Cross

Het effect van private equity in Japan

april 2, 2023

Het is alweer meer dan tien jaar geleden toen Shinzo Abe in Japan kwam met een nieuw economisch beleid, inmiddels genaamd Abenomics. Dit beleid bestond uit drie pijlen (naar het verhaal uit de sengoku-periode (midden 15e eeuw tot begin 17e eeuw) van een Japanse krijgsheer (daimyō) van de Chugoku-regio (Hiroshima, Okayama, Tottori en Yamaguchi)), monetair beleid, fiscaal beleid en economische hervormingen. Nu zal het monetaire beleid binnenkort waarschijnlijk worden aangepast. Dat komt niet zozeer door het vertrek van Kuroda, maar meer door het procyclische effect van Yield Curve Control (YCC). Nu koopt de Bank of Japan obligaties als de rente stijgt, bijvoorbeeld omdat de inflatie oploopt en verkoopt de Bank of Japan obligaties als de rente daalt, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een crisis). Aangezien verkopen een verruimend effect hebben en opkopen een verkrappend effect, gaat het YCC-beleid rechtstreeks in tegen wat de BoJ zou moeten doen.

FseAfbZX0AMH8mX

Verder is ook dit beleid een kwestie van vertrouwen. Sinds Kuroda eind december de 10 jaars yield target heeft aangepast van 0,25 procent naar 0,5 procent, is de markt er van overtuigd dat meer versoepelingen zullen volgen waardoor de BoJ veel  meer obligaties moet opkopen. Voorheen deed de markt het werk. Het fiscale beleid was strikt genomen niet nieuw, dat is ook de reden dat Japan zo’n hoge staatsschuld heeft. Er werden bruggen gebouwd van het ene eiland naar het andere eiland zonder dat daar nu zo veel mensen woonden. Wel mag de staatsschuld van Japan genuanceerd worden. De schuld wordt uitgedrukt in BBP en als het totale BBP net zo hard was gestegen als bijvoorbeeld de VS dan lag de schuld als percentage van dat BBP op de helft. Dat terwijl het BBP per hoofd van de bevolking sneller stijgt in Japan dan in de VS. De schuld kan ook worden gehalveerd als de grote deviezenreserve van Japan (als gevolgen van het jarenlange beleid om de yen te drukken) wordt meegenomen. Verder zijn Japanners zelf rijk. Tot slot heeft de BoJ nu inmiddels meer dan helft (130 procent van het BBP) in haar bezit. Desgevraagd wil de BoJ daar wel een streep doorzetten, mits de Japanse overheid zal beloven om nooit meer een tekort op de begroting te hebben.  Enfin, de meest belangrijke was de derde pijl, namelijk hervormingen die het groeipotentieel van de Japanse economie optimaliseren.

https---d6c748xw2pzm8.cloudfront.net-prod-c70f4740-cf1a-11ed-9abd-3b87b9a404f8-standard.png

Onder die hervormingen vielen verschillende zaken, bijvoorbeeld de pogingen om meer vrouwen te betrekken in de arbeidsmarkt. Een ander onderdeel was het verbeteren van de corporate governance. Japanse bedrijven waren vooral bezig ter meerdere eer en glorie van zichzelf en daardoor onvoldoende bezig met de aandeelhouder. Verder zijn Japanse bedrijven tijdens de twee verloren decennia waarin regelmatig sprake was van deflatie erg defensief geworden met grote kasposities tot gevolg. De balans werd groter en groter, terwijl de winstgevendheid onder druk kwam. Het resultaat was dat veel bedrijven beneden hun boekwaarde gingen noteren. Dankzij Abenomics is de winstgevendheid, de focus op het rendement op het eigen vermogen duidelijk verbeterd, maar de winst per aandeel kan nog veel verder op door ook de balans te optimaliseren. Normaal gesproken heeft private equity dan aan een half woord voldoende. Toch gaat het in Japan niet zo snel en voor een belangrijk deel is dit cultureel bepaald. Toch zijn activistische beleggers al meerdere jaren actief en de laatste tijd met steeds meer succes. Daardoor wordt er afscheid genomen van kruislingse belangen en worden niet-kernonderdelen verkocht. Ook komt er meer geld voor de aandeelhouders in de vorm van inkoopprogramma’s en hogere dividenden.

httpss3-ap-northeast-1.amazonaws.compsh-ex-ftnikkei-3937bb4images_aliasesarticleimage244445044442-1-eng-GBpbr-3markets

Relatief nieuw is de regel van de Japanse beurs dat voor een prime notering een koers/boekwaarde van boven de 1 is vereist. Verder eist de Tokyo Stock Exchange (TSE) ook dat bedrijven de dialoog met activisten aangaan. Toch blijven veel Japanse bedrijven hun aandeelhouders zien als speculanten gericht op de korte termijn. De Japanse overheid wil daarom de verschillende beschermingsinstrumenten voor Japanse bedrijven slopen. Een vijandige overname van een Japans bedrijf zal gemakkelijker worden. Samen met de verbeterende inflatie-dynamiek, maakt dit Japanse bedrijven steeds interessanter, met name voor private equity investeerders is er nu veel laaghangend fruit. Van private equity gaat een sterk disciplinerende werking uit. Als de raden van bestuur in Japan niet zelf het rendement voor de aandeelhouder verhogen, dan zal een private equity het wel voor ze doen. In de VS heeft dat na de Grote Financiële Crisis in belangrijke mate bijgedragen aan de outperformance van Amerikaanse aandelen. De grootste kopers van Amerikaanse aandelen waren de Amerikaanse bedrijven zelf. 

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.