Cross

Inflatie en bedrijfswinsten

augustus 7, 2022

De beleggingscategorie aandelen biedt historisch een goede bescherming tegen inflatie. De omzet van een bedrijf is immers het aantal verkochte producten vermenigvuldigd met de prijs van het product. Macro-economisch wordt vaak naar reële cijfers gekeken. Zo is een economisch groeicijfer vrijwel altijd reëel. Op het moment dat de inflatie laag is en relatief constant, dan geven de economische groei een vrij goede indicatie van de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Zo bezien is een halvering van de economische groei van boven de 6 procent in  2022 tot onder de 3 procent dit jaar geen goed nieuws voor de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Alleen is dit keer de inflatie een veel belangrijkere component dat de reële groei. Voor veel bedrijven is het bovendien eenvoudiger geworden om hogere prijzen in rekening te brengen. Ze hoeven alleen maar te wijzen op de coronacrisis, de gestegen prijzen voor onder andere energie, of de lange levertijden. Bovendien is het moeilijk om aan personeel te komen. Zo is tegenwoordig vaak een deel van een terras gesloten vanwege een tekort aan personeel. Tegen hogere lonen is het wel mogelijk aan personeel te komen, maar alleen als de verkoopprijzen dan ook omhoog gaan kan het hele terras open. Inflatie zorgt zo voor meer inflatie, een ontwikkeling die op dit moment wordt onderschat.

Godlam risk indicators

Omdat het gat tussen de inflatiecijfers en de reële groeicijfers zo groot is op dit moment, hebben veel beleggers onderschat in hoeverre die inflatie positief doorwerkt in de bedrijfsresultaten. De marges zijn bovendien historisch hoog dus een voordeel in de topline (de omzet) druppelt snel door in de bottom line (de winsten). Kosten stijgen ook met inflatie, maar wel met enige vertraging en dat is lastig timen. Zo hebben veel bedrijven een huurovereenkomst die op jaarbasis wordt aangepast met de inflatie. Eerst moet het inflatiecijfer worden bepaald en daarna volgt pas de aanpassing. Ook zijn er energiecontracten die langlopende afspraken hebben over de prijs. Verder stijgen lonen ook met enige vertraging. Financieringen hebben een vaste rente en zelfs als ze een variabele rente hebben, kan het zijn dat dit op kwartaal- of op halfjaarbasis is. Ook hebben ondernemers vaak voorraden tegen lagere kosten ingekocht, wat kan zorgen voor extra marge.

FZGy6UtWQAEbTdf

De afgelopen kwartalen was de inflatie vrijwel voortdurend veel hoger dan waar economen mee rekenden. Als inflatie al als input werd gebruikt voor de bedrijfsresultaten, dan werd het positieve effect van inflatie op de omzet onderschat. Daar komt ook nog bij dat sinds de Fed eind maart eindelijk het licht zag voor wat betreft de ernst van het inflatieprobleem er sindsdien veel meer gesproken wordt over een recessie, inmiddels zo veel dat met recht kan worden gesteld dat dit de meest voorspelde recessie ooit is. CEO’s zijn niet immuun voor dit nieuws en reageerden door kosten te besparen. Als dan de uiteindelijk omzet meevalt, werkt dit nog sterker door in de resultaten.

wisnten

Niet elk bedrijf profiteert in gelijke mate van de stijgende prijzen. Het mag duidelijk zijn dat bedrijven die profiteerden van stijgende energieprijzen het meest profiteerden. Bedrijven waarvan het resultaat positief werd beïnvloed door de coronapandemie hadden het post-corona juist moeilijk. Overigens is het niet terecht om te spreken van een periode post-corona, omdat nieuwe varianten van het virus gedurende de winterperiode weer huishouden op het Zuidelijk halfrond en het er op lijkt dat we vanaf het najaar mogelijk wederom te maken zullen krijgen met beperkende maatregelen vanwege corona, maar dit terzijde. Op de beurs reageren de koersen van aandelen vooral op de bijstellingen in de resultaten. Veel positieve winstbijstellingen leiden al snel tot een hogere koers en omgekeerd. Die winstverwachtingen worden bijgehouden. In het verleden waren verwachtingen van analisten meestal te optimistisch en moesten die gedurende het jaar worden bijgesteld naar beneden. Met renteverhogingen en een recessie op komst was dat optimisme dit jaar al behoorlijk getemperd.

Mail-bijlage-1

Nu ligt de piek in inflatie later dan verwacht. Oorspronkelijk rekende vrijwel iedereen op een piek in maart, maar waarschijnlijk wordt dat nu september. De inflatie zal dalen en veel marktparticipanten zien dit als goed nieuws, maar het gaat niet om de beweging, maar het niveau. Ook als de inflatie eind dit jaar daalt naar 7 procent is dat nog veel te hoog. Wat er wel gaat gebeuren is dat de omzet (door de inflatie) minder hard zal stijgen dan voorheen en dat tegelijkertijd (met vertraging) de kosten (energie, rente, huur, lonen) beginnen te stijgen. Dat betekent dus dat de kans steeds groter wordt dat taxaties naar beneden moeten worden bijgesteld. Dat proces is al gaande en gelet op de nog altijd positieve beursreactie ondanks deze ontwikkeling, lijkt het er op dat veel van dit slechte nieuws al eerder in de koersen was verwerkt. Lagere inflatie mag dan goed nieuws zijn voor obligaties en voor waarderingen, maar het is niet goed voor de resultaten.

FZJFGMGXwAEbZ4N

Ondanks dalende inflatie is de inflatie nog altijd te hoog en moeten centrale banken meer doen om de inflatie te drukken. Door het koersherstel zijn de waarderingen voor aandelen opgerekt en daarmee lijkt het grootste deel van de rally achter de rug. Augustus en september zijn geen gemakkelijke maanden voor aandelen en mochten koersen verder doorstijgen dan begint dit jaar meer op 1987 te lijken waar de eerste negen van dat jaar koersen stegen terwijl onderliggend fundamenten (waaronder de rente) aan het verslechteren waren en waar beleggers in oktober opeens het licht zagen. Het koersherstel is dus eerder een reden om terughoudender met aandelen te worden.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.