Cross

Hogere rente, goed voor de economie, niet voor de beurs

september 18, 2022

Komende week zal de Federal Reserve de rente verhogen met 75 basispunten en mogelijk met 100 basispunten. Na de Amerikaanse inflatiecijfers van afgelopen dinsdag is het nogmaals duidelijk geworden dat inflatie alleszins een tijdelijk fenomeen is. Het was meteen de slechtste dag voor de Amerikaanse beurs sinds juni 2020. Nog maar enkele weken geleden was het narratief op de aandelenmarkten dat er een wereldwijde recessie op komst was, maar in de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn dit jaar 3,5 miljoen banen gecreëerd en de industriële productie stijgt het hele jaar al met ten minste 3 procent. Het consumentenvertrouwen staat weliswaar op een historisch dieptepunt, maar consumenten blijven uitgeven. Eén van de redenen dat consumenten meer besteden en ondernemers meer investeren is dat de rente stijgt. Toen de rente daalde naar het nulpunt of zelfs daaronder gingen centrale bankiers er onterecht vanuit dat mensen zouden stoppen met sparen en meer zouden gaan consumeren. Het tegenovergesteld was het geval, door de lage rente en het bijbehorende signaal dat het bijzondere tijden waren, werd er juist meer gespaard. Ook ondernemers wisten dat een rente van nul procent niet kon kloppen en het was onmogelijk om op basis daarvan investeringsbeslissingen te nemen. Nu de rente stijgt, zijn ook commerciële banken weer bereid om krediet te verlenen. Met een rente op nul procent is er weinig ruimte om marges door te berekenen, maar dat lukt dankzij de stijgende rente wel. Het bijzondere fenomeen doet zich nu dus voor dat renteverhogingen ook een positief effect hebben op de economische groei. Om de groei te remmen zal de rente nog veel verder omhoog moeten totdat er sprake is van een positieve reële rente en de rente ook duidelijk boven de neutrale rente staat.

Fc9Q2QeWQAQvb55

Door de inflatiecijfers staat de Amerikaanse rente weer op het niveau van de piek in juni. De S&P 500 index stond toen 5 procent lager. De resultaten over het tweede kwartaal waren beter dan verwacht (met dank aan de inflatie). Nog altijd zijn er volop bedrijven die aangeven dat de economie prima draait. Volgens Delta Airlines wordt er volop gevlogen, volgens JP Morgan wordt er volop geleend en volgens Apple is de lijst met mensen die de iPhone 14 pro Max hebben besteld in zes jaar tijd niet zo lang geweest, ook in China. 

Fcx7v8BX0AU-0iR

Dat terwijl in China door de lockdowns  en de problemen in de huizenmarkt de vraag naar olie met 2,7 procent is gedaald. Het wachten is op het Chinese partijcongres dat start op 16 oktober.

FR1YpmAXsAYMzGp

Circa de helft van al het inkomen in de Verenigde Staten komt binnen bij huishoudens die meer dan 100.000 dollar per jaar verdienen. De meeste van deze huishoudens bezitten een huis dat ze hebben afbetaald of gefinancierd hebben met een hypotheek op een historisch lage rente van minder dan 3 procent voor de komende dertig jaar. Het feit dat de dezelfde hypotheekrente is opgelopen tot boven de 6 procent, raakt deze mensen niet. Tegelijkertijd stijgt hun loon met circa 6,5 procent. Deze mensen hebben niet minder, maar juist meer te besteden door de hoge inflatie en de stijgende rente. Niet zo vreemd dat winkels die zich vooral richten op het hogere segment, prima draaien. Lagere inkomens hebben veel meer last van hogere huren en hogere voedselprijzen, een extra dilemma voor de Federal Reserve.

Fc65BmEXoAAZnrG-1

De hogere inkomens beleggen vaak ook een deel van hun vermogen en hebben nu meer te kiezen. Ze kunnen het weer veilig beleggen in kortlopend Amerikaans staatspapier tegen een rente van 3,75 procent. Het winstrendement op aandelen (het omgekeerde van de koers/winstverhouding) is 5,9 procent. Dat gat is wel eens groter geweest.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 21.10.40

Hogere rentes zijn niet goed voor de waardering voor aandelen, maar een (winst)recessie is dat uiteraard ook niet. Het lijkt dan niet zo veel uit te maken of het vuur van de inflatie of het ijs van de recessie de koersen onder druk zal zetten.

-1x-1.png-Sep-18-2022-07-16-35-12-PM

Winsttaxaties voor de S&P 500 ogen nog altijd hoog en de hoge winstmarges ogen kwetsbaar. Dat geldt niet voor Chinese aandelen waar al het slechte nieuws wel verdisconteerd lijkt te zitten in de taxaties. Europa is een beetje een geval apart. Europese aandelen zijn goedkoop, maar er zijn voldoende redenen te bedenken waarom ze goedkoop zouden moeten blijven. Toch kruipt er geleidelijk een positiever scenario naar voren. De hoge gas- en elektriciteitsprijzen zullen er mogelijk al deze winter voor zorgen dat deze prijzen sterk zullen dalen en aangezien de inflatie in  Europa feitelijk voor het overgrote deel te wijten is aan de energieprijzen, kan de inflatie in Europa dus veel sneller dalen dan in de Verenigde Staten. Dat betekent ook dat de ECB de rente veel minder hoeft te verhogen dan de Federal Reserve en mogelijk ook eerder kan stoppen. Nu hangt de oorlog in de Oekraïne en de verkiezingen in Italië nog als een donkere wolk boven Europa, maar alle twee zijn per definitie tijdelijk. Als dan ook nog eens de Amerikaanse dollar draait, dan is dat wellicht het moment in de zon voor Europese aandelen.

 

Fc8Hh3VXwAIA8Ae

De voorkeur gaat uit naar value-aandelen. Defensieve value-aandelen zijn lager gewaardeerd dan het marktgemiddelde en het is de vraag of dat in de huidige marktomgeving terecht is. In de meer cyclische value-aandelen lijkt een stevige recessie verdisconteerd. Verder lijkt vooral Big Tech nog meer pijn te moeten nemen en dat is ook meteen de reden dat de beurs op indexniveau nog omlaag kan. Grondstoffenaandelen blijven extreem goedkoop. Op korte termijn kan een recessie of de stilstand op de Amerikaanse en Chinese huizenmarkt roet in het eten gooien, maar de lange termijn vooruitzichten gaan er daardoor juist op vooruit. In deze nieuwsbrief meer over beleggingsmogelijkheden in energie. Verder in deze nieuwsbrief meer over bierflatie, de gevolgen van de ontwikkelingen aan het Oostfront van de Oekraïense oorlog en de gevolgen van The Merge.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.