Cross

In China beleggen of niet?

januari 29, 2023

Morgen gaat de Chinese beurs voor het eerst open in het jaar van het konijn. Daarmee is het jaar van de tijger afgesloten. Op de valreep hebben Chinese aandelen in dat jaar dat startte op 1 februari 2022 beter gepresteerd dan de wereldwijde aandelenindex (MSCI China versus MSCI ACWI), uiteraard geholpen door de sterke prestatie in de afgelopen maanden. Veel beleggers zaten een half jaar geleden op het verkeerde spoor ten aanzien van China. Het mooiste argument dat ik heb gehoord is dat er al vijftien jaar geen cent valt te verdienen in China en dat het daarom ook altijd zo zal blijven. Datzelfde argument zou ook kunnen worden gebruikt voor Amerikaanse aandelen na de Tweede Wereldoorlog, toen de beurs nog niet was hersteld van de klap van de Grote Depressie. Toch was dit een ideaal moment om in te stappen. Ook voor Nederlandse aandelen na de stagflatie van de jaren zeventig, leek het begin jaren tachtig een beroerd moment om in te stappen, maar achteraf was dit juist het beste moment. Het tegendeel is eerder waar. Als iets al vijftien jaar onafgebroken is gestegen, komt eerder het moment dat het wel eens tegen kan vallen. Dat hebben we vorig jaar gezien met Amerikaanse groei-aandelen. Via een omweg nemen veel beleggers nu alsnog een positie in China, via bijvoorbeeld Europese aandelen in luxegoederen of Duitse autobouwers, overigens zonder dat we deze bedrijven verwijten dat ze zakendoen met China. Ook verschillende metalen zoals koper en ijzer profiteren van de opening van China. Verder is de heropening van China ook goed voor de rest van Azië.

Scherm­afbeelding 2023-01-29 om 15.43.12

De zijwaartse beweging van de afgelopen vijftien jaar in Chinese aandelen was dan wellicht niet zo’n goed argument om niet in te stappen, het heeft wel voor een voedingsbodem gecreëerd om andere argumenten er bij te betrekken als excuus om niet in China te beleggen. Vooral het feit dat China een autocratie is en dat met het geïnvesteerde geld  de Oeigoeren, de Tibetanen en de Hongkongers worden onderdrukt. Lange tijd werden vergelijkbare argumenten gebruikt om aan landen in Afrika geen ontwikkelingshulp te geven. Tegelijkertijd hadden diezelfde landen er geen moeite mee om bijvoorbeeld cacao te importeren uit diezelfde landen, terwijl nu toch wel duidelijk is dat zelfs Tony Chocolonely geen slaafvrije chocolade kan garanderen. Mensen zijn vaak opvallend inconsequent als het gaat om dit soort ethische oordelen. Men is tegen globalisering, maar loopt elk weekend weer met twee tassen met goedkope producten de Albert Heijn uit die wereldwijd worden geproduceerd. We willen niet meer in fossiele brandstoffen investeren, maar verbruiken volop energie uit fossiele brandstoffen. Ook ten aanzien van China was vanaf het bezoek van Nixon de gedachte dat samenwerken beter was dan uitsluiten. Samenwerking was bovendien een succesverhaal. Het ontkoppelde de Sovjet-unie van China en was daarmee de opmaat van de val van de muur. Door de samenwerking lijden honderden miljoenen Chinezen geen honger meer en zijn ze ontsnapt uit de armoedeval. Bovendien is het gevaarlijk om landen met een nucleair arsenaal volledig uit te sluiten. Het idee was toen en zelfs twintig jaar terug dat de voordelen van een democratie het uiteindelijk winnen van een autocratie. Dit idee van democratie als een exportartikel is wellicht wat naïef, het is natuurlijk wel de methode waarop de Amerikanen jarenlang hun invloedssfeer konden uitbreiden. Nu is China onderdeel van deze politiek. In de houding van China ten aanzien van Taiwan is de afgelopen jaren niet veel gewijzigd, maar opeens is er een opmerkelijke belangstelling van hooggeplaatste Amerikaanse politici om Taiwan te bezoeken. Die bezoeken zijn onderdeel van de machtsstrijd tussen China en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten kunnen wijzen op het voor de VS geweldige succes van de oorlog in Oekraïne. Zonder maar één Amerikaans mensenleven in gevaar te brengen is de Russische krijgsmacht gedecimeerd. Na de mislukkingen in Irak en Afghanistan smaakt dit naar meer. Taiwan is wellicht een vergelijkbare springplank.

state-of-democracy-world-2022-1

Een ander argument om niet in China te beleggen is de rechtszekerheid. Nu valt ook dit wel te nuanceren. Zo is Frankrijk een land met een hoge rechtszekerheid, maar toch dachten veel vermogende Fransen daar anders over toen ze opeens 75 procent belasting moesten gaan betalen. Ook de Russen stalden hun geld in Europa met de gedachte dat ook zij zouden worden beschermd door de rechtsstaat. Inmiddels zijn ze een illusie armer. Waar het bij China op lijkt is dat we het land kwalijk nemen dat het nooit een democratie is geweest. Waar we 20 jaar geleden blij waren met de toetreding van China tot de wereldhandelsorganisatie, zien we rechtszekerheid nu als een risico. In de praktijk is het bij dit soort landen vooral van belang om parallel te beleggen aan de doelstellingen van de overheid. China wil haar munt internationaliseren en uiteindelijk een alternatief bieden voor de dollar als reservemunt. Daarvoor zijn goedwerkende financiële markten vereist in China. Bovendien laten juist de anti-corona-demonstraties in China zien dat dat wellicht juist in een autocratie de overheid moet luisteren. Net als het uitsluiten van bedrijven is het uitsluiten van landen alleen verstandig als helemaal niets meer werkt. Het in gesprek gaan heeft uiteindelijk veel meer resultaat. China uitsluiten betekent dat we dan ook geen producten meer kopen uit China, maar blijkbaar willen zelfs de Amerikanen die stap niet zetten.

 

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.