Cross

Het dreigende energietekort

januari 15, 2023

Over enkele weken ontvangt Europa geen diesel meer van wat nu de grootste leverancier is. Vorig jaar importeerde Europa maar liefst 220 miljoen vaten diesel van Rusland (dat is 14.000 Olympische zwembaden vol). Eind vorig jaar is dit deels al vervangen door diesel uit India (overigens oorspronkelijk ook uit Russische olie) en diesel uit Saoedi-Arabië. De overige diesel moet ook voornamelijk uit het Midden-Oosten komen. Dat betekent dat deze landen geen diesel kunnen leveren aan andere afnemers, maar die plek al dan (direct of indirect) worden ingenomen door Rusland. Het enige land dat reservecapaciteit heeft om diesel te raffineren is bovendien China en dat land mag nog altijd leveren aan alle betrokken partijen. Tot zover is het vooral een logistieke nachtmerrie.

FmX0X0NWAAM8ITX

De Europese sancties kunnen er voor zorgen dat het Russische export van diesel gaat dalen. Als Rusland onvoldoende kopers kan vinden voor haar diesel, kan de prijs voor diesel alleen maar omhoog. Een probleem is dan ook schepen die de diesel vervoeren zich aan de West-Europese sancties moeten houden. Het gevolg van het aan Rusland opgelegde prijsplafond zal dan ook snel zijn dat prijzen gaan stijgen.  Eind vorig jaar kostte Russische diesel ongeveer 124 dollar per vat, terwijl niet-Russische diesel ongeveer 4 dollar per vat duurder is. Op dit moment schakelt een land als Turkije in snel tempo over op Russische diesel, waarna de landen die nu aan Turkije leveren die die diesel aan Europa kunnen leveren. Tegelijkertijd stijgt in Europa de vraag naar diesel als alternatief voor aardgas. De aardgasprijzen mogen dan wel met 81 procent zijn gedaald ten opzichte van de piek in augustus, in de retailmarkt stijgen de prijzen nog steeds en ook de daaraan gerelateerde elektriciteitsprijzen. Het is veel goedkoper om stookolie of diesel te gebruiken, dan aardgas. Verder wordt er met de opening van China straks ook weer volop gevlogen met een sterke vraag naar kerosine tot gevolg.

FmW0WGkWAAYt2cS

De zwakkere economie heeft er in de laatste maanden van 2022 voor gezorgd dat olievoorraden opliepen. Ook de lockdowns in China drukten de vraag. De heropening van de Chinese economie zorgt al snel voor 2 tot 3 miljoen extra vaten vraag per dag. Ook is de Verenigde Staten gestopt met het leveren uit de strategische petroleumreserve.

FmOzk0YXEAEpDPF

Een belangrijke vraag is hoe de westerse technologie de koude Russische winter overleeft, nu westerse oliemaatschappijen geen onderdelen meer kunnen of willen leveren aan de Russen. Het grootste probleem blijft nog altijd de structureel te lage investeringen om de olieproductie op peil te houden. Dat is grotendeels het gevolg van de energietransitie. Door de nadruk op deze transitie willen investeerders ook niet meer investeren, maar streven ze naar een zo hoog mogelijke kasstroom richting investeerders. Dat betekent dat die vele miljarden niet worden aangewend voor alternatieve energie. Daar komt bij dat investeringen in fossiele energie veel meer energie leveren dan energie in fossiele brandstoffen.

FmAoOzSXkAAToeI

We hebben er 150 jaar over gedaan om 100 miljoen vaten olie per dag te produceren en te consumeren. Nu willen we stoppen met olie, maar zijn we vergeten waar we dan al die energie vandaan moeten halen. Voorlopig zijn de zonnecellen en de windmolens nauwelijks zichtbaar in de statistieken. Vergeet ook niet dat een groot deel van de olie wordt gebruikt voor de productie van kunststoffen of meststoffen. Verder maalt driekwart van de wereld niet om de energietransitie. Zij zien dit als een dure hobby van het rijke westen en zijn al lang blij met elke vorm van energie. Het geeft helaas niet de wenselijke uitkomst in het bestrijden van de klimaatcrisis, maar het is wel een feit waar we mee moeten leven. Alle pensioenfondsen die uit fossiele brandstoffen stappen, zullen wel niet zo consequent zijn om hun deelnemers te vragen om ook volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg kan alleen maar zijn dat olieprijzen verder stijgen. Dat is goed nieuws voor de energietransitie, maar op termijn wel weer slecht nieuws voor de ontwikkeling van de inflatie.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.