Cross

Marktontwikkelingen: Kans op zachte landing neemt toe

juli 19, 2023

Het tweede kwartaal werd lange tijd beheerst door één centraal thema en dat is de belofte van kunstmatige intelligentie. Het heeft ervoor gezorgd dat slechts een handvol aandelen dit jaar verantwoordelijk is voor een groot deel van het totale rendement op aandelen. Gelukkig zien we in de maand juni dat de markt zich aan het verbreden is en dat bijvoorbeeld ook value-aandelen en small-caps aanhaken.  Dit komt omdat er geleidelijk meer goed nieuws is voor wat betreft de inflatie, het monetaire beleid, de economie en zelfs de waardering van aandelen. Daarnaast lijkt de bankencrisis in de Verenigde Staten beheersbaar en lijkt ook de piek in geopolitieke risico’s achter ons te liggen.

 

Begin dit jaar waren er twee nogal extreme scenario’s. Aan de ene kant het scenario van een zachte landing, waarin er sprake zou zijn van desinflatie zonder dat daarvoor een recessie was vereist. De kans op dit scenario was niet zo groot, maar de impact op de koersen wanneer dit scenario zich zou ontvouwen is dat wel. In het tweede scenario was er sprake van stagflatie waarbij de inflatie hoog zou blijven terwijl renteverhogingen de economie in een recessie zouden drukken. Vrijwel iedereen rekende op een diepe recessie, maar voorlopig is die er niet gekomen. De kans op een zachte landing is wel duidelijk toegenomen. Dat betekent dat de rente in de Verenigde Staten niet verder hoeft te worden verhoogd. In Europa is de inflatie hardnekkiger, maar per saldo is zowel in de Verenigde Staten als in Europa een zachte landing mogelijk. Dat is een gunstig scenario voor beleggers, hoewel het voordeel van een milde recessie is dat centrale banken dan sneller de rente zullen verlagen.

 

Een zachte landing betekent ook dat de bedrijfsresultaten niet sterk onder druk zullen komen. Nu hebben die bedrijfsresultaten geprofiteerd van de hoge inflatie in de vorm van hogere winstmarges, dus het is mogelijk dat ze meer geraakt worden door de desinflatie dan een eventuele krimp van de economie. Daar staat echter tegenover dat zowel lagere inflatieniveaus als een eventuele recessie zullen zorgen voor lagere rentes en het effect deze lagere rente op de waardering van aandelen is veel sterker dan de eventuele beperkte winstdruk.

 

Kunstmatige intelligentie zal in de komende jaren een aanjager zijn voor de investeringen. Daarnaast wordt er ook veel geïnvesteerd in het kader van deglobalisering en de energietransitie. Ook overheden hebben omvangrijke investeringsprogramma’s lopen. Deze investeringen zorgen voor meer productiviteit en daarmee dus voor een hogere economische groei. De verwachtingen voor de Chinese economie zijn na een teleurstellend eerste halfjaar laag gespannen en China kan daardoor in de tweede helft positief verrassen, iets waar op ingespeeld kan worden via landen als Vietnam en Japan. In de tweede helft moet het mogelijk zijn om zowel met aandelen als met obligaties een positief rendement te behalen. De nadruk in portefeuilles ligt op aandelen. Per saldo belooft 2023 een goed jaar voor beleggers te worden.

 

Jeroen van Lom | CIO/CFO

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA.
Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Environmental Investing as a Pillar of ESG: The Green Wave

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

De uitdagingen en kansen van het beheren van intergenerationeel vermogen

Waarom aandelen blijven stijgen. Druk met geopolitieke zorgen en macrobeslommeringen, stijgen de bedrijfswinsten.

Meer lezen

Meer groei, minder inflatie

Dit jaar verbeteren de fundamenten sneller dan de beurs stijgt. Zo groeit de Amerikaanse economie sterker dan verwacht. Inmiddels haken

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.