Cross

Geen landing, maar een doorstart

februari 13, 2023

– Bijdrage Chinese economie aan de wereldeconomie in 2023 groter dan de VS en Europa tezamen. 

– Afnemende inflatie beperkt aantal renteverhogingen in de VS. 
– Een loonstijging in de VS van 5% zal de economie tot 2025 stimuleren. 
 

De Chinese economie zal dit jaar meer bijdragen aan de groei van de wereldeconomie dan de Verenigde Staten en Europa tezamen, toch blijven de Verenigde Staten dominant voor wat betreft het sentiment en daarmee zijn ze bepalend voor de wereldwijde trend op de financiële markten. Bovendien bestaat de wereldindex nog altijd voor bijna twee derde uit Amerikaanse aandelen. In de eerste weken van dit jaar zijn er veel positieve verrassingen geweest in de Verenigde Staten, met als gevolg dat de kans op een recessie is afgenomen. Daarnaast neemt ook de inflatie af en dat past in het scenario van een zachte landing. Alleen was het laatste Amerikaanse banenrapport duidelijk meer dan een positieve verrassing. Volgens 77 economen zouden er 185.000 banen bijkomen, het werden er 517.000. De Amerikaanse banenmarkt is veel krachtiger dan waarop werd gerekend en er zijn ook geen signalen dat die zal afzwakken. Nu is bij het banenrapport beter om te kijken naar de onderliggende trend en dat betekent dat pas over enkele maanden kan worden geconcludeerd of er sprake is van enige afzwakking. Voor de Amerikaanse centrale bank betekent dit cijfer dat de beleidsrente zowel in maart als in mei met 0,25 procent zal worden verhoogd. Er is een nieuw scenario bijgekomen, geen zachte of harde landing, maar juist een doorstart van de Amerikaanse economie.

Veel economen baseren hun voorspelling ten aanzien van een recessie op indicatoren zoals de omgekeerde of inverse rentecurve, de dalende cijfers van inkoopmanagers of op een zwakke huizenmarkt. Toch is een recessie in de Verenigde Staten in 2023 onwaarschijnlijk gelet op de huidige kracht van de Amerikaans economie. Zelfs de kans dat er in 2024 sprake zal zijn van een recessie loopt snel terug. Er komt pas een recessie in 2024 als de Federal Reserve besluit om de beleidsrente veel verder te verhogen dan de huidige uiteindelijke doelstelling van 5 tot 5,25 procent. De Fed zal zo’n besluit niet voor de zomer nemen en veel waarschijnlijker is dat de afnemende inflatie er voor zal zorgen dat de beleidsrente in de tweede jaarhelft niet verder wordt verhoogd. Als dat het geval is, komt er geen recessie in de Verenigde Staten voor 2025. Het probleem met veel van de eerder genoemde leidende indicatoren waarop economen zich nu baseren, is dat deze indicatoren in het verleden vaak valse signalen hebben gegeven en dat het signaal nu wordt verstoord door het onconventionele monetaire beleid en de sterke focus van pensioenfondsen op de verplichtingen. Dat zorgt voor de inverse rentecurve. Inkoopmanagersindices zijn weliswaar gedaald, maar staan in absolute zin nog niet op recessieniveaus. Op de huizenmarkt zijn de prijzen nog altijd hoog en er zijn zelfs alweer voorzichtige signalen van herstel in de Verenigde staten. Het monetaire beleid nog altijd onvoldoende krap om een recessie te veroorzaken. Een rente van 5 procent is in historisch perspectief erg laag en de reële rente (de nominale rente minus de inflatie) moet minimaal boven de 2,5 procent uitkomen om een recessie te veroorzaken. Powell mag dan in snel tempo de rente hebben verhoogd, het absolute niveau is in historisch perspectief en gerelateerd aan de inflatie erg laag. Bedrijven, werknemers en consumenten nemen besluiten op basis van dat absolute renteniveau en de huidige inflatie en op basis daarva is er nog altijd sprake van een stimulerend monetair beleid. Kijk bijvoorbeeld naar de Amerikaanse hypotheekrente. Die mag dan wel zijn verdubbeld, maar staat nog altijd lager dan op de niveaus van voor de Grote Financiële Crisis. Dat was in een tijd dat de huizenprijzen in de Verenigde Staten sterk stegen. Toen werd er volop gespeculeerd, ongehinderd door de rente die toen op hetzelfde niveau stond.

Bij het voorspellen van een recessie wordt er te veel gekeken naar zaken als de huizenmarkt, de investeringen en het producerende bedrijfsleven. Dat zijn allemaal rentegevoelige sectoren, maardesondanks relatief klein ten opzichte van de totale consumptie en bijvoorbeeld de dienstensector. Nu is het ook nog eens zo dat er veel minder data worden geproduceerd door deze laatste twee componenten en dat het totale beeld wordt verstoord door corona-effecten. In het verleden konden te hoge investeringen, de overspannen huizenmarkt en de sterk gestegen voorraden een belangrijke oorzaak zijn voor een recessie, maar het belang daarvan is in dit post-industriële tijdperk duidelijk afgenomen. Nu gaat het vooral om het gedrag van de consument. Vaak wordt er gesteld dat de lonen minder sterk stijgen dan de inflatie, maar dan wordt vergeten dat in de afgelopen twee jaar de werkloosheid sterk is gedaald. Als niet naar het individu wordt gekeken, maar naar de totale loonsom, zien we dat de consument meer dan volledig wordt gecompenseerd voor de inflatie. Daarbovenop komen nog de hoge besparingen uit de coronacrisis. Als de lonen in de Verenigde Staten dit jaