Cross

Misvattingen in de markt

augustus 7, 2022

Financiële markten zijn uitermate goed in het voorspellen van de toekomst. De collectieve wijsheid van alle participanten komt immers tot uitdrukking in de prijs. Toch kan het voorkomen dat markten zelfs tot in het extreme doorslaan in het irrationele. Dat komt onder andere omdat ook beleggers in een complexe wereld vuistregels hanteren om zaken te verklaren. En als die regels de afgelopen veertig jaar hebben gewerkt, is het moeilijk om mensen er nu van te overtuigen dat het dit keer anders is. Alleen is het dit keer niet anders, maar juist vrijwel hetzelfde als in een wat verder verleden, met vergelijkbare uitdagingen op het gebied van inflatie. De overeenkomst met de jaren zeventig wordt steeds sterker en het lijkt er steeds meer op dat we ook naar een vergelijkbaar stagflatieregime gaan als in de jaren zeventig. Alleen hebben maar weinig marktparticipanten van de huidige generatie in de financiële wereld deze periode actief meegemaakt. Eén overeenkomst is dat centrale bankiers in de jaren zeventig fouten hebben gemaakt en ook nu weer problemen hebben om na de monetaire gekte van de afgelopen jaren de boel weer op de rails te krijgen. Toch lijkt de markt onvoorwaardelijk te geloven in de maakbaarheid door centrale bankiers.

 FY_-NxHXoAE5wfa

De start van de bear-market – een daling van 20 procent of meer – is vrijwel direct gevolg door een herstel van 13 procent voor de S&P 500. Op het moment dat de angst voor inflatie werd ingeruild voor de angst voor een recessie herstelden de koersen, vooral omdat ook de rente daalde. Gelet op de waardering van de aandelenmarkt moet een bescheiden recessie worden, want een diepe winstrecessie is niet verdisconteerd. Tegelijkertijd moet die bescheiden recessie wel voldoende zijn om inflatie onder controle te krijgen. Dat terwijl er altijd nog sprake is van een extreem negatieve reële rente. Dat is een onmogelijke opgave, maar omdat alle signalen (afzwakkende economie gecombineerd met een piek in inflatie) de juiste richting op gaan, is het niet moeilijk om op te spoor te blijven zitten. Het grote risico is echter dat de inflatie hoger blijft dan de doelstelling, terwijl daarvoor een diepere recessie is vereist en die moet worden veroorzaakt door harder ingrijpen van centrale bankiers. De rente moet verder omhoog en dat rijmt niet met de huidige waardering van met name de Amerikaanse aandelenmarkt, maar dat is dan ook bijna twee derde van de wereldwijde aandelenmarkt.

FZY7GcwXgAE7w9N 

Het bijzondere is dat het sentiment door die aanvankelijke daling van meer dan 20 procent volgens sommige indicatoren extreem negatief is en blijft. Dat is niet eerder voorgekomen. Sentiment heeft te maken met emotie en het kenmerk van extreme angst op financiële markten is dat dit zeer besmettelijk is en daardoor piekt in een relatief korte periode. Het tegenovergestelde, euforie, is veel minder besmettelijk en daardoor is op basis van een te positief sentiment ook lastig om een top te voorspellen. Extreem negatief sentiment voorspelt echter wel een bodem, maar het bijzondere is dat het sentiment nu al weken extreem negatief is. En ook dit keer was dit een goede voorspeller van hogere koersen.

 FZkwKn3WYAcl1jp

Het banenrapport van afgelopen vrijdag zal de Federal Reserve niet veel comfort geven. In plaats van de verwachte daling, steeg het aantal banen en daalde de werkloosheid tot 3,5 procent. De banengroei versnelde tot 528.000 banen (verwacht 300.000) en een stijging van de 398.000 in juni. Mei werd naar boven herzien tot 386.000. De werkloosheid lag al vier maanden stabiel op 3,6 procent, maar daalde nu naar 3,5 procent, gelijk aan het dieptepunt in de werkloosheid pre-corona (februari 2020). Om de inflatie omlaag te krijgen, moet het aantal werklozen omhoog. Dit banenrapport maakt het voor de Fed lastiger om de inflatie omlaag te krijgen. De arbeidsmarkt lijkt nog geen last te hebben van hogere rentes. Door dit rapport stijgt de kans op een renteverhoging van drie kwartjes als het FOMC september bijeenkomt. Dit is niet het banenrapport dat hoort bij een recessie.

