Cross

Hypotheekobligaties

oktober 23, 2022

De markt voor hypotheekobligaties is nog altijd één van de meest aantrekkelijke onderdelen van de obligatiemarkt. De opslag ten opzichte van Treasuries is hoog omdat de markt vreest dat de verkoopdruk vanuit de Fed er voor zal zorgen dat het verschil verder oploopt. De kredietopslagen staan weer op het hoogste punt sinds de Grote Financiële Crisis (GFC) en juist die GFC heeft er voor gezorgd dat het enige risico dat nog overblijft ten opzichte van staatsobligaties het liquiditeitsrisico is en daarvoor ontvangt de belegger een erg ruime vergoeding.

Schermafbeelding 2022-10-23 om 16.59.44

In de afgelopen jaren zijn de huizenprijzen sterk gestegen als gevolg van de gedaalde rente. In twee jaar tijd zijn daardoor Amerikaanse huizenprijzen met 35 procent gestegen en Europa (inclusief het VK) met 15 tot 20 procent. Huizenkopers werden wel geconfronteerd met strengere voorwaarden, een direct gevolg van de GFC. Door de lage rente hebben veel Amerikanen een hypotheek voor 30 jaar met een rente die nu minder dan de helft is van de marktrente. Door de gestegen rente kunnen steeds minder Amerikanen zich een huis veroorloven, maar net als in Europa is er ook sprake van onvoldoende aanbod.

Schermafbeelding 2022-10-23 om 17.26.31

Nog meer dan in Europa staat de Amerikaanse consument er uitstekend voor. Er wordt veel gespaard, de hypotheekrente staat vast om een extreem laag niveau, de arbeidsmarkt is overspannen en lonen worden geïndexeerd met een procent of zes. Studieleningen worden kwijtgescholden. De totale schuld is relatief laag en Amerikanen zijn nog nooit zo rijk geweest. De helft van de Amerikaanse economie bestaat inmiddels uit huishoudens met een inkomen van 100.000 dollar of meer per jaar.

Schermafbeelding 2022-10-23 om 17.07.03

De grootste koper van hypotheekobligaties in de afgelopen jaren was de Amerikaanse centrale bank. Naast staatsobligaties kocht de Fed ook Agency MBS. De markt voor agency-MBS is zo’n 5,5 biljoen dollar groot en na staatsobligaties de grootste obligatiemarkt. De belangrijkste uitgevers van deze speciale obligaties zijn Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal Home Loan Mortgage Association (Freddie Mac) en Federal National Mortgage Association (Fannie Mae). De markt wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid. Nu ontstond er tijdens de GFC onzekerheid over die garantie, maar de systeemrisico’s zijn simpelweg te groot om deze overheidsgaranties te schrappen. Kopers moeten tegenwoordig ook 20 procent eigen geld meenemen en banken krijgen meer informatie over inkomen, huwelijkse voorwaarden etc. De slechte leningen van de GFC zijn verleden tijd. In het geval van een default van een hypotheek betaalt de Agency de beleggers in de pool het bedrag terug, gegarandeerd door de overheid.

FdmZPb8UUAIrINx

Er zijn twee belangrijke risico’s bij agency MBS. Het eerste is het durationrisico. Net als staatsobligaties zijn ze gevoelig voor stijgende en dalende rentes. Verder is de duration flexibel, omdat de hypotheek vervroegd kan worden afgelost. Normaal gesproken worden keurig de termijnen van hypotheek voldaan, maar mocht de rente sterk dalen dan is het mogelijk in de Verenidge Staten om een 30-jaars hypotheek te herfinancieren op de lagere rente (dus zonder boeterente). Nu heeft op dit moment iedereen zich zeer goedkoop gefinancierd, dus men zal wel gek zijn om te gaan herfinancieren. Het zorgt er juist voor dat de huizenmarkt in de VS op slot gaat, want verkoop van het huis betekent ook einde van de hypotheek.


Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.