Cross

Japanse verrassing

december 26, 2022

Het was onvermijdelijk dat de Bank of Japan haar monetaire beleid zou aanpassen. Op het moment dat er sprake is van Yield Curve Control (YCC) legt een centrale bank zich vast op de prijs, niet op de hoeveelheid. Dat betekent dat wanneer de rente daalt, zoals bij de start van de coronacrisis in 2020 de centrale bank volop obligaties moet verkopen om er voor te zorgen dat de rente op de kapitaalmarkten stijgt, juist op een moment dat de markt wel wat extra liquiditeit kan gebruiken. Nu is dat alweer enkele jaren terug. Op dit moment is het probleem dat de rente vanwege de inflatie (met 3,7 procent op het hoogste punt in 41 jaar) stijgt en als gevolg van yield curve control moeten er nu obligaties opgekocht worden, waarmee er dus sprake is van verruimend (lees stimulerend) beleid. Precies tegenovergesteld aan wat wenselijk is en per saldo is dus sprake van een procyclisch in plaats van een contracyclisch monetair beleid. Dat contrasteert nogal met het beleid van andere centrale banken en dat zorgt voor een zwakkere yen. Op een gegeven moment was de yen zo zwak dat de centrale bank ingreep door yen op te kopen. Dat is het moment dat het beleid wel moest worden aangepast. Je kan niet aan de ene kant de geldhoeveelheid verruimen (door obligaties op te kopen en daarvoor meer yen in omloop te brengen) en aan de andere kant de munt ondersteunen door diezelfde yen weer op te kopen.

chart-Dec-26-2022-01-45-31-9311-PM

Wetende dat dit beleid eindig was heeft Kuroda drie maanden voor zijn vertrek besloten om het beleid aan te passen. In plaats van 0,25 procent voor de tienjaarsrente wordt die nu afgekapt op 0,5 procent. Zo bezien is het een verkrappende maatregel, maar tegelijkertijd krijgt de Japanse centrale bank wel de mogelijkheid om meer obligaties op te kopen en dan is er dus dsprake van een verruiming van het beleid. Het direct gevolg is dat er geen vreemde knik meer zit in de Japanse yieldcurve. Feitelijk beweegt de BoJ naar de markt toe. Nu de BoJ het beleid voor het eerst in lange tijd heeft aangepast, mag verwacht worden dat er meer stappen volgen, zeker wanneer Kuroda in april vertrekt.

Scherm­afbeelding 2022-12-26 om 14.35.01

De Japanse yen is één van de meest ondergewaardeerde munten ter wereld. Daardoor is alles in Japan goedkoop en heeft Japan in de afgelopen maanden marktaandeel kunnen winnen van concurrenten als Taiwan, Zuid-Korea en Duitsland. De autoriteiten willen een sterkere yen. Wel betekent dit een eind van het ‘langer laag’-beleid in Japan en dat was de reden waarom de yen zo zwak was. Japanse beleggers (de spreekwoordelijke mevrouw Watanabe) leenden in yen en zetten dit uit in hoger renderende valuta. Dat geld vlucht nu terug naar Japan. Wat deze Japanse beleggers verkopen zijn obligaties in hoger renderende munten en daardoor kan de rente buiten Japan stijgen. Een sterkere yen is in theorie niet goed voor Japanse aandelen, maar vergeleken met vroeger is dit effect klein. Doordat jarenlang de yen relatief sterk is gebleven , hebben veel Japanse bedrijven besloten om ergens anders in Azië (bijvoorbeeld in Thailand) te gaan produceren. Ze zijn daardoor relatief ongevoelig voor aanpassingen in de yen geworden. Een steilere yieldcurve is wel goed voor Japanse financials. Tot slot helpt deze aanpassing om de dollar te drukken.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.