Cross

Hoogrentende leningen

maart 3, 2024

Hoogrentende leningen

Een hybride beleggingscategorie

Hoogrentend schuldpapier wordt vaak gezien als een hybride beleggingscategorie, omdat deze eigenschappen bezit van zowel obligaties als van aandelen. Net als obligaties zorgen ze voor een stabiele rentestroom. Tegelijkertijd zorgt het hogere kredietrisico voor meer volatiliteit. In tegenstelling tot de meeste obligaties hangt het rendement nauwelijks samen met rentewijzigingen en is het rendement veel sterker gekoppeld aan de bedrijfsresultaten en fundamentele factoren van de bedrijven die ze uitgeven.

Aandelenrendement met minder risico

Gezien hun hybride karakter hebben hoogrentende leningen een uniek risico-rendementsprofiel. Het rendement is vergelijkbaar met aandelen, maar wel met minder volatiliteit dan aandelen. Ze kunnen worden beschouwd als onderdeel van een algehele vastrentende allocatie of als een potentiële vervanging van aandelen. Voor beleggers in vastrentende waarden bieden hoogrentende leningen een hoger rendement, terwijl ze ook een belangrijke diversificatie toevoegen ten opzichte van traditionele vastrentende beleggingen. Voor beleggers in aandelen, met name beleggers die meer risicomijdend zijn, kunnen hoogrentende leningen vergelijkbare rendementen bieden als aandelen met een lagere volatiliteit en minder neerwaartse risico’s.

De kracht van samengesteld rendement

In tegenstelling tot aandelen haalt hoogrentend schuldpapier het grootste deel van het totale langetermijnrendement uit inkomsten in plaats van vermogensgroei. De relatief hoge couponbetalingen zijn een belangrijke reden waarom hoogrentende leningen historisch gezien een lagere volatiliteit vertonen dan aandelen. Omdat het langetermijnrendement zo sterk wordt bepaald door deze terugkerende inkomsten, loont het om deze leningen te zien als een strategische langetermijnbelegging, geholpen door de kracht van samengesteld rendement.

Leningen en obligaties

Hoogrentende leningen zijn er in soorten en maten. Zo verstrekken banken dergelijke leningen aan bedrijven.  De hogere kredietrisico’s worden dan vaak ondervangen met een convenant. In de praktijk is daardoor het risico vergelijkbaar met investment grade obligaties, alleen met een veel hoger rendement. Opmerkelijk verschil is wel dat een belegger in hoogrentende leningen actief betrokken is bij eventuele problemen bij het onderliggende bedrijf, terwijl een belegger in investment grade obligaties pas wordt geïnformeerd als het eigenlijk al te laat is. Daardoor is de terugwinning in het geval van een faillissement bij hoogrentende leningen met een convenant ook hoger dan bij investment grade obligaties.

De eerste high yield bonds

Na de eerste rentedaling begin jaren tachtig waren er wel hoogrentende obligaties, maar dat waren investment grade obligaties waarvan de kredietbeoordeling was afgegleden tot beneden investment grade. Bovendien lag de vergoeding op deze obligaties veel hoger dan op investment grade obligaties. Dat kwam omdat obligatiebeleggers focussen op de terugbetaling van de hoofdsom. Als die onzeker is, verlangt men een hogere rente. Daardoor is de rente meestal veel hoger dan de te verwachten kredietverliezen, zodat uiteindelijk deze obligaties ook na kredietverliezen een hoger rendement opleveren.

Financiering van private equity

In de jaren tachtig werd door Michael Milken bij Drexel Burnham Lambert hoogrentende obligaties uitgegeven om de vele buy-outs te financieren. Door de hoge inflatie en rente in de jaren zeventig waren veel bedrijven relatief conservatief gefinancierd en private equity zag een mogelijkheid om de balans te optimaliseren door gebruik van leverage. Daarmee omzeilde Milken de banken, die in die tijd niet zo agressief durfden te financieren. Dat gebeurde wel in de jaren negentig toen banken private equity gingen financieren door middel van bankleningen (met convenant) in syndicaatsverband. Dat betekende dat ook niet-bancaire investeerders (bijvoorbeeld pensioenfondsen) konden instappen.

Strengere regels voor banken

Door de Grote Financiële Crisis en de wet- en regelgeving gebaseerd op de uitkomsten van het Bazel-comité zijn er steeds meer investeerders dit tegenwoordig direct bedrijven financieren. Ze besparen daarmee in de eerste plaats de hoge toezichtkosten die banken moeten betalen. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat een bank een entiteit financiert, iets waar andere syndicaatsleden niet van profiteren. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een belangrijke klant bij een bank zijn op het gebied van betalingsverkeer, mede waardoor het een financiering krijgt onder zachte voorwaarden. Bij gewone financiers speelt dit niet, die gaan uitsluitend voor het rendement.

Aantrekkelijke sweet spot

De concurrentie tussen de banken en externe financiers speelt met name bij grote bedrijven. In kleinere of middelgrote bedrijven zijn veel bankiers niet geïnteresseerd, onder andere omdat er onvoldoende cross-selling mogelijk is, maar ook omdat de kapitaalseisen van Bazel hoger zijn bij deze bedrijven. Deze kleinere en middelgrote ondernemingen kunnen uitsluitend terecht bij een externe financier. Het voordeel voor deze financier is dat de leverage meestal veel lager ligt dan bij grotere bedrijven en dat er harde voorwaarden in het convenant kunnen worden opgenomen.

Variabele rente

Een belangrijk verschil tussen een obligatie en een lening is verder dat obligaties meestal een vaste rente hebben en leningen een variabele rente. Dat zorgt ervoor dat de waarde van leningen veel minder reageren op de rente. Variabele leningen zijn dan ook uitstekend geschikt om dergelijke renterisico’s uit te sluiten. Als de rente echter hard stijgt dan moet de kredietnemer wel de rekening betalen. Die hogere rentelasten kunnen ervoor zorgen dat renterisico omslaat in kredietrisico, al wordt daar meestal vooraf in het convenant wel rekening mee gehouden. Het gevolg is een beleggingscategorie dat zowel eigenschappen van aandelen als van obligaties in zich heeft, maar dat in de praktijk nog het meest lijkt op sparen, maar dan tegen een hogere rente.  Met de juiste beheersing van de risico’s levert dit veel toegevoegde waarde op portefeuilleniveau.

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

The Trump Trade

The Trump Trade is de beweging die ingezet is op financiële markten, nu de kansen voor Trump zo sterk zijn gestegen.

Meer lezen

Waardering Magnificent Seven

De Magnificent Seven is eerder te laag gewaardeerd dan te hoog, zeker gelet op de exponentiële groei van kunstmatige intelligentie.

Meer lezen

eSports

eSports groeien snel en geleidelijk is het ook mogelijk om daarin te beleggen. Ook is er veel interesse vanuit traditionele sporten.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.