Cross

Het belang van de juiste balans

juli 14, 2022

In de afgelopen decennia waren aandelen en obligaties de belangrijkste beleggingscategorieën binnen een portefeuille. Obligaties boden een buffer in slechte tijden en in combinatie met het uitstekende, langjarige rendement op aandelen werd met helft van het risico toch een uitstekend rendement behaald. Dat is in 2022 anders. Dit jaar staat de aandelenmarkt onder druk als gevolg van de stijgende rente. Dat betekent dat aandelen en obligaties in tandem dalen. Obligaties bieden geen buffer meer en daarnaast weinig rendement. Logisch dat beleggers daarom snel de voorkeur geven aan meer beleggen in aandelen, maar meer beleggen in aandelen betekent ook meer risico. Bovendien krijgt een portefeuille die vrijwel uitsluitend uit aandelen bestaat een eenzijdig karakter. 

Toch is het mogelijk om beleggingscategorieën toe te voegen aan portefeuilles die zowel qua rendement als qua risico kunnen bijdragen aan de portefeuille. De afgelopen jaren zijn beleggingen buiten de beurs volwassen geworden. Dat betekent dat het nu veel eenvoudiger is om te investeren in private equity dan enkele jaren terug. Ook op het gebied van directe investeringen in vastgoed is er meer keuze en de laatste jaren groeit de markt voor private debt snel. Het grote verschil van deze investeringen met beursgenoteerde beleggingen is dat men de liquiditeit van de beurs moet missen. Deze beleggingen zijn dus niet of moeilijk te verkopen. Tegenover die beperking in liquiditeit staat een hoger verwacht rendement, de zogenaamde liquiditeitspremie, maar ook dán is het van belang dat de portefeuille in balans blijft. 

Wanneer illiquide beleggingen opgenomen worden in portefeuilles moet worden voorkomen dat er een situatie kan ontstaan waarin een belegger gedwongen wordt om illiquide beleggingen te verkopen. Het gedwongen verkopen van illiquide beleggingen is namelijk niet goed voor de prijs en gaat dus ten koste van het rendement. Daarvoor is het van belang dat het liquide deel van de portefeuille voldoende omvang heeft om te voldoen aan basisbehoeftes zoals de kosten voor levensonderhoud en eventuele andere kosten. Nu is het voordeel van gezamenlijke beleggingen, bijvoorbeeld beleggingen in een pensioenfonds, dat persoonlijke beslommeringen weinig invloed hebben op de vereiste beleggingshorizon, maar op het moment dat een individuele belegger onverwacht wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een echtscheiding of een overlijden, moeten ook in zo’n geval illiquide beleggingen passen binnen de portefeuille. 

Aan de lange beleggingshorizon van illiquide beleggingen zitten ook voordelen. Het dwingt namelijk om vooruit te kijken in de toekomst. Daarbij komt al snel de familie in beeld. Een voordeel van focussen op de lange termijn is dat men minder bezig is met de waan van de dag. Dat geeft financiële rust want beleggingen buiten de beurs bewegen immers niet zo snel als beleggingen op de beurs. Natuurlijk zijn ook deze beleggingen gevoelig voor macro-economische grootheden zoals economische groei en de rente, maar doordat er bewust is nagedacht over de beleggingshorizon komt u als belegger niet in de verleiding om tussentijds de verkeerde besluiten te nemen. 

Een portefeuille met een goede balans bestaat dus uit beursgenoteerde beleggingen zoals aandelen en obligaties en uit niet-beursgenoteerde investeringen. Enerzijds biedt zo’n portefeuille flexibiliteit en de mogelijkheid in te spelen op actuele onderwerpen. Anderzijds zorgen lange termijn investeringen voor rust en stabiliteit. Bovendien kan met niet-beursgenoteerde investeringen een hoger rendement worden behaald dan met vergelijkbare beleggingen op de beurs. Nu blijkt dat in de praktijk de markten buiten de beurs vele malen groter te zijn dan wat er op de beurs is genoteerd. Dat biedt dus nóg meer mogelijkheden om de juiste balans te bereiken. 


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.