Cross

Inflatie nu snel omlaag

mei 7, 2023

De inflatie van de afgelopen jaren heeft een ongebruikelijk patroon laten zien. De eerste inflatiegolf was een direct gevolg van het stimuleren van de vraag geholpen door een sterke vergroting van de geldhoeveelheid. Bovendien stimuleerden zowel de monetaire als de fiscale autoriteiten met ongekende bedragen. In de Grote Financiële Crisis drongen de Republikeinen via de Tea Party nog aan op een evenwicht in de begroting en was Duitsland na de eurocrisis bezig met de Germanificatie van Europa. In beide gevallen drukt die politieke optreden de economische groei. Maar nu stimuleerde de politiek extreem, boven op de forse stimulans van de centrale bank. Omdat tegelijkertijd mensen in een lockdown kwamen te zitten, konden ze niet meer naar de kroeg of op vakantie. Dat zorgde voor een sterke vraag naar spullen en ook voor problemen met toeleveren.

FuzyjZoX0AEpXYe
Die problemen met toeleveren zijn dus initieel ook een gevolg van de sterk toegenomen vraag. Tegelijkertijd helpen lockdowns  natuurlijk niet in zo’n logistieke operatie. Ook het feit dat de vraag naar sommige producten, bijvoorbeeld om thuis te werken, te winkelen of te leren, zo sterk steeg terwijl andere producten uit de gratie waren, zorgde voor een logistieke nachtmerrie. De tweede inflatiegolf in deze cyclus is aanbod gedreven. Inmiddels is die dankzij de opening begin vorig jaar ten einde, al begint deze nu pas in China. Nu is er nog wel extra vraag naar diensten die veel langer blijkt aan te houden dan verwacht. Post-corona is er een duidelijk inhaaleffect waardoor de horeca het goed heeft. Restaurants en hotels zijn vol bezet, er wordt volop gereisd (behalve nog in China). Deze extra vraag naar diensten hangt samen met corona en wordt betaald door de extra besparingen gedurende de pandemie. De Chinezen zijn pas net begonnen met ontsparen (die hebben overigens geen geld van de overheid gehad, maar wel veel gespaard) en volgens voorzichtige inschattingen heeft de consument in de Verenigde Staten en Europa nog voldoende om deze bestedingen tot eind dit jaar vol te houden. De consument is er vergeleken met het besteedbaar reële inkomen voor de pandemie zo’n 5 procent op achteruitgegaan, maar als alle consumenten bij elkaar worden genomen dan zorgt vooral de sterke afname van de werkloosheid in combinatie met hogere lonen desondanks voor een sterke impuls.

FuzZdTNXsAAMyJY

De derde inflatiegolf was wellicht wat onverwacht. Aan het eind van de keten zit de consument en die krijgt hogere prijzen voor de kiezen, simpelweg omdat het kan. Natuurlijk probeert elke ondernemer altijd de maximale prijs te vragen voor de producten of diensten, maar dankzij de oorlog in Oekraïne en coronapandemie zijn er voldoende excuses om de prijzen te verhogen, maar dan gerechtvaardigd zou zijn op basis van de gestegen kosten. Als bovendien bijna iedereen de prijzen heeft verhoogd, valt een verhoging in lijn daarmee niet zo op. Het is alsof de overheid even heeft toegestaan dat iedereen de prijzen met 10 tot 20 procent mag verhogen, een post-corona-kartel. Gelukkig is ook deze inflatie van tijdelijke duur. Inmiddels dalen alweer de prijzen van elektronica

Scherm­afbeelding 2023-05-07 om 20.54.28

Wat er nog overblijft van de hoge inflatie is eigenlijk alleen nog maar de huizencomponent (shelter). Dat is veruit de belangrijkste component in het inflatiecijfer, maar ook de component die het meest gevoelig is voor de gestegen rente. Toch blijkt de huizenmarkt robuuster te zijn dat veel mensen na zo’n rentestijging hadden verwacht. Er is simpelweg nog altijd een tekort aan woningen. Het betekent echter niet dat prijsstijgingen van tegen de 20 procent tot voor kort kunnen worden volgehouden. Waar de prijzen bovengemiddeld sterk zijn gestegen, kunnen ze ook nu sterk dalen. Bovendien hoeven huizenprijzen helemaal niet te dalen om de inflatie omlaag te krijgen. Inflatie meet namelijk altijd de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden. Zelfs als prijzen gelijk blijven op dit hoge niveau komt de inflatie uit op nul procent. Het jaar 2023 is het jaar van de disinflatie, van steeds lagere inflatiecijfers. De maand-op-maandcijfers dit jaar zijn veel lager dan de maand-op-maandcijfers een jaar geleden. Gecorrigeerd voor de shelter-component is de inflatie in de VS al weer genormaliseerd.

FvDj5b-WwAAN87U

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.