Cross

Handjeklap

juni 18, 2023

Het probleem met het pauzeren van het monetaire beleid is dat markten alleen al daardoor vooruit gaan lopen op een renteverlaging. Daarmee wordt het monetaire beleid ondergraven, want doordat markten een lagere rente verdisconteren in de toekomst is de curve invers. Op dit moment is die curve zelfs extreem invers. Dat betekent bijvoorbeeld voor mensen met een langlopende hypotheek dat de rente veel lager is dan bij een normale curve het geval zou zijn. Daarmee frustreert de markt dit monetaire transmissiemechanisme. Als de markt ervan overtuigd is dat de centrale bank voldoende gedaan heeft om de inflatie de kop in te drukken, dan zorgt elke volgende renteverhoging voor een nog sterkere inverse curve, wat eigenlijk dus staat voor gunstigere financiële condities. De centrale bank kan dit voorkomen door te overwegen de rente verder te verhogen. Vooral de Bundesbank was in het verleden zeer bedreven in het hoog houden van de lange rente door te dreigen met renteverhogingen die nooit kwamen. In het rentebesluit van afgelopen week lijkt de Fed eenzelfde strategie toe te passen. Voor het eerst verhoogde de Fed de rente niet, maar er was een kleine verandering in de toelichting. De frase ‘In determining the extent to which additional policy firming may be appropriate’ werd gewijzigd in ‘In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate’. Een snelle lezer ziet het verschil niet, maar samen met de economische voorspellingen (groeiverwachtingen voor 2024 omhoog, werkloosheid omlaag naar 4,1 procent core PCE omhoog van 3,6 procent naar 3,9 procent), was dit de reden dat Federal Funds rate voor eind dit jaar steeg van 5,1 naar 5,6 procent. Dat zijn dus nog twee extra renteverhogingen dit jaar, waarvan de eerste mogelijk al in juli (26 juli).

Mail-bijlage-Jun-18-2023-09-37-34-7494-AM

Met name de verhoging van de verwachte inflatie van 3,6 naar 3,9 procent lijkt niet gebaseerd te zijn op gerealiseerde cijfers. Die vallen namelijk eerder mee dan tegen. Dat wijst eerder op een snellere daling van de inflatie dan waar de Fed op rekent. Volgens Powell is er geloofwaardig bewijs vereist dat de inflatie nu over een breed front daalt. Het gevolg is echter wel dat er geen enkele marktparticipant is, die nog rekent op een renteverlaging dit jaar. Dit is ook terug te zien in de dotplot van het FOMC. In maart wees de dotplot er nog op dat de rente niet verder verhoogd zou worden dan het huidige niveau. Sinds maart is er wel een verhit debat tussen verschillende Fed-leden of nog meer renteverhogingen wel nodig zouden zijn. Dat lijkt zich vooral toe te spitsen op het effect van de hogere rente op de bankencrisis. Die wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de snelle stijging van de rente in combinatie met de inverse curve. Het resultaat van afgelopen week lijkt tot stand te zijn gekomen na een handjeklap tussen de verschilende leden van het FOMC. De tweejaarsrente sloot per saldo onveranderd na dit besluit, dus als er de komende twee jaar twee renteverhogingen komen dan volgen er binnen diezelfde twee jaar ook weer twee renteverlagingen. Bovendien staat de tweejaarsrente met 4,7 procent al onder de Federal Funds Rate.

US-CPI-Core2306140443

Het risico bestaat dat de Fed nu te ver gaat met het verhogen van de rente. Dat signaal probeert de markt nu al bijna een jaar af te geven. Afgelopen week werden ook inflatiecijfers gepubliceerd en die daalden in mei van 4,9 procent naar 4,0 procent. Voor een belangrijk deel is dat de verklaren door basiseffecten, maar ook op kortere termijn daalt de inflatie. Exclusief de huizencomponent stijgt de inflatie met slechts 0,1 procent kwartaal-op-kwartaal. Als de huizencomponent ook nog gaat dalen in de tweede helft van het jaar, dan is de 2 procent doelstelling snel bereikt. En er zijn duidelijk tekenen dat de huizencomponent gaat dalen. Daarmee nemen de kansen op een verdere agressieve monetaire verkrapping duidelijk af en dat is goed nieuws voor de waardering van financiële activa.

US-CPI2306140443

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

The Trump Trade

The Trump Trade is de beweging die ingezet is op financiële markten, nu de kansen voor Trump zo sterk zijn gestegen.

Meer lezen

Waardering Magnificent Seven

De Magnificent Seven is eerder te laag gewaardeerd dan te hoog, zeker gelet op de exponentiële groei van kunstmatige intelligentie.

Meer lezen

eSports

eSports groeien snel en geleidelijk is het ook mogelijk om daarin te beleggen. Ook is er veel interesse vanuit traditionele sporten.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.