Cross

Im Osten viel Neues

september 18, 2022

Naarmate de Oekraïners meer terrein heroveren van de Russen, wordt de lijst met door de Russen gepleegde oorlogsmisdaden langer. Massagraven met daarin de lokale bevolking die ook nog eens gemarteld blijkt te zijn, zorgen voor minder steun binnen Rusland en minder steun vanuit andere landen. Ondertussen gaat het offensief van de Oekraïners door en zijn ze inmiddels de rivier de Oskil overgetrokken. Ze hebben nu 8.500 vierkante kilometer heroverd op de Russen, een gebied gelijk aan de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. De Russen zetten Iraanse kamikaze drones in bij de regio Kharkiv die op jacht zijn naar de houwitsers in het gebied

Fc7nQigWYAA7_vo

Inmiddels valt het woord ‘oorlog’ ook openlijk in de Russische media. Voorheen werd de strijd in de Oekraïne nog betiteld als een speciale militaire operatie. De hardliners in Rusland eisen een totale mobilisatie. Na de mislukte aanval op Kiev is het doel van het Kremlin om met de beschikbare manschappen zoveel mogelijk terrein te winnen, dan er een referendum organiseren en de gebieden te annexeren. Daarmee creëerden de Russen een gevoel van onvermijdelijkheid. Tot het recente offensief van de Oekraïners. Tot op heden steunde de meerderheid van de Russische elite Poetin. Het is dan wel niet hun oorlog, Rusland is wel hun land. Dat is inmiddels ook verleden tijd. Het offensief van de Oekraïners heeft er voor gezorgd dat in West-Europa en de Verenigde Staten er nu op wordt aangedrongen dat ze de beloofde wapens op tijd krijgen. Het Russische leger moet niet alleen worden gestopt, maar ook verslagen. Verder zijn er schermutselingen in het grensgebied van Armenië en Azerbeidzjan, twee landen die voelen dat Rusland zwakker is komen te staan. Er zijn ook meer protesten vanuit de Russische elite tegen de oorlog in Oekraïne. Meer Russen vallen Poetin openlijk af. De kans op regime change is nog altijd klein, maar Poetin durft waarschijnlijk geen oproep te doen tot algehele mobilisatie, uit vrees dat dat daaruit zal blijken hoe zwak het regime eigenlijk staat.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 15.43.55

Afgelopen donderdag ontmoette Poetin onder andere Xi Jinping op een bijeenkomst in Oezbekistan. De daar aanwezige landen hadden tot op heden weinig kritiek op Poetin, maar grijpen deze bijeenkomst in combinatie met de recente ontwikkelingen aan om Poetin openlijk aan te spreken op zijn daden.  Xi gaf aan dat hij veel ‘vragen en zorgen’ heeft over de crisis in de Oekraïne. Voor het eerst liet hij zien dat er sprake was van een meningsverschil tussen Rusland en China. Vooruitlopend op de bijeenkomst had Xi al de opmerkelijke steun uitgesproken voor president Tokayev van Kazachstan voor wat betreft het verdedigen van de soevereiniteit van dat land. Er is feitelijk maar één land die zich kan mengen in de soevereiniteit van Kazachstan en dat is Rusland. Een dag later deed Narendra Modi van India de kritiek van Xi nog eens dunnetjes over. Volgens Modi leven we niet in ‘een tijd om oorlog te voeren’. Ook Modi maakt zich zorgen over het conflict en hij gaf aan dat hij al meerdere malen telefonisch contact met Poetin had gehad over dit onderwerp.

1663488417-353

Het gevolg is wel dat Poetin meer in een hoek wordt gedwongen. Hij gaf aan dat het Oekraïne is die niet wil onderhandelen en dat Oekraïne haar doelstellingen alleen militair wil bereiken. Voor Poetin zit er niet veel anders op dan de strijd in de Oekraïne verder te escaleren. Eind dit jaar is de ammunitie voor de artillerie op en in dit tempoe heeft het land dan bijna alle gepantserde voertuigen (inclusief tanks) verloren. Doordat Oekraïne de belangrijkste noord-zuid-verbinding nu in handen heeft, is de bevrijding van het hele Donbass-bekken bijzonder lastig geworden. Ondertussen wint in Moskou een kleine politieke minderheid van de ultranationalisten terrein. Waar de vrees eerst was dat de oorlog in Oekraïne nog jarenlang zou kunnen duren, begint nu door te dringen dat Rusland deze oorlog wel eens zou kunnen verliezen. Ook de raketaanvallen van Rusland op het elektriciteitsnetwerk en andere nutsbedrijven in Oekraïne wordt door deze groep gezien als een ‘daad van hulpeloosheid’. Het grote risico bij een dreigend verlies voor Rusland is dat de drempel voor de nucleaire optie daar niet zo hoog is.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Omgaan met familievermogen

Auréus Family is een gerenommeerd multi-family office. In 2001 zijn wij ontstaan uit de vraag van een kleine groep vermogende relaties

Meer lezen

Cliënt aan het woord: Antoinet van Bussel

“Het helpt om als vrouw in een mannenwereld een beetje pit te hebben”   Na een groot deel van haar

Meer lezen

Marktontwikkelingen: een goede start

Het eerste kwartaal zit er op en het beursjaar 2024 is goed begonnen. Per saldo staat de wereldindex, inclusief opkomende

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.