Cross

Loon naar werken

januari 1, 2023

Vele decennia stegen de lonen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt sterker dan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daardoor werden de inkomens verschillen tussen ongeschoolde of laaggeschoolde werknemers en geschoolde werknemers, afgestudeerden, managers en professionals steeds groter. In de afgelopen twee jaar is er sprake van een tegengestelde beweging en dan is het natuurlijk de vraag of er sprake is van een trend. Het kan namelijk zijn dat sterker stijgende lonen aan de onderkant een gevolg is van de krapte op de arbeidsmarkt. Toch zijn er redenen om aan te nemen dat er meer aan de hand is. Jarenlang profiteerde de bovenkant van de arbeidsmarkt van de technologische ontwikkelingen, van globalisering en de centrale rol die informatie is gaan spelen in de maatschappij.

Scherm­afbeelding 2023-01-01 om 17.11.07

Nu is het meten van een ongelijke inkomensontwikkeling niet eenvoudig. Er is namelijk ook inkomen dat niet samenhangt met de arbeid, maar bijvoorbeeld met kapitaal in de vorm van rente of dividenden. Dat zit vooral aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Verder verstoren toelages van de overheid het beeld na belastingen. Ook is het maar de vraag hoe je de bovenkant of de onderkant definieert. Neem je de top 1 procent of de top 10 procent, een uurloon of een jaarloon, huishoudens of individuele werknemers etc. In de Verenigde Staten zijn de uurlonen sinds februari 2020 met 15 procent gestegen (nominaal), aan de onderkant van de markt met 17 procent. Aangezien daar 85,6 procent van alle werknemers zitten, betekent dat de loonstijging bij de top niet veel meer dan 3 procent kan zijn geweest.

FlO58PtaAAYSH9U

Wie kijkt naar opleiding ziet dat in de Verenigde Staten de lonen van universitair geschoolden tussen 1997 en 2017 elk jaar met een half procent per jaar extra stegen ten opzichte van mensen die alleen de middelbare school hadden afgemaakt. Sinds begin 2021 is die trend gedraaid. Voor het eerst in vier decennia neemt de inkomensongelijkheid af volgens onderzoek van Princeton. Aan de onderkant stijgen de lonen zelfs sterker dan de inflatie. Natuurlijk heeft de pandemie hierin gewerkt als katalysator. Daardoor verdwenen veel mensen uit de arbeidsmarkt en ontstond er krapte aan de onderkant. Het totaal aantal werknemers aan de bovenkant van de Amerikaanse arbeidsmarkt is sinds de start van de pandemie met 5 procent gestegen, aan de onderkant met 4 procent gekrompen.

Scherm­afbeelding 2023-01-01 om 17.11.54

Het tekort aan personeel heeft ook gezorgd dat het werk zelf is veranderd. Er is meer geautomatiseerd en gerobotiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de schermen waar mensen bij McDonalds hun bestelling kunnen doorgeven of de QR-codes op terrassen. Het zorgt er voor dat het bedienend personeel productiever is en dan ontstaat er ruimte voor hogere lonen. Ook kan de computer steeds vaker het werk van hoger betaalden overnemen. Vooral met kunstmatige intelligentie is veel mogelijk. Analyses van röntgenfoto’s of uit laboratoria kunnen beter worden gedaan door een machine dan door de mens. Denk ook aan optometristen of mensen die een oordeel moeten vellen (rechters) of mensen die patronen moeten ontdekken (accountants). Uiteindelijk blijken bijzonder veel banen waar mensen niet direct te maken hebben met andere mensen gedaan te kunnen worden door machines, zie dit onderzoek van Stanford. Vaak zijn dit nu nog hoger betaalde banen. Banen waar menselijk contact voor vereist is, zijn juist moeilijk over te laten aan de machine. Ook typisch ambachtelijk werk is nog lastig te automatiseren of te robotiseren, terwijl de schaarste in goed personeel zich juist hier openbaart.

Fk566tPaAAEP38n

Met de komst van het thuiswerken is het ook mogelijk om deze banen uit te besteden naar lage lonen landen. Dus waar in het verleden de productiemedewerkers de pineut waren als het werk werd verplaatst naar een lagelonenland, zijn het nu de kantoormedewerkers die meer bezig zijn met het bewerken en het analyseren van data. Globalisering zorgde in het verleden voor een schevere inkomensverdeling, maar nu globaliseren de hoger betaalde banen. Tegelijkertijd komen dankzij deglobalisering de lager betaalde banen deels terug. Een meer gelijke inkomensverdeling is een impuls voor de consumptie, aangezien vooral de lagere inkomens uitgeven wat er binnenkomt.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

The Trump Trade

The Trump Trade is de beweging die ingezet is op financiële markten, nu de kansen voor Trump zo sterk zijn gestegen.

Meer lezen

Waardering Magnificent Seven

De Magnificent Seven is eerder te laag gewaardeerd dan te hoog, zeker gelet op de exponentiële groei van kunstmatige intelligentie.

Meer lezen

eSports

eSports groeien snel en geleidelijk is het ook mogelijk om daarin te beleggen. Ook is er veel interesse vanuit traditionele sporten.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.