Cross

Kandidaat-winnaars volgende bull-markt

oktober 9, 2022

Elke bear-markt is tegelijk de start van een nieuwe bull-markt. De winnaars in de nieuwe bull-markt zijn zelden de winnaars van de laatste bull-markt. Deze winnaars beginnen al op te vallen gedurende de bear-markt. Wat dat betreft zou de energiesector een voor de hand liggende kandidaat zijn. Het is de enige sector die dit jaar een duidelijke plus laat zien. Bovendien dreigt er een chronisch tekort aan energie. Allereerst om dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in het vinden en exploreren van nieuwe fossiele brandstoffen. Dat is begrijpelijk in de klimaatcrisis en de gewenste energietransitie, maar dan moeten we ook stoppen het verbranden van 100 miljoen vaten olie per dag. Doordat er onvoldoende wordt geïnvesteerd zal de olieprijs op termijn stijgen. Dat kan overigens wel 7 tot 10 jaar in beslag nemen, want zoveel tijd zit er tussen de beslissing om te investeren en de uiteindelijke productie. Ondertussen blijven de voorraden dalen.

FeToonQX0AEQ9Ty

Omdat de energietransitie feitelijk een metalen transitie is, zal er in de komende jaren veel vraag naar metalen zijn voor het upgraden van het elektriciteitsnetwerk, voor elektromotoren, voor batterijen etc. Metalen zijn feitelijk een alternatief geworden voor fossiele brandstoffen. Alleen gaat op dit moment het overgrote deel van de metalen nog naar bouwgerelateerde investeringen en het feit dat zowel de Amerikaanse als de Chinese huizenmarkt stil ligt, zorgt voor een pauze. Naast energie en metalen bestaan grondstoffen ook nog uit agrarische grondstoffen. Rusland en Oekraïne zijn naast olie en metalen, ook belangrijke producenten van agrarische grondstoffen. Bovendien bestaan agrarische producten voor een groot deel uit energie zoals diesel voor de landbouwmachines en kunstmest. Het is nog altijd opvallend hoe extreem laag de bedrijven gewaardeerd zijn die hiervan profiteren. Op zich is het wel verklaarbaar dat ze niet geliefd zijn, gelet op de rendementsontwikkeling van de afgelopen tien jaar. Ze worden ook nauwelijks meer gevolg door analisten en als zodanig zijn ze ook nauwelijks meer vertegenwoordigd in portefeuilles. Het resultaat is dat ze dus typische value-aandelen zijn, maar met bijzondere goede groeivooruitzichten. Het is niet voor niets dat beleggers als Warren Buffett en GMO juist op dit moment deze bedrijven aan het kopen zijn. Een aardige bijkomstigheid is dat ze ook nog eens een inflatiehedge zijn. Nu zal de inflatie in de komende maanden waarschijnlijk dalen, maar voor de komende tien jaar zal inflatie waarschijnlijk (in golven) hoog blijven.

Fd-X_VGXEAI-bM2

Alles draait uiteraard om energie. Het feit dat OPEC tegenwoordig (met Rusland) een groter marktaandeel heeft voorspelt niet veel goeds. Elke keer wanneer in het verleden het marktaandeel van OPEC steeg, steeg ook de olieprijs. Bovendien heeft OPEC moeite om de productie op peil te houden. Van de vorige week aangekondigde verlaging van 2 miljoen vaten per dag, was circa 1 miljoen meteen al gerealiseerd omdat verschillende landen minder leveren dan wat is afgesproken. Ook is het maar de vraag hoe de Russische olie-industrie de koude winter door komt. Waarschijnlijk vereist de Russische winter veel nieuwe onderdelen. Onderdelen die werden geleverd door westerse oliemaatschappijen. Die willen of mogen nu geen zaken meer doen. Verschillende velden vallen sterk terug in productie. Zo produceert Sachalin 1 nog maar 10.000 vaten in plaats van 220.000 vaten per dag. In dat opzicht lijkt Rusland op Venezuela. Dat land produceerde ooit 4 miljoen vaten per dag, maar nadat de Amerikaanse oliemaatschappijen het land uit werden gegooid bleef er uiteindelijk maar een half miljoen vaten per dag van over. Als Rusland hetzelfde overkomt, is er op korte termijn een acuut tekort aan olie. Olie (energie) staat aan de basis van alles. Verschillende bedrijven die metalen produceren liggen in Europa stil, omdat de energieprijzen te hoog zijn. De kostprijs van metalen als aluminium en zink bestaan feitelijk voor een groot deel uit energie. Ook het feit dat in het Westland het licht uitgaat, kan alleen maar betekenen dat voedselprijzen verder kunnen stijgen. Omdat voedsel en energie eerste levensbehoeftes zijn, zijn dit in dat opzicht voor beleggers ideale sectoren en ze zijn op de huidige waardering volkomen ongevoelig voor de rente. 

FeUG-nYWQAMfpow

Door de relatief hoge grondstoffenprijzen zijn er verschillende opkomende landen die goed presteren. Van landen als Brazilië, Peru en Chili presteert de munt zelfs beter dan de dollar. De opkomende landen moeten eigenlijk worden gesplitst in drie groepen. Er is een groep die grondstoffen produceert en daardoor relatief immuun is voor de liquiditeitscrisis. Er is een groep die niet langer afhankelijk is van de dollar, omdat ze in hun eigen munt de grondstoffenproducenten kunnen betalen. Denk aan landen als China, India en Indonesië. Dan blijft er een groep landen over die niet hun eigen munt kunnen gebruiken en niet beschikken over grondstoffen. Die zijn helaas de pineut. Denk aan landen als Sri Lanka, Bangladesh, Turkije en Pakistan. Dat lijkt redelijk richting de frontier markets te gaan, maar dat is niet juist. Bij de frontier markets zitten juist landen uit het Midden-Oosten die wel profiteren. Verder is Vietnam zowel rijk aan grondstoffen en voor veel producenten ook nog eens een uitstekend alternatief voor China.

FeXZAdHakAAT9Yq

Ook of wellicht juist de opkomede landen die geen grondstoffen produceren en wiens munt ook niet wordt geaccepteerd door de Russen, zullen profiteren van een verzwakkende dollar. De dollar is nu zo extreem duur, dat een verzwakking op termijn voor de hand ligt (wellicht gaat het sneller als de draai komt na de G20 in november). Het wachten is op de piek in de Amerikaanse rente, veroorzaakt door de draai in het monetaire beleid van de Fed. Ook opkomende landen zijn laag gewaardeerd en hebben het voordeel dat ze nooit mee hebben kunnen doen aan de monetaire gekte. Dat zou daar direct door de financiële markten worden afgestraft. In dat opzicht lijkt het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen weken meer op een opkomende markt, met rente-uitslagen die bijkans groter zijn dan in Turkije. Veel opkomende landen hebben juist zeer gedisciplineerd gereageerd op de opkomende inflatie, één van de redenen waarom ze dit jaar weinig hinder ondervinden van de sterk gestegen dollar. Het belangrijkste land in opkomende markten is China en waarschijnlijk staan na het congres van 16 oktober daar alle seinen op groen.

Fenz1fGXEAE8iPB

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.