Cross

Het belang van productiviteit

juni 30, 2024

Het belang van productiviteit

Productiviteit meet de hoeveelheid waarde die voor elk gewerkt uur wordt gecreëerd. Nu is dat per persoon relatief eenvoudig te bepalen, maar het wordt al snel complex om de productiviteit van een bedrijf of een land te meten. Productiviteit heeft een grote invloed op de levenstandaard. De inwoner van de gemiddelde doorzonwoning heeft tegenwoordig een hogere levensstandaard dan de Middeleeuwse kasteelheer. De enige manier waarop een land een hogere levensstandaard kan bereiken, is door productiviteitsgroei. Productiviteitsgroei zorgt er ook voor dat de lonen kunnen worden verhoogd zonder dat de loonkosten per eenheid product stijgen. Dat helpt zeker op dit moment om een eventuele loon-prijsspiraal te doorbreken.

Het belang van productiviteit

Berekening productiviteit

Productiviteit is een maatstaf voor output ten opzichte van input. Meestal wordt dan gekeken naar de arbeidsproductiviteit, iets dat wordt gedefinieerd als het bruto binnenlands product (de output) per gewerkt uur. Het totale bbp van een land in verhouding tot het totaal aantal gewerkte uren is de arbeidsproductiviteit. Naast arbeidsproductiviteit is er ook kapitaalproductiviteit, een maatstaf waarop (fysiek) kapitaal – zoals onroerend goed, uitrusting en inventaris – wordt gebruikt om output ge genereren. Samen met de arbeidsproductiviteit wordt dan over de factorproductiviteit gesproken, dat deel van de productiegroei dat niet verklaard kan worden door de groei van arbeid of kapitaal.

Stijgende productiviteit door globalisering

Globalisering heeft gezorgd voor een sterk stijgende productiviteit. Zo heeft China in 25 jaar tijd de output verhoogd van 6.000 dollar naar 40.000 dollar per werknemer. In veel opkomende landen stijgt de productiviteit sneller dan in ontwikkelde landen. Daar wonen in totaal 3,6 miljard inwoners. Als de productiviteitsgroei daar zo hoog blijft, dan zullen ze binnen 25 jaar convergeren naar het niveau van ontwikkelde markten. Omdat deze opkomende markten een steeds groter deel van de wereldeconomie uitmaken, zal daardoor ook de wereldwijde economische groei versnellen. Tegenwoordig is bijdrage van China en India aan de groei van de wereldeconomie groter dan die van de Verenigde Staten.

Innovatie als bron van productiviteit

De groei van de arbeidsproductiviteit is sinds de hausse in de jaren zestig in ontwikkelde landen aan het afnemen. De ontwikkeling van de productiviteit gaat ook niet in een rechte lijn, maar verloopt in golven. Die golven hangen samen technologische doorbraken zoals de komst van het internet of de smartphone. Ook een oorlog zorgt voor een versnelling van de innovatie, vaak gedwongen door de omstandigheden. Zo zorgt de oorlog in Oekraïne ook voor disruptieve innovaties op het gebied van oorlogsvoering, waar slimme munitie en drones het winnen van tanks en gevechtsvliegtuigen. Verder is innovatie afhankelijk van investeringen. Een groot deel van die investeringen gingen jarenlang naar de goedkopere opkomende lagelonenlanden. In Europa en vooral in de Verenigde Staten ontstonden zogenaamde platformbedrijven. Dat zijn bedrijven die wel bezig zijn met productontwikkeling, marketing, verkoop en distributie, maar niet met de productie. Margedruk bij de productie dwingt opkomende landen om voortdurend te innoveren.

Productiviteit verhogen door (menselijk) kapitaal

Sterk stijgende lonen, zoals een sterke stijging van het minimum loon, zorgt voor een hogere productiviteit, omdat ondernemers op zoek gaan naar alternatieven voor dure arbeid. Hogere investering in kapitaal zijn dan de oplossing. Een kantoormedewerker met een laptop is al productiever dan een zonder. Productiviteit kan ook worden verhoogd door te investeren in menselijk kapitaal: opleiding. capaciteiten en ervaring. Zonder investeringen is er weinig productiviteitsgroei. In de afgelopen jaren was 80 procent van de productiviteitsgroei het gevolg van hogere investeringen. De huidige investeringen in kunstmatige intelligentie zullen een extra impuls geven aan de productiviteit. Bovendien zullen AI-toepassingen de productiviteit sneller kunnen verhogen. Waar automatisering vroeger vooral ging over het verbeteren van menselijke spierkracht, gaat het nu vooral over verbeteringen op het gebied van menselijke denkkracht.

Het meten van productiviteit

Door het virtualiseren van de economie is het niet eenvoudig om productiviteit te meten. Wie vroeger twee brieven in plaats van één brief kon versturen, boekte een verdubbeling van de productiviteit, maar nu die twee brieven zijn nu 100 e-mails. En waar op elke brief een postzegel ging, worden e-mails gratis verzonden. Virtuele producten hebben ook als voordeel dat de marginale kostprijs nihil is. Het maakt qua kosten niets uit of Netflix een film extra verkoopt, maar het meten van productiviteit is dan lastig. Bovendien heeft de smartphone een enorme productiviteitsverbetering laten zien, maar dan moeten de gebruikers wel minder Gangnam Style filmpjes bekijken en ook minder tijd doorbrengen op Tiktok.

 

Productiviteit kunstmatige intelligentie

Het potentieel van kunstmatige intelligentie om de productiviteit te verhogen is enorm. Meer dan 100 jaar geleden werkten nog 30 procent van de bevolking in wat nu de ontwikkelde landen zijn in de agrarische industrie. Nu is dat 2 procent, maar de output van diezelfde industrie is verveelvoudigd. Nu werkt 30 procent van de wereldbevolking in fabrieken, en die staan tegenwoordig in Azië. Vaak gaat het om saai en geestdodend werk, iets dat er om vraagt om geautomatiseerd te worden. Ook dat kan naar 2 procent. Maar kunstmatige intelligentie kan ook beroepen in complexe omgevingen automatiseren. Beroepen als programmeur, accountant of advocaat. Verder is chauffeur het meest populaire beroep onder mannen in de wereld, maar dat stopt bij zelfsturende auto’s. In Europa en de Verenigde Staten is de dienstensector erg groot, evenals het automatiseringspotentieel met behulp van kunstmatige intelligentie.

Conclusie

Dankzij de hoge investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn er veel technologische doorbraken in korte tijd. Sneller dan voorheen worden toepassingen geïmplementeerd waardoor het tempo van veranderingen structureel wordt onderschat. Zelfs bij die (te) lage schattingen is de impact van kunstmatige intelligentie op de productiviteit enorm. Daarmee ontstaat een situatie die vergelijkbaar is met de jaren negentig (de doorbraak van het internet) of de jaren twintig (massaproductie en adoptie elektriciteit). Hoge productiviteitsgroei toen zorgde voor een economische groeiversnelling, terwijl inflatie maar bleef meevallen. Dat zorgt voor een ideale omgeving voor aandelen met hoge groei (stijgende winsten) en lage inflatie en lage rentes.

 

Han Dieperink, Chief Investment Officer

 

Disclaimer

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.