporteert juist deze chips zitten. De waarde van de chips die China importeert ligt zelfs hoger dan de waarde van de olie die China importeert. Dat betekent dat er nu niets anders opzit voor de Chinezen om zelf deze lithografie-machines te ontwikkelen. Nu is dat geen eenvoudige opgave, want ASML loopt met haar technologie jarenlang vooruit. Maar net zoals Nederland er uiteindelijk voor zorgde dat Pakistan een kernbom kon ontwikkelen, zullen de Chinezen zich nog meer inzetten om toegang te krijgen tot de technologie van ASML. Het bedrijf mag de lonen alvast verdubbelen en de bewaking rondom Veldhoven verhogen om er voor te zorgen dat er geen kennis verloren gaat. Dan nog zijn de zakken van de Chinezen diep en semiconductors vormen de kern van het ‘Made in China 2025’-programma. Ze zullen er uiteindelijk in slagen om deze technologie te verwerven. De Chinese overheid zal er miljarden tegenaan gooien. Dat betekent dat er straks ook chips zijn die niet worden geproduceerd met ASML-machines end zullen worden gebruikt in tal van toepassingen, van auto’s tot consumentenelektronica.  Door de Chinese overheidssubsidies zitten in al die toepassingen straks goedkopere Chinese chips, terwijl de westerse concurrenten duurdere chips moeten gebruiken waardoor ze moeilijk met de Chinezen kunnen concurreren.

duv-lithography-system-market-infographic

Jarenlang had ASML twee Japanse concurrenten: Nikon en Canon. Met de hoge investeringen in de EUV-machines en het effect van de Grote Financiële Crisis zijn Nikon en ASML van het toneel verdwenen. Feitelijk is daardoor ASML monopolist op het gebied van EUV. Er komt nu een nieuwe concurrent van ASML bij en dat is een Chinees bedrijf. Nu zal het nog jaren duren voordat China zover is en in de tussentijd profiteert ASML natuurlijk wel van alle nieuwe chips-fabrieken die buiten Azië worden opgezet om maar minder afhankelijk te zijn van Azië. De Chinezen zitten niet stil. Die zetten ook maximaal in op de nieuwste photontechnologie, geschikt voor quantum-netwerken en quantum-computers. Het grootste risico is dat dit vooral een negatief effect zal hebben op de efficiency en de innovatie in de westerse chipsindustrie. Verder is Nederland een zeer open economie en daardoor kwetsbaar voor eventuele sancties van de Chinezen, terwijl in de gesloten economie van de Amerikanen slechts 1 procent van het BBP het resultaat is van de export naar China.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.