Cross

Kansen in Chinese aandelen

juni 26, 2022

In de afgelopen dertig jaar kwam een belangrijk deel van de groei van de wereldeconomie uit China. Gedurende die periode was het op de Chinese beurs hollen en stilstaan. Allereerst komt dat doordat Chinese beleggers nogal momentum gedreven zijn. Verder heeft de Chinese staat ook een grote rol. Simpel van bovenaf bezien bestaat de Chinese beurs uit drie segmenten: Tech-bedrijven, vastgoedbedrijven en staatsbedrijven. Staatsbedrijven zijn goedkoop, maar nooit zo geliefd door buitenlandse beleggers. Eigenlijk is elk Chinees bedrijf een staatsbedrijf, aangezien elk bedrijf verplicht een ‘commissaris’ krijgt van de communistische partij (niet de overheid, opvallend genoeg) heeft de partij veel invloed in het bedrijfsleven. Voor beleggers in China is het van belang dat ze altijd parallel beleggen aan de belangen van de Chinese overheid en er vooral niet moeten proberen contrair aan Peking te beleggen.

Schermafbeelding 2022-06-26 om 16.06.17
Sinds 2020 heeft de Chinese economie het moeilijk. Dat komt door de coronacrisis en het zero-covid-beleid en de snel veranderende regelgeving op het gebied van vastgoed (met als climax het omvallen van Evergrande) en op het gebied van technologie. Reden voor deze aanpassingen is dat China een gezonde middenklasse wil hebben, omdat dit de manier is voor de machtshebbers in Peking om aan de macht te blijven. Xi ziet hoe het populisme westerse democratieën ondergraaft. Eén van de oorzaken van dit populisme is het verdwijnen van een deel van de middenklasse door de voortgaande globalisering. Een sterk verdeelde samenleving met grote verschillen tussen arm en rijk is toch al minder stabiel. Xi streeft naar de ‘olijfvormige’ samenleving met weinig armen en weinig rijken, blijkbaar is men de communistische idealen van Marx nog niet vergeten.

Schermafbeelding 2022-06-26 om 16.43.04

Door de lockdowns als gevolg van het zero-covid-beleid had het weinig zin om de economie te stimuleren. Daarbovenop kwam de logistieke problemen waardoor veel bedrijven niet of niet op tijd konden leveren. Geleidelijk is de werkloosheid in de steden opgelopen naar 6 procent. Geleidelijk wordt het zero-covid-beleid nu versoepeld, ook omdat er meer gevaccineerd wordt. Daardoor is China beter bestand tegen corona-uitbraken in de tweede helft van het jaar. Dan is ook het Chinese mRNA-vaccin beschikbaar. Parallel daaraan verbetert ook de liquiditeit voor Chinese aandelen dankzij de versoepeling van de voorwaarden bij de centrale bank.

Schermafbeelding 2022-06-26 om 17.00.28

Voor Chinese beleggers is maar één variabele van belang en dat is de mate van winstherzieningen. Uiteindelijk volgen ook in dChina aandelen de onderliggende winstontwikkeling. Indexbreed is het winstmomentum in China voorlopig negatief, maar wel aan het verbeteren. Het veertiende vijfjarenplan focust vooral op technologie zoals kunstmatige intelligentie, cloud computing en de productie van semiconductors. Ook worden de toeleveringsketens in China aangepakt. Het vijfjarenplan biedt ook ruimte voor duurzame investeringen. China wil in 2030 de piek in CO2-uitstoot hebben bereikt en gelooft dat het communistische model superieur is aan het kapitalistische model, ook in de energietransitie. Verder is het niet zo dat China stopt met het bouwen van huizen. Volgens het plan stijgt de urbanisatiegraad van 65 procent in 2025 naar 75 procent in 2035. Ter vergelijking in veel Westerse landen is dat tegen de 90 procent. China stimuleert de economische groei en zorgt monetair voor voldoende liquiditeit. Daarbij komt dat Chinese bedrijven (zeker op het gebied van technologie) veel lager gewaardeerd is dan westerse beurzen.

Schermafbeelding 2022-06-26 om 16.38.02

China mikt op een economische groei van 5,5 procent dit jaar, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die te halen. Dat komt deels door de lange lockdowns in grote steden als Shenzen, Shanghai en Peking. Ook is het mogelijk dat er nieuwe uitbraken volgen in het najaar. Verder heeft China er wel voor gezorgd dat er Moral Hazard werd geïntroduceerd door Evergrande niet te redden, maar het zorgt er wel voordat de vastgoedmarkt op een lager pitje draait. Verder hebben Chinese exporteurs sterk geprofiteerd van de coronacrisis, opeens ging iedereen alleen nog maar spullen uit China kopen. Dat valt nu weg. Bijkomend voordeel is wel dat daardoor de inflatiedruk laag is. Wat helpt is het einde van de Afrikaanse varkensgriep (varkensvlees is een belangrijk bestanddeel van het Chinese inflatiemandje)  en de moeizame ontwikkeling op de Chinese huizenmarkt. Ondertussen staat de handelsbalans op een record. Verder gaan weinig Chinezen op vakantie, waardoor ook weinig geld het land verlaat.

Schermafbeelding 2022-06-26 om 17.06.51

Economische onzekerheid in China is het gevolg van politieke onzekerheid. Vorig jaar lanceerde China het programma van ‘gemeenschappelijke welvaart” (common prosperity). Het bestond vooral uit regulering van de vastgoedsector, het onderwijs, technologie en entertainment. Dat heeft veel beleggers terughoudend gemaakt ten aanzien van China, vooral ten aanzien van bedrijven die niet in de pas lopen en daar bovenmatige winsten mee realiseren. Winst maken is geen probleem in CHina, zolang daarmee de doelstellingen van de partij worden bereikt. Wat dat betreft is beleggen in Chinese aandelen minder eenvoudig dan beleggen in Chinese obligaties. Obligaties lopen immers altijd in de pas met Peking.

-1x-1-1.png-4

Voor aandelenbeleggers is China fundamenteel nu het spiegelbeeld ten opzichte van beleggen in de rest van de wereld. De economische groei trekt aan, de liquiditeitspositie verbetert en de waardering zijn laag. In Westerse markten zwakt de economische groei af, verslechtert de liquiditeitspositie en oogt de waardering in dat kader nog altijd kwetsbaar. Bovendien is in China inflatie een niet bestaand probleem, waardoor de centrale bank meer ruimte heeft. Verder zitten beleggers na vorig jaar onderwogen China, ook omdat het meestal een klein deel van de portefeuille omvat.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.