Cross

Inflatie loopt verder op

juli 30, 2022

Volgens de favoriete maatstaf van de Federal Reserve steeg de inflatie in de Verenigde Staten naar het hoogste niveau in veertig jaar. De personal consumption expenditures index (PCE-index) steeg met 6,8 procent in juni, na een stijging van 6,3 procent in mei. Exclusief voedsel en energie steeg de PCE-index met 4,8 procent in juni tegen 4,7 procent in mei. Maand op mand stegen de prijzen met 0,6 procent tegen 0,3 procent in elke van de voorgaande vier maanden. Dit bericht kwam na het rentebesluit van de Fed en daarmee neem de kans toe dat de Fed op 25 september wederom de rente met 0,75 procent gaat verhogen. Tussen nu en de volgende FOMC-vergadering op 25 september zitten natuurlijk nog verschillende inflatiecijfers, maar de komende maanden is de vergelijkingsbasis in de Verenigde Staten ongunstig waardoor inflatie verder kan oplopen.

Schermafbeelding 2022-07-30 om 13.21.05

Een andere goede indicator voor de onderliggende inflatieontwikkeling zijn de gestegen salarissen, die stegen met 5,7 procent in het tweede kwartaal tegenover vijf procent in de voorgaande twee kwartalen. Stijgende lonen zullen ervoor zorgen dat de inflatie niet zo snel daalt. De arbeidsmarkt blijft nog altijd krap en voor wat betreft looneisen baseren werknemers zich vooral op de inflatieverwachtingen voor het komende jaar (en dus niet op de inflatieverwachtingen voor de komende tien jaar zoals die wordt afgeleid van de TIPS en waar de Fed maar liefst 25 procent in de boeken heeft). Die inflatieverwachtingen voor het komende jaar worden vaak gebaseerd op de inflatie van dit moment. Voor werknemers zijn dan vooral energieprijzen (meer dan 40 procent gestegen in een jaar) en voedselprijzen (meer dan 11 procent gestegen in een jaar) van belang.

FY1UQjDWAAAGMv1

In de eurozone kwam de inflatie uit op 8,9 procent in juli tegenover 8,6 procent in juni, ook hier dankzij een 40 procent stijging van de energieprijzen en 10 procent stijging van de voedselprijzen. De kerninflatie in Europa ligt op 4 procent, twee keer zo hoog als de doelstelling van de ECB. Daarmee neemt de kans toe dat de ECB nogmaals de rente met 50 basispunten zal verhogen in september.

FY1UAEhXgAQ_aNh

Inflatie is een wereldwijd fenomeen. In maar liefst 80 procent van de landen ligt de inflatie boven de 6 procent. Stijgende energieprijzen en stijgende voedselprijzen raken iedereen. Ook de verstoringen in toeleveringsketens zijn een wereldwijd fenomeen. De verschillen zitten eerder in de manier waarop landen de inflatie berekenen. Vergeleken met veel andere landen speelt in de VS de vraag een veel grotere rol. Dat maakt het voor de Fed ook eenvoudiger om de inflatie onder controle te krijgen. Met het monetaire beleid kan de Fed wel de vraag beïnvloeden, maar niet de aanbodzijde. De Fed kan nu eenmaal geen olie bijdrukken of voedsel van de balans halen. In Europa zit het inflatieprobleem vooral aan de aanbodkant, namelijk in de vorm van hogere energieprijzen. Die kan de ECB wel willen beïnvloeden door de vraag te drukken, maar die impact daarvan op de energieprijzen is gering. Inflatie in Europa is meer een geopolitiek probleem. De oplossing hier zit in een deal met Poetin. In de VS zal de Fed meer moeten doen om de inflatie te drukken. Nu ligt de beleidsrente nog altijd enkele procentpunten beneden de kerninflatie. De geschiedenis leert dat de rente tot boven de kerninflatie moet worden verhoogd om door middel van een recessie (dus geen zachte landing) de inflatie te drukken.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.