Cross

Kansen en risico’s bij het beleggen in infrastructuur

maart 19, 2023

Beleggen in infrastructuur betekent het investeren in voorzieningen die voortdurend beschikbaar zijn en bestemd voor algemeen of gemeenschappelijk gebruik. Dat gebruik kan overigens scherp verschillen, maar een rode draad voor veel infrastructuurinvesteringen is de energietransitie. Bestaande infrastructuur is vaak gebaseerd op een economie die draait op fossiele brandstoffen. Nieuwe infrastructuur richt zich vooral op nieuwe vormen van energie. Dat gaat verder dan bijvoorbeeld pijpleidingen voor gas of olie versus elektriciteitsnetwerken voor duurzaam opgewekte energie. Ook het geheel van bruggen, tunnels en vliegvelden is gemaakt voor de economie van de fossiele brandstoffen, terwijl op lange termijn er vooral groei zit in openbaar vervoer via treinen of de alternatieven daarvoor. 

sectors chart

Aangezien het bij infrastructuur gaat om projecten die decennia meegaan, kan de energietransitie bepalend zijn voor het uiteindelijke rendement. Verder is het goed om te realiseren dat infrastructuur feitelijk een soort hybride investering is. Aan de ene kant heeft het de kenmerken van een aandeel, gelet op de risico’s die komen kijken bij de ontwikkeling van het project. Die risico’s worden vaak nogal eufemistisch bestempeld als ‘value-add’. Aan de andere kant lijken de kasstromen uit infrastructuur op die van een obligaties, al worden diezelfde kasstromen meestal wel geïndexeerd met de inflatie, waarschijnlijk een belangrijk voordeel in de komende jaren.

Scherm­afbeelding 2023-03-19 om 14.08.04

Door de lange looptijd in combinatie met de obligatiekenmerken kan de waardering van infrastructuurprojecten zeer gevoelig zijn voor de rente. Het kan zo maar zijn dat een infrastructuurinvestering die u een jaar geleden bent aangegaan door de gestegen rente inmiddels is gehalveerd. Helaas realiseren veel partijen zich dat nog onvoldoende, gegeven de waardering waarop sommige infrastructuurprojecten worden aangeboden. Omdat infrastructuurbeleggingen vaak illiquide zijn, voelt men niet de noodzaak om te herwaarderen.

031116cea

Maar nu centrale banken op korte termijn hun beleid waarschijnlijk gaan pauzeren, kan het interessant zijn om op deze veel lagere waarderingen in te stappen. Wel blijft het van belang om een inschatting te maken over de verre toekomst en daarbij de energietransitie leidend te laten zijn. Dan nog kan het aantrekkelijk zijn om te investeren in bestaande fossiele infrastructuur, aangezien de snelheid van de energietransitie te optimistisch wordt ingeschat. We produceren en consumeren nog altijd 102 miljoen vaten olie per dag, een record. Voorlopig zijn we nog niet van olie en gas af.

190327-Insatiable_Demand_US_Infrast-04-1

Duurzame investeringen kunnen interessant zijn vanwege hun groeipotentieel, maar ook vanwege de veel lagere gevoeligheid voor maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van hogere belastingen. Nu gaat dat niet altijd goed. Zo drukt de belasting op de overwinst bij de productie van energie vooral op duurzaam opgewekte energie en veel minder op fossiele energie. Maar als er hogere heffingen komen op CO2 dan profiteert duurzame energie veel sterker. Pas op met het investeren in LNG-infrastructuur. Aardgas wordt gepresenteerd als een vorm van energie geschikt voor een transitieperiode naar duurzame energie, maar in de vorm van LNG is dat niet het geval. Per saldo heeft de productie van aardgas door middel van fracking, het vervoer in de vorm van LNG en het lokaal omzetten van aardgas naar elektriciteit een veel grotere carbon footprint dan het nog enkele jaren volop doorstoken met een bestaande kolencentrale. Die kolencentrale kan immers binnen bijvoorbeeld drie jaar worden uitgezet, terwijl nieuwe LNG-infrastructuur nog decennia mee moet gaan voordat het economisch kan worden afgeschreven. Dat zorgt er ook voor dat de totale CO2-uitstoot bij LNG hoger ligt dan bij steenkool. Verder is het natuurlijk enigszins vreemd dat wij hier fracking vanwege milieubezwaren niet toestaan, maar met datzelfde fracking wanneer het wordt aangeleverd in de vorm van LNG geen probleem hebben.

8493

Elektronische duurzame infrastructuur zoals datacenters, zendmasten, zonnevelden en windmolenparken hebben niet uitsluitend voordelen in het kader van de energietranstie. Vaak is er eerst veel fossiele energie vereist en de datacenters eisen goedkope alternatieve energie, wat vaak wordt gesubsidieerd door de overheid, ten koste van haar eigen burgers. Verder is er veel sociale onrust voor wat betreft het plaatsen van zendmasten, zonnevelden of windmolens.

26chart-4

De kansen voor infrastructuur lijken toe te nemen omdat de overheid terugtreedt. Toch heeft de overheid nog altijd veel in de melk te brokkelen bij infrastructuur en feitelijk bepaalt de overheid dan ook vaak wat een belegger mag verdienen. Over het algemeen pakken dergelijke overeenkomsten met de overheid op lange termijn niet goed uit. Een goede stelregel voor veel beleggers zou moeten zijn dat ze voor hun rendement niet afhankelijk willen zijn van welke overheid dan ook.

Scherm­afbeelding 2023-03-19 om 14.05.04

Infrastructuur lijkt op het investeren in een combinatie van vastgoed en inflatie-linked leningen, maar dan met veel langere looptijden. Voor zo’n lange periode van illiquiditeit mag een hogere vergoeding worden geëist.  Verder wordt er bij infrastructur soms stevig gefinancierd, tot wel 80 procent. Dan moet er wel de nodige zekerheid zijn over de onderliggende kasstromen. Zoals aangegeven maakt die lange looptijd infrastructuur extreem gevoelig voor bewegingen in de rente. In combinatie met de illiquiditeit kan dat tussentijds zorgen voor relatief grote koersuitslagen en door de koersdalingen de komende tijd wellicht ook voor kansen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.