Cross

Meer investeringen

juni 10, 2023

Normaal gesproken gaat aan een recessie een periode van te veel investeringen vooraf. Dat is dit keer niet het geval. Dat heeft gevolgen voor de recessie (die is veel vlakker omdat er geen excessen weggewerkt moeten worden) als voor de inflatie. Omdat er onvoldoende is geïnvesteerd in de afgelopen jaren, lopen we immers sneller aan tegen de capaciteitsgrenzen.

Fx1SaR9XsAIGXpO

De gedachte achter de het verhogen van de rente door de centrale banken is dat daarmee de vraag wordt geremd. Het beste transmissiemechanisme is normaal gesproken de huizenmarkt. Die raakt immers een groot deel van het besteedbaar inkomen en omdat de meeste consumenten een huis kopen met een hypotheek is de huizenmarkt bepaald gevoelig voor de rente. Het grote verschil dit keer is dat als gevolg van de Grote Financiële Crisis er in de afgelopen tien tot vijftien jaar eerder te weinig dan te veel huizen zijn gebouwd. Dat geldt voor de Verenigde Staten waar er een tekort is van enkele miljoenenhuizen, voor Nederland waar de wethouder wonen van Amsterdam tien jaar geleden de werkloze ZZP’ers in de bouw nog de nek omdraaide omdat er volgens hem geen enkele behoefte was aan meer huizen in Amsterdam, voor Spanje waar voorafgaand aan de Grote Financiële Crisis toch absurd veel werd gebouwd en ook voor Ierland waar het tekort aan woningen schrijnend is. Door de rente nu te verhogen stijgt het aanbod van woningen niet. Dat komt ook door hogere bouwkosten, maar de manier om de woningmarkt vlot te trekken is door de rente te verlagen. Nu heeft het bouwen van nieuwe woningen een stevige multiplier, al was het alleen maar omdat al die woningen ook ingericht moeten worden.

Fuew7pmWcAAHPxu

Maar er zijn meer investeringen die geremd worden door de hogere rente, terwijl er juist wel behoefte is aan meer investeringen. Zo bestaat de energietransitie tot op heden vooral uit het minder investeren in de winning van fossiele brandstoffen. Er wordt wel geïnvesteerd in alternatieve vormen van energie, maar gelet op het effect op de vraag naar olie en gas (op recordniveaus) is dit nog niet zichtbaar in de statistiek. Door de grotere vraag naar energiezekerheid neemt zelfs de belangstelling voor steenkool en kernenergie weer toe. Investeerders in fossiele energie zien de bij al hangen en willen zo min mogelijk investeren in aanloop naar de energietransitie en een zo groot mogelijk deel van de kasstroom richting de aandeelhouder ombuigen. Het lastige is alleen dat voor de energietransitie zelfs in het meest optimistische scenario vele decennia zijn vereist. Dat gaat dus niet lukken, de komende jaren zitten we door deze transitie hoe dan ook met een tekorten aan energie. Aangezien alles in de economie uit energie bestaat, zal er fors geïnvesteerd moeten worden met positieve effecten op de economie, maar ook op de productiviteit. Voordeel van energie uit zon en wind is immers dat de marginale kosten nihil zijn. Dat maakt zelfs energie voor een ‘flat fee’ mogelijk en daarmee ook producten goedkoop waar veel energie bij komt kijken.

Fx3l9hpXwAEpoOs

Naast de energietransitie en de huizenmarkt zullen bedrijven meer investeren in kunstmatige intelligentie. In de eerste plaats omdat het technisch kan, maar gestimuleerd door hogere (minimum) lonen en het tekort aan personeel. Verder heeft de extreem lage rente van de afgelopen jaren er ook voor gezorgd dat veel bedrijven voorzichtig waren met investeren. Met een negatieve rente of een rente op nul procent valt namelijk lastig te rekenen bij investeringsbeslissingen, ook omdat in dit ‘nieuwe normaal’ onze kinderen het nooit meer zo goed zouden krijgen als de huidige generatie. Voor een trager groeipad zijn dan minder investeringen vereist. Het tegenovergesteld blijkt nu waar en daarom volgen er inhaalinvesteringen.

FcbkXh8WQAEWpAR

Door de grote rol die de overheid na de Grote Financiële Crisis en zeker post-Corona opeist zijn er ook veel meer overheidsinvesteringen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa zijn er grote investeringspakketten. Hoewel er terecht vraagtekens gezet kunnen worden bij de effectiviteit van deze investeringen, is het onvermijdelijk dat deze investeringen een positief effect hebben op de economische groei. Bovendien zorgt de groeiende overheid voor krapte op de arbeidsmarkt en daarmee voor een extra prikkel voor bedrijven om te investeren.

government-spending-growth.png

De laatste trend die zorgt voor meer investeringen is de deglobaliseringstrend. Feitelijk is die tien tot vijftien jaar geleden al ingezet, maar door de oorlog in de Oekraïne, door de verduurzaming en door de relatie tussen China en de Verenigde Staten, wordt er veel meer ingezet op robuustere ketens of zelfs zelfvoorziening. De verplaatsing van fabrieken en productielocaties vergen forse investeringen, ook omdat op de nieuwe locatie niet al het werk niet meer door mensen wordt gedaan, maar door robots. Lokaal en dichtbij produceren is de nieuwe trend en dat is na jaren globalisering minder eenvoudig dan het lijkt.

2fa7aeea7affeebc322a5238939fddf9

Al die investeringen hebben over het algemeen een hoge multiplier, wat ervoor zorgt dat met een betrekkelijk gering bedrag economisch een hoge impact kan worden bereikt. Dat betekent dat de economische groei alleen al daardoor langere tijd boven trend kan bewegen. Om die investeringen te realiseren is bijna onvermijdelijk dat de economie langere tijd oververhit zal blijven en dat daardoor de inflatie hoog zal blijven. Ook zorgen al die investeringen voor meer efficiency en daarmee voor een hogere productiviteit. Naast de hogere inflatie is er dus ook ruimte voor een hogere reële groei.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Environmental Investing as a Pillar of ESG: The Green Wave

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

De uitdagingen en kansen van het beheren van intergenerationeel vermogen

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Meer groei, minder inflatie

Dit jaar verbeteren de fundamenten sneller dan de beurs stijgt. Zo groeit de Amerikaanse economie sterker dan verwacht. Inmiddels haken

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.