 FZQ0Y4VXwAIhjmQ

Komende week woensdag komen in de Verenigde Staten de inflatiecijfers en donderdag volgen de producentenprijzen. De kerninflatie zal waarschijnlijk boven de 6 procent uitkomen. Dit komt doordat de inflatie relatief laag was in de zomermaanden vorig jaar. Maand-op-maand neemt de inflatie af (van 0,71 procent naar een prognose van 0,46 procent), maar omdat het inflatiemaandcijfer een jaar geleden lager was (0,31 procent) stijgt het jaarcijfer. Datzelfde geldt ook voor de maandcijfers over augustus en september. Dat betekent dat we tot het inflatierapport in oktober waarschijnlijk jaar-op-jaar inflatiecijfers zullen zien die stijgen en dat is nog afgezien van mogelijke tegenvallers want de inflatie is voor veel analisten al meer dan een jaar elke maand hoger dan verwacht. Een dag later volgende producentenprijzen. Daar daalt het jaar-op-jaar cijfer waarschijnlijk van 11,3 procent naar 10,6 procent. Dat is mooi voor de richting, maar het absolute niveau is natuurlijk extreem.

 Schermafbeelding 2022-08-07 om 19.09.27

In de Verenigde Staten is het Build Back Better- plan inmiddels omgedoopt tot de Inflation Reduction Act. Bij de naamgeving heeft enig opportunisme in het kader van de mid-term elections waarschijnlijk de doorslag gegeven. Afgelopen zaterdag stemde de Senaat met 51 tegen 50 stemmen om dit door de Senaat te krijgen. Aanstaande vrijdag gaat de wet naar het Huis van Afgevaardigden. Deze wet zorgt er voor dat de Amerikaanse overheid de beschikking krijgt over 700 miljard dollar in tien jaar tijd, voornamelijk via de 15 procent minimum belasting voor bedrijven. Nieuw is dat er een belasting van 1 procent komt op de inkoop van eigen aandelen. Dat raakt direct de aandeelhouder, omdat de inkoop van eigen aandelen vaak wordt gebruikt om cash terug te geven aan de aandeelhouders. Nu al is de inkoop van aandelen niet onbelast, omdat verkopende aandeelhouders dan moeten afrekenen bij de fiscus. Dit is niets meer dan een extra belasting op kapitaal. Wellicht goed voor het rechtvaardigheidsgevoel, maar per saldo slecht voor de economie en daardoor slecht voor iedereen. Meer dan de helft van die 700 miljard gaat op aan de beperking van CO2-uitstoot en aan subsidies voor de zorg. De weet doet alleen weinig om de inflatie terug te dringen.

 -1x-1.png-Aug-07-2022-05-40-47-47-PM

Er is veel aandacht voor de volgende renteverhoging door de Federal Reserve, maar relatief weinig aandacht voor de kwantitieve verkrapping. Bij de start hiervan in juni ging het om 30 miljard aan treasuries en 17,5 miljard aan hypotheekobligaties. Volgende maand is dat 60 miljard treasuries en 35 miljard hypotheekobligaties. Daarmee hoopt de Fed de balans (omvang nu 9 biljoen) met 2,5 biljoen te verkleinen. Tot op heden leek het of de Fed niet zoveel deed, maar dat had een meer boekhoudkundige oorzaak. De Fed is pas in maart gestopt met het opkoopbeleid en in juni gestopt met het herbeleggen van vrijvallende leningen. Doordat het even duurt voordat die allemaal zijn verwerkt, lijkt het of het allemaal wel meevalt met de kwantitatieve verkrapping. In de komende maanden zal het duidelijk zichtbaar worden.

 FZFM4hHXoAMowQz

In deze nieuwsbrief verder aandacht voor het effect van inflatie op de bedrijfswinsten, één van de verklaringen waarom de recente bedrijfsresultaten beter waren dan verwacht. In de bijdrage van de terugkeer naar het Rijk van het Midden meer over het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan en de Chinese reactie daarop. De kans op een echte oorlog met Taiwan is klein, maar de spanningen lopen wel op. Verder een bijdrage over de relatieve performance verschillen tussen groei en value in combinatie met de rente. Tot slot een bijdrage over de effecten van de droogte op economie en financiële markten, met name in Europa wordt ons wat dat betreft weinig bespaard.

 SP500-Avg-Monthly-Returns-1871-2018

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief. Download één van onze white papers via www.aureus.eu/downloads of volgens ons op linkedin, twitter en facebook voor tussentijdse updates.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Environmental Investing as a Pillar of ESG: The Green Wave

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

De uitdagingen en kansen van het beheren van intergenerationeel vermogen

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Meer groei, minder inflatie

Dit jaar verbeteren de fundamenten sneller dan de beurs stijgt. Zo groeit de Amerikaanse economie sterker dan verwacht. Inmiddels haken

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.