Cross

Hoe lang is de rentecurve nog invers?

februari 19, 2023

Nu de kans op een recessie in de Verenigde Staten is afgenomen van 85 procent in december tot 25 procent nu, ontstaat de vraag waarom de rentecurve nog invers is. Voor de goede orde, een inverse yieldcurve (of omgekeerde rentecurve) is tegenwoordig geen goede indicator meer voor een komende recessie. Het klopt dat alle recessies in de Verenigde Staten voor 1966 werden voorafgegaan door een inverse rentecurve, maar sindsdien zijn er ook valse signalen. In 1966, 1978, 2006 en 2019 was de rentecurve ook invers zonder dat er sprake was van causaliteit tussen die rentecurve en de daaropvolgende recessie. De recessie van 2020 werd veroorzaakt door het covid-virus en de obligatiemarkt is nu eenmaal niet zo slim om een virusuitbraak te voorspellen. Sinds 2008 wordt de Amerikaanse obligatiemarkt bovendien gemanipuleerd door de centrale banken. Onder de noemer van kwantitatieve verruiming zijn er voor biljoenen dollars aan obligaties opgekocht en als gevolg daarvan is de rente op die obligaties gedaald. Op dit moment is er sprake van monetaire verkrapping, maar afgezien van deze flow blijft een groot deel van de hoeveelheid Amerikaanse staatsobligaties in handen van de centrale bank. Verder is er sinds 2008 een veel grotere focus van pensioenfondsen op de verplichtingen, onder de noemer van ‘liability driven investing’. Ook dat drukt de lange rente, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook hier. Nu is de Nederlandse pensioensector zeer groot, maar die opereert in een nog veel groter eurogebied. De Britse pensioensector heeft veel minder bewegingsruimte. Niet zo vreemd dat tussen 1997 en 2008 er in het VK lange tijd sprake was van een inverse rentecurve, zonder dat er in die periode sprake was van een recessie of een sterke groeivertraging.

Fo9lfiEWcAAOlOE

Op dit moment is het renteverschil tussen Hong Kong en de Verenigde Staten meer dan 3 procentpunt. In Hongkong ligt de vergoeding overnight op 1,23% en in de VS op 4,58%. Dat is vreemd voor de Hong Kong dollar die is gekoppeld (binnen bandbreedte van 7,75 en 7,85 hongkong dollar) aan de Amerikaanse dollar. Met zo’n groot renteverschil zou die koppeling acuut moeten verdwijnen. Het grote renteverschil wordt veroorzaakt door de overliquiditeit in het financiële systeem van Hong Kong. Gedurende de covid-periode ging het tekort op de lopende rekening van de VS door het dak, terwijl de Chinese export gedurende diezelfde periode extreem sterk steeg. Veel dollars gingen dus van de VS naar China, maar bleven door de coronabeperkingen staan op rekeningen in onder andere Hong Kong. Nu China heropent, zal deze dollarliquiditeit de weg vinden naar de Chinese economie en ook naar de wereldeconomie. Er worden luxe goederen van gekocht in Parijs op het moment dat de Chinezen weer gaan reizen en er zal worden geïnvesteerd in vastgoed in Singapore en geleidelijk zal daardoor ook het renteverschil tussen Hong Kong en de Verenigde Staten normaliseren. Maar terwijl de Fed bezig is met kwantitatieve verkrapping, overtreft deze internationale dollarliquiditeit in omvang het kwantitatieve beleid van de Fed. Maar deze dollars worden niet meer gebruikt om Amerikaanse staatsobligaties op te kopen. Dat komt door de afgekoelde relatie tussen China en de Verenigde Staten en vooral doordat de Verenigde Staten de dollar als wapen heeft ingezet tegen de Russen. Wat de rijke Russen is overkomen, kan morgen ook de rijke Chinezen overkomen. Rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Chinezen zullen van alles met die dollars kopen, maar geen Amerikaanse assets. Daar gaat een belangrijke koper van Amerikaanse staatsobligaties met een versteiling van de rentecurve tot gevolg.

FpBarmPaEAAyhhX

Over enkele maanden wordt Kuroda, de voorzitter van de Bank of Japan, opgevolgd door Kazuo Ueda. Kuroda was de drijvende kracht achter Abenomics, iets wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het huidige beleid van yield curve control (YCC). Het nadeel van dit beleid is dat het procyclisch werkt. Op het moment dat er behoefte is aan verruiming en de rente daalt, moet de rente juist omhoog. Dat kan door staatsobligaties te verkopen (kwantitatieve verkrapping). Op het moment dat er behoefte is aan verkrapping en de rente stijgt, dan wordt er juist gestimuleerd doordat de centrale bank staatsobligaties opkoopt om de rente te drukken. Het beleid is eind vorig jaar aangepast van 0,25 procent naar 0,50 procent als doelstelling voor de tienjaarsrente, maar daardoor is de markt juist gaan twijfelen aan de lange termijn houdbaarheid van datzelfde beleid. Het resultaat is dat de Bank of Japan sindsdien veel meer obligaties moet opkopen. Het vreemde fenomeen doet zich wel vaker voor. Als de markt ervan overtuigd is dat de centrale bank tot het uiterste zal gaan, hoeft diezelfde centrale bank niets meer te doen. Dat was bijvoorbeeld het geval na de ‘whatever it takes’ speech van Mario Draghi. Alleen wanneer de centrale bank ruimte laat voor twijfel, is er geen houden meer aan. Linksom of rechtsom moet het YCC-beleid in Japan daarom stoppen. Nu is het effect van zoiets ongeveer gelijk aan het loslaten van een valuta-peg. Japan is bovendien een rijk land met veel particuliere besparingen. De extreem lage rente in Japan heeft er lang voor gezorgd dat er een stroom spaargeld ging vanuit Japan naar markten in de Verenigde Staten, Australië en zelfs Europa– overal waar de rente maar hoger was dan in Japan – terwijl de stijgende rente in Japan er nu voor zal zorgen dat al dat geld terugkeert naar Japan. Dat zou betekenen dat de sterk ondergewaardeerde yen aan kracht kan winnen. Tegelijkertijd zouden mede daardoor de rentes op langlopende obligaties wereldwijd kunnen stijgen door het vertrek van een belangrijke koper, met opnieuw als gevolg een versteiling van de Amerikaanse rentecurve.

FoC8nbFakAQ6B2e

Naast de Chinezen en de Japanners wordt er natuurlijk ook in de rest van de wereld nog altijd volop belegd in Amerikaanse assets, waaronder Treasuries en ook bedrijfsobligaties. Het narratief van een zachte  landing heeft niet alleen voor een inverse yieldcurve gezorgd, maar ook voor lagere kredietopslagen. In een zachte landing gaan er namelijk niet zoveel bedrijven failliet.  In een ander scenario wordt ook de Amerikaanse obligatiemarkt al snel gezien als duur, met als resultaat ook verkoopdruk van deze kant. Wederom met verdere versteiling tot gevolg. 

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Een goede eerste helft

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Aandelenbeleggers kunnen terugkijken op een goede eerste jaarhelft. Dat is geen toeval. In

Meer lezen

Zomerhausse

Zomerhausse door Amerikaanse presidentsverkiezingen, desinflatie en lagere beleidsrentes en positieve winstbijstellingen.

Meer lezen

Update verkiezingen

Update verkiezingen. Er is onrust in Frankrijk, Mexico en India, alle drie naar aanleiding van verkiezingen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.