Cross

Gevolgen hitte op economie

juli 23, 2023

Waarschijnlijk zal een groot deel van de wereld tot en met augustus te maken hebben met hittegolven met extreem hoge temperaturen. Deze maand zijn er al meerdere hitterecords gesneuveld. Het blijft niet beperkt tot het Middellandse Zeegebied, ook in Noord-Amerika, Afrika en Azië is het ongekend heet. Dergelijke hittegolven hebben een negatief effect op economische groei en vooral de armste landen (ook de landen die het minst CO2 uitstoten) hebben daar het meest onder te lijden. 

Een hittegolf raakt veel onderdelen van de economie. In de eerste plaats heeft de arbeidsproductiviteit te lijden onder hogere temperaturen. In de rijkere landen zijn er dan meestal wel airco’s die een oplossing kunnen bieden voor de warmte. Anders zou bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in Texas in de zomermaanden een stuk lager liggen. Maar in vrijwel alle textielfabrieken in Azië (bijvoorbeeld Bangladesh) zijn er geen airco’s om de fabrieken koel te houden. Ook bij mensen die in de buitenlucht werken, is er tijdens een hittegolf een veel grotere kans op ziekte, letsel of zelfs overlijden. 

Hittegolven hebben ook een negatieve invloed op het toerisme. Juist die landen waar de toeristenindustrie van cruciaal belang is voor de economie worden nu geraakt door hittegolven. Het risico bestaat dat er sprake is van een meer structurele ontwikkeling en dat door een warmer klimaat toeristen deze regio’s voortaan mijden. Hittegolven gaan ook vaak gepaard met bosbranden en daar zitten toeristen niet op te wachten. Het Middellandse-Zee is de meest populaire toeristenbestemming ter wereld. Maar liefst 30 procent van alle toeristen op aarde trekt naar dat gebied. Daar komt nog bij dat de hittegolven zo ongeveer samenvallen met de zomervakantie, toch al de tijd dat het meeste geld moet worden verdiend.

In het Middellandse Zeegebied wordt ook de agrarische sector geraakt door de hitte. De hitte en de bijbehorende droogte leiden er toe dat boeren minder voedsel produceren. Zo stijgen dit jaar de olijfolieprijzen snel omdat landen als Spanje, Italië, Marokko, Turkije en Griekenland worden geconfronteerd met extreme hitte en minder oogst. De oogst in Spanje zal waarschijnlijk meer dan halveren. 

Ook voor de bouwsector heeft een hittegolf negatieve gevolgen. Staal zet uit wanneer het warm wordt en beton dat tijdens grote hitte wordt gestort heeft een veel slechtere kwaliteit. Projecten lopen vertraging op en worden duurder om af te ronden. Daarbovenop komen nog de kosten van eventuele boetes omdat zaken te laat zijn opgeleverd of omdat er bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. Ook gaan gebouwen minder lang mee door extreme hitte. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld spoorwegen en vliegvelden.

Omdat extreme hitte vaak samengaat met droogte wordt ook de transportsector geraakt. Vooral het vervoer via de rivieren komt op een gegeven moment stil te liggen. Dat raakt dan ook direct de energievoorziening. Niet alleen omdat ze afhankelijk zin van brandstoffen die aangevoerd worden over de rivier, maar ook omdat elektriciteitscentrales vaak koelwater nodig hebben wat niet te warm weer terug mag worden geloosd op de rivier.  Ook andere industrieën kunnen te lijden hebben onder een acuut tekort aan water. Veel van die industrieën staan aan de randen van rivieren. 

Verzekeraars kunnen een deel van de schade als gevolg van hittegolven dragen. In de afgelopen vijf jaar is er 46,4 miljard dollar uitgekeerd voor gebouwen die verwoest zijn door bosbranden. In de vijf jaar daarvoor was dat 29,4 miljard dollar volgens Swiss Re. Dat kan er voor zorgen dat in gebieden met extreme hitte verzekeraars zich terugtrekken en dat dergelijke risico’s onverzekerbaar worden. 

Er zijn echter ook industrieën (buiten de producenten van Airco’s, ijsjes en bier) die profiteren van extreme hitte. Vooral in stedelijke gebieden wordt het vaak extreem warm omdat de bebouwing de hitte versterkt. Er zijn echter technieken om een stad te koelen, al was het simpelweg maar door daken wit te verven of te vergroenen. In gebieden met veel vegetatie is het normaal gesproken koeler. Verder is er veel werk voor bedrijven die helpen bij het aanpassen aan deze nieuwe realiteit.


Han Dieperink, Chief Investment StrategistSchrijf in op deze nieuwsbrief via homepage van www.aureus.eu

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie. De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.