Cross

Gevolgen droogte voor beleggers

augustus 7, 2022

Voor Nederland is dit de vierde droge zomer in vijf jaar tijd. Naast het neerslagtekort wordt er minder water aangevoerd via de rivieren die Nederland binnenkomen. Het lijkt er op dat het droog blijft en dat zou kunnen betekenen dat de Rijn over enkele dagen al niet meer bevaarbaar is voor de commerciële vrachtvaart. Verder zorgt de lage waterstand in de rivieren dat er minder energie kan worden opgewekt. Veel bedrijven langs de Rijn worden gedwongen om activiteiten te staken of sterk terug te schalen. Dit raakt de Duitse en daarmee ook de Nederlandse economie. Het overgrote deel van de 200 miljoen ton vracht die per jaar in Duitsland wordt vervoerd per schip gaat over de Rijn. Duitse ondernemers vinden de waterstanden in de Rijn nu net zo belangrijk als de hoge gasprijzen. De bottleneck in de Rijn is de waterstand bij Kaub, nu 53 centimeter (boven de vaargeul van 130 centimeter).

Schermafbeelding 2022-08-07 om 11.28.17

De lage waterstand in de Rijn doet denken aan de droogte in 2018 toen de lage waterstand meerdere maanden het vrachtverkeer hinderde. Het moment is uiterst ongunstig. Duitsland moet komende winter voldoende energie kunnen opwekken, gelet op de 80 procent reductie van het aardgas uit Rusland. Deels gaat dat via steenkool dat wordt vervoerd over de Rijn. Uniper, dat al een bail-out heeft gekregen van de Duitse overheid, geeft aan dat een 510 megawatt steenkolencentrale in Frankfurt waarschijnlijk onvoldoende steenkool heeft om te kunnen blijven produceren. Het probleem van het vervoer op de Rijn wordt vergroot doordat banken de afgelopen jaren alleen maar grote schepen wilden financieren, terwijl veel kleinere schepen juist bij deze lage waterstand nog kunnen doorvaren. Veel van die kleinere (maar ook grotere schepen) varen tegenwoordig overigens op de Donau, om via de Zwart Zee  graan uit de Oekraïne te transporteren.

Schermafbeelding 2022-08-06 om 07.50.23

De lage waterstand komt dit keer vroeg in het jaar. Normaal wordt de laagste waterstand later in het jaar bereikt. Dat is dit keer niet uniek voor Noord-Europa. Ook in Frankrijk zijn diverse kerncentrales aan de Rhône en de Garonne gesloten vanwege de lage waterstand. Naast een tekort aan water heeft dat ook te maken met de maximum temperatuur van het water. In het Verenigd Koninkrijk is de rivier de Thames voor het eerst voor zover bekend drooggevallen, dankzij de heetste en droogste zomer in Engeland zolang de statistieken worden bijgehouden. In Londen werd het dit jaar voor het eerst 40 graden Celsius. In Zuid-Oost Engeland mogen inwoners de tuin geen water meer geven, voor meerdere Engelsen een ramp op zichzelf. De situatie doet denken aan de 16 maanden droogte van 1976. Toen kwam zelfs de watervoorziening in gevaar en stonden mensen in de straat op rij om water te halen.

Schermafbeelding 2022-08-07 om 09.06.51

De droogte en hoge temperaturen zorgen voor bosbranden, lagere opbrengsten in de landbouw, voor verzilting (in Nederland van bijvoorbeeld de veenweidegebieden). In Italië is zelfs de noodtoestand uitgeroepen vanwege de lage waterstand in de rivier de Po. De credit rating van Italië is verlaagd door Moody’s. Dat heeft vooral te maken met de gevoeligheid van de Italiaanse economie voor de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne en het vertrek van Mario Draghi, maar de economische problemen worden ook in Italië uitvergroot door de droogte. Er is minder energie uit waterkracht, een groot deel van de oogst in de Po-vlakte moet als verloren worden beschouwd. Doordat Italië nu een Baa3 rating heeft met een negative outlook (de laatste stap voor een junk-rating) kan de ECB minder eenvoudig rechtvaardigen dat de huidige kredietopslagen voor Italië via het TPI-programma omlaag moeten worden gebracht. Zo draagt de droogte zelfs bij aan het naderende einde van de euro.

Schermafbeelding 2022-08-07 om 09.28.07

De droogte en de hitte zijn geen uniek Europees probleem. Uit het klimaatrapport van de VN blijkt dat de dreigende klimaatcrisis zich ook nu laat voelen in veranderende weersomstandigheden. Het weer wordt in verschillende opzichten extremer en vooral voor de landbouw is dat geen goed nieuws. Vooral het risico van droogte meerdere jaren op rij kan voor een situatie zorgen die doet denken aan de ‘Dust Bowl’ in de jaren dertig, een fenomeen dat toen een belangrijke bijdrage had aan de Grote Depressie. Het Zuidwesten van de Verenigde Staten heeft nu te maken met de grootste droogte in 1200 jaar. De waterstand de rivier de Colorado en in Lake Powell is zo laag dat daarmee mogelijk volgend jaar zomer geen elektriciteit kan worden geproduceerd via de Glen Canyon-dam en daarmee stroomafwaarts via de Hoover-dam.

FZYN3nOX0AAoaY6

De hitte en de droogte zorgen voor extra leveringsproblemen. Het meest geraakt wordt de agrarische sector met als risico verder oplopende voedselprijzen. Dat terwijl in veel gevallen voorraden laag zijn. Verder zorgt minder water direct voor minder elektriciteit uit waterkracht, waarmee de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen verder toeneemt. Elektriciteitscentrales die warm afvalwater lozen, moet worden stilgelegd en voor zover die fossiele brandstoffen per schip over rivieren worden vervoerd, zullen de transportkosten sterk stijgen. Het verklaart mede de explosieve stijging van de elektriciteitsprijzen in Europa. Zelfs Noorwegen overweegt om minder elektriciteit te exporteren. Als het zo doorgaat worden ook de marginale kosten van elektrisch rijden duurder dan het rijden op benzine.

-1x-1-1.png-Aug-07-2022-09-24-30-06-AM

Ook zullen gasprijzen verder stijgen, omdat droogte in de Amazone en droogte in China er ook daar voor zorgt dat er minder elektriciteit uit waterkracht beschikbaar is en zij daardoor meer LNG moeten importeren. Dat concurreert dan met het LNG dat Europa wil gebruiken om de wintervoorraden op peil te brengen.  Mogelijk dat de grootverbruikers in de industrie op het gebied van water ook moeten worden stilgelegd. De Nederlandse industrie gebruikt jaarlijks zelfs meer water dan het volume in het IJsselmeer, vooral voor koeling. Vooral de industrie draagt bij aan het uitputten van strategische watervoorraden omdat ze vaak op één locatie zitten, dicht bij de steden waar de waterbehoefte al groot is en ze pompen vaak dieper gelegen grondwater op. Vaak zijn nu al vele decennia nodig om die grondwaterbron weer aan te vullen. Tot slot zorgt de droogte en het watertekort ook voor hogere kosten om water te zuiveren. Door de droogte stijgt de concentratie zouten en gifstoffen in water. Dat heeft niet alleen ongunstige effecten op het milieu, maar maakt het ook duurder om schoon drinkwater te produceren.  Alles bij elkaar zorgt de droogte voor hogere inflatie en kan deze tegelijkertijd een recessie verdiepen.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.