Cross

Het verkopen van uw bedrijf?

november 18, 2023

Het verkopen van uw bedrijf?

Het verkopen van uw bedrijf? Als bedrijfseigenaar begrijpt u dat planning vaak de sleutel is tot succes. Misschien heeft u al plannen voor als het tijd is om het bedrijf te verkopen. Helaas doen veel bedrijfseigenaren dat niet. Ze onderschatten wat er nodig is voor een succesvolle verkoop, waardoor ze uiteindelijk later dan verwacht uit hun bedrijf stappen. Meer dan de helft van de bedrijfseigenaren heeft zijn bedrijf nog nooit laten taxeren. Een groot deel heeft nog nooit een formele exitstrategie opgesteld.  Na al het werk dat u aan uw bedrijf hebt besteed, wilt u niet met onzekerheid achterblijven wanneer het tijd is om te verkopen. Om zover te komen, is het belangrijk om eerst prioriteiten te stellen en te begrijpen wat u moet weten.

White paper

Om u daarbij te helpen, hebben we een white paper met tien punten waaraan moet worden gedacht voordat het bedrijf wordt verkocht.  Er zijn tegenwoordig veel verschillende soorten bedrijfseigenaren, de meerderheid van de privébedrijven is eigendom van babyboomers (die zijn geboren tussen 1946 en 1964). Babyboomers zijn nu tussen 55 en 73 jaar oud en zijn in toenemende mate bereid om hun bedrijf te verkopen. Als de verkoop van uw bedrijf dichterbij komt, komt u waarschijnlijk voor een aantal uitdagingen te staan die het proces kunnen vertragen. Zo is het vaak onzeker of er werknemers of familieleden geïnteresseerd zijn om het bedrijf te runnen. Nu leven veel ondernemers van het bedrijf, hoe gaat dat in de toekomst? Wat zijn de haalbare exitstrategieën? Vragen die u wellicht bekend in de oren klinken.Het verkopen van uw bedrijf?

Waardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt van de onderhandelingen over de uiteindelijke prijs die wordt betaald. De waarde is eigenlijk alleen relevant op het moment van verkoop. Er zijn ondernemers die al jaren voor de verkoop bezig zijn met de ontwikkeling van hun value drivers. Dat zijn factoren die de prijs van een onderneming fors kunnen verhogen. Voordat partijen kennis met elkaar maken is het verstandig om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Hierin wordt over en weer verklaard dat de informatie die wordt uitgewisseld geheim wordt gehouden en dat er, zonder toestemming van de andere partij, niet over de overname wordt gesproken met personen die niet bij het overnameproces zijn betrokken. De verklaring beschermt de verkoper tegen misbruik van vertrouwelijke informatie die aan de potentiële koper van het bedrijf is doorgegeven.

Het verkopen van uw bedrijf?

Het verkopen van uw bedrijf?

Pas daarna volgt een kennismaking tussen de verkoper en de potentiële koper. Dit gesprek vindt veelal op neutraal terrein plaats. Soms zelfs zonder adviseurs. Tijdens dit gesprek leren koper en verkoper elkaar kennen om te kijken of er voldoende basis bestaat om met elkaar het overnameproces verder in te gaan. Er wordt informatie uitgewisseld. Veelal gebeurt dit in de vorm van een Informatie- of Verkoopmemorandum tussen de wederzijdse adviseurs van partijen. Enerzijds zorgt dit voor structurering van de informatievoorziening richting de potentiële Koper. Anderzijds geeft dit de Verkoper de gelegenheid om duidelijk te maken wat hij belangrijk vindt en terug wil zien in een eventuele bieding.

De bieding

Nadat de potentiële koper de noodzakelijke informatie van de verkoper heeft ontvangen wordt de waarde van het over te nemen bedrijf bepaald en een bieding voorbereid. Over het algemeen is dit een indicatieve niet-bindende bieding. Indicatief omdat de koper vaak nog niet over alle relevante informatie beschikt en niet-bindend omdat de onderhandelingen nog gaan plaatsvinden. Pas als partijen op hoofdlijnen tot overeenstemming zijn gekomen, worden deze vastgelegd in een intentieovereenkomst, ook wel een Letter of Intent, kortweg LOI. Door de koper worden daarbij vrijwel altijd het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van een boekenonderzoek opgenomen. Daarnaast bevat de intentieovereenkomst een agenda voor het vervolg van het proces. De gedachte achter een intentieovereekomst is dat die niet bindend is. Toch gaat het vaak mis. Onbedoeld worden bindende bepalingen in de overeenkomst opgenomen, die door een rechter als afdwingbare verplichtingen kunnen worden beschouwd. Formuleer een intentie tot koop niet als

“Koper koopt van verkoper en verkoper verkoopt aan koper”, want met zo’n formulering zitten partijen namelijk aan de verplichting vast. Om dit te voorkomen, kan je beter een bepaling opnemen als: “Koper heeft interesse in een mogelijke koop” en

“Verkoper heeft de intentie om aan koper te verkopen”. Het is van belang om afspraken te formuleren die niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Ook zijn heldere voorwaarden in dergelijke gevallen erg belangrijk. Slecht geformuleerde overeenkomsten dekken in veel gevallen de lading niet en kunnen leiden tot ongewenste uitkomsten.

Fouten tijdens verkoopproces

Fouten tijdens het verkoopproces kunnen grote juridische en financiële gevolgen hebben. Daarom is het verstandig u door de juiste experts te laten begeleiden. Het probleem voor veel ondernemers is dat zij zo’n expert maar één of slechts enkele keren in hun leven nodig hebben. Tegelijkertijd zal elke fusie en overname-expert vinden dat hij of zij geschikt is om de verkoop van deze onderneming te begeleiden. Wij van WC-eend verkopen immers WC-eend. Nu zijn er meer dan 20.000 M&A-experts in Nederland en waar het uiteindelijk echt om gaat is dat er een goed persoonlijk contact is met deze specialist. Het voordeel van een vermogensbeheerder is dat die een goed overzicht heeft van de beschikbare M&A-experts in de markt, omdat er meerdere relaties zijn die van zo’n expert in het verleden gebruik hebben gemaakt. Ook is het juridisch en erfrechtelijk van belang dat vooraf aan de verkoop de juiste keuzes worden gemaakt en ook daar kan een vermogensbeheerder u in contact brengen met de juiste specialisten. Neem dus voordat u in zee gaat met een M&A specialist, eerst contact op met een adviseur op het gebied van vermogensbeheer.

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

 

disclaimer

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.