Cross

Inflatie door monopolies

mei 22, 2022

Bij stijgende prijzen ontstaat de neiging om een schuldige aan te wijzen. Nu is de monetaire gekte veroorzaakt door onder andere de Fed en de ECB de belangrijkste oorzaak, maar dat is te abstract. China kan ook moeilijk wat worden verweten, want alles wat uit China komt is vooral goedkoop. Rusland lijkt een voor de hand liggende kandidaat, maar het zijn eerder de Westerse sancties dan het Russische beleid dat zorgt voor hogere prijzen. Het grote bedrijfsleven is altijd een dankbare kandidaat. In de Verenigde Staten hebben de Democraten bij monde van Elizabeth Warren al opgeroepen om de prijzen te reguleren. Ze kijken naar de winsten van de bedrijven en zien hebzucht als de belangrijkste reden van de hogere inflatie.

Schermafbeelding 2022-05-22 om 20.31.26

Nu zijn bedrijven altijd hebzuchtig. Als ze de mogelijkheid zien om de prijzen te verhogen, zullen ze dat doen. Dus de hebzucht van het bedrijfsleven is een constante, maar dat geldt niet voor de inflatie. Natuurlijk kan de stellingname van de Democraten niet los worden gezien van de mid-term-elections. Die gaan over maar één ding en dat is de sterk opgelopen inflatie. Door voor te stellen op de prijzen te reguleren, laten politici zien dat ze er in ieder geval wat aan proberen te doen. Een ander voorstel is dat ze ook de extra winsten op oliemaatschappijen willen belasten. Nu zijn de winsten bij de oliemaatschappijen nog altijd lager dan bij de Big Tech-bedrijven, maar die vallen vooralsnog buiten de boot. Verder hebben dit soort maatregelen geen enkel effect op de inflatie. Integendeel door de marktwerking te frustreren zullen de prijzen uiteindelijk hoger uitkomen.

Schermafbeelding 2022-05-22 om 20.41.56

Waar het om gaat bij inflatie is dat veel voorheen disruptieve bedrijven effectief een monopolie zijn geworden en dat is nu eenmaal een marktvorm die streeft naar een maximale opbrengst door een zo hoog mogelijke prijs. Wellicht dat met een veel lagere prijs en veel hogere volumes hetzelfde resultaat kan worden bereikt, maar door het ontbreken van de marktwerking is de meest eenvoudige oplossing om de prijs te maximaliseren. Op het moment dat er sprake is van volkomen concurrentie dan zouden de bedrijven geen overwinsten maken. De winst is dan voldoende om de kosten van het vreemde en het eigen vermogen te dragen, maar meer ook niet. Sinds 2000 zijn de winsten – ook als percentage van de economie – gestegen. Een signaal dat er te veel monopolies zijn in de Amerikaanse markt. Het aanpakken van die monopolies kan door middel van anti-trustwetgeving, maar als straks de Republikeinen de verkiezingen winnen zal Biden de komende twee jaar niet aan regeren toekomen, hij wordt dan een lame-duck-president. Reken er dus op dat inflatie ook om deze reden langer hoog kan blijven.


Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.