Cross

Marktontwikkeling: Twijfel over scenario’s

april 19, 2023

Voor de rest van dit jaar zijn er drie mogelijke scenario’s voor de financiële markten en die zijn afhankelijk van drie factoren. Die factoren zijn economie, liquiditeit en waardering. Economie en liquiditeit zijn factoren die vooral op korte termijn van invloed zijn op de beurzen, waardering is allesoverheersend op lange termijn. Het basisscenario waar centrale banken op proberen aan te sturen is het scenario van een zachte landing. In dit scenario valt de economische groei weliswaar terug, maar wordt een recessie voorkomen. Tegelijkertijd kan de inflatie dalen tot de 2-procentsdoelstelling. Dit is een ideaal scenario, maar tegelijkertijd geen eenvoudig scenario. In de geschiedenis is de inflatie vanaf zo’n hoog niveau nog nooit onder controle gekomen zonder een stevige recessie. Maar dit keer heeft de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne er wel voor gezorgd dat veel inflatie van voorbijgaande aard is. Als dan ook nog wordt vergeleken met de sterk oplopende inflatie een jaar geleden, kunnen inflatiecijfers snel dalen.

Op het moment dat er wel sprake is van een recessie wordt er gesproken van een harde landing. Begin dit jaar werd door economen volop ingezet op zo’n scenario, maar door de krachtige Amerikaanse consument en een sterke daling van de Europese energieprijzen zijn de kansen op zo’n recessie sterk afgenomen. Wel hebben centrale banken er voor gezorgd dat er voor het eerst in lange tijd sprake is van een krimpende geldhoeveelheid. Dat remt de economie en zorgt vrijwel altijd voor financiële ongelukken. Vorig jaar was er het probleem met de Britse pensioenfondsen.

Dit jaar moesten al verschillende banken worden gered. Dat laatste remt de kredietverlening en brengt daarmee een recessie dichterbij. Tegelijkertijd komt dan ook het moment dichterbij dat centrale banken het roer omgooien. Overigens is een recessie normaal gesproken geen slecht moment om in te stappen. Dan is er meestal veel slecht nieuws in de koersen verdisconteerd. In private equity worden de beste rendementen gerealiseerd door fondsen die starten ten tijde van een recessie.

In de loop van het afgelopen kwartaal kwam er een derde scenario bij en dat was het scenario van de doorstart. De economie gaat helemaal niet landen en blijft gewoon doorgroeien. In zo’n scenario is het de grote vraag wat centrale banken gaan doen. Aan de ene kant is bij zo’n doorstart de kans groot dat ook inflatie veel langer hoog blijft, maar aan de andere kant duurt het even voordat de vele renteverhogingen effect hebben en op een gegeven moment raakt het krappe monetaire beleid ook de financiële stabiliteit, zoals we hebben gezien bij de Britse pensioenfondsen en de nieuwe bankencrisis. Op het moment dat deze problemen zo groot worden dat ze het financiële systeem bedreigen, kunnen centrale banken niet anders dan de teugels vieren. Hogere groei, maar ook een structureel hoger inflatie zullen hiervan het gevolg zijn. Goed voor aandelen, minder goed voor obligaties.

Schermafbeelding 2023-04-18 om 13.46.12Rendementen financiële markten in euro’s

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.