Cross

Japanse exit

december 4, 2022

Vergeleken met andere ontwikkelde economieën is de inflatie in Japan nog altijd laag. Ondanks tekorten op de arbeidsmarkt, stagneren de salarissen. In het Japanse bedrijfsleven is het de afgelopen decennia zelfs gebruikelijk dat wanneer bij bedrijven de andere kosten stijgen, de salarissen onder druk komen. Alleen is het dit keer anders. De zwakke yen zorgt er namelijk voor dat producten van buiten Japan snel duurder worden en daarover beginnen Japanners te klagen. Geleidelijk gaat inflatie tussen de oren zitten van de Japanners. De jaarlijkse loononderhandeling door de vakbonden resulteerden begin dit jaar op een loonstijging van 2 procent. Voor volgend jaar zetten de Japanse vakbonden in op 5 procent.

Scherm­afbeelding 2022-12-04 om 18.43.15

Te veel inflatie kan Japan ook niet gebruiken. De hoge staatsschuld eist een relatief lage rente. Op dit moment is er sprake van yield curve control (YCC) wat betekent dat de Japanse centrale bank zich heeft vastgelegd op de prijs (rente) en niet op de hoeveelheid. Doordat de tienjaarrente op 0,25 procent moet blijven , betekent dit dat de Bank of Japan is veroordeeld tot een procyclisch beleid. Op het moment dat de rente op staatsobligaties zakt vanwege onrust in de wereld, moet de centrale bank monetair verkrappen en op het moment dat de rente sterk stijgt vanwege oplopende inflatie, gaat de centrale bank juist monetair verruimen. Vanwege de hoge staatsschuld moet Japan het huidige beleid geleidelijk ombuigen. De markt neemt al een voorschot en in de yieldcurve is het commitment van de BoJ om de tienjaarsrente op het huidige niveau te houden steeds meer zichtbaar. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. 

1003x-1.png-4

In april vertrekt Haruhiko Kuroda. Deze gouverneur van Japan werd tien jaar geleden aangesteld bij de start van Abenomics. Hij is de architect van het huidige onconventionele beleid, één van de drie pijlen van Abenomics. Volgens Kuroda is de inflatiedoelstelling van 2 procent nog niet bereikt omdat daarvoor de lonen structureel met meer dan 2 procent moeten stijgen. Toch spreekt ook Kuroda over en exitstrategie voor de Bank of Japan. Kuroda wil de beleidsrente voorlopig op -0,1 procent houden, maar in het YCC-beleid zit waarschijnlijk wel wat ruimte. Vanwege de zwakke yen zit er meer druk op de centrale bank om te acteren. Het is namelijk niet logisch om aan de ene kant vanwege de stijgende rente steeds meer obligaties op te kopen en daarmee de hoeveelheid yen te vergroten en aan de andere kant op de open markt diezelfde yen op te kopen om de munt te ondersteunen.

Scherm­afbeelding 2022-12-04 om 19.04.51

Waarschijnlijk zal de BoJ haar huidige plafond van 0,25 procent voor de tienjaarsrente aanpassen, al was het maar om daarmee de knik uit de yieldcurve te halen. Tegelijkertijd zal zo’n aanpassing betekenen dat vrijwel de gehele yieldcurve naar boven schuift. Nu bezit de BoJ ongeveer de helft van alle uitstaande Japanse staatsobligaties. Net als bij andere centrale banken zorgt dit dus ook hier voor stevige koersverliezen. Japanse institutionele beleggers bezitten een groot deel van de overige staatsobligaties. Als zij daarop verliezen lijden, dan zullen ze waarschijnlijk een deel van de buitenlandse posities in portefeuille met winst verkopen. Op dit moment hebben Japanse institutionele beleggers ongeveer 3 biljoen dollar uitstaan buiten Japan. Een deel van dat geld stroomt dan terug naar Japan en naast de hogere rente zal ook deze beweging de yen hoger zetten. De Japanse yen wordt vanwege de grote posities die Japanse institutionele beleggers en ook retailbeleggers aanhouden buiten Japan, gezien als een safe haven in tijden van crisis. Op het moment dat het onrustig is in de wereld verkopen Japannners een deel van hun buitenlandse posities en zetten die om in yen, waardoor de stijgende munt fungeert als veilige haven. Nu is het jaar 2022 geopolitiek bepaald onrustig. Toch steeg de yen niet. Dat komt vooral door het commitment van de BoJ om de rente laag te houden, terwijl stijgende inflatie in de hele wereld zorgt voor hogere rentes. Mevrouw Watanabe (in Japan gaan de vrouwen over de beleggingen) leent normaal in yen en zet dat uit in buitenlandse hoger renderende munten, iets wat juist dit jaar vanwege de zwakke yen zeer lucratief is geweest. Om diezelfde reden kan een aanpassing in het monetaire beleid zorgen voor een schok in de yen, die dan snel sterker kan worden.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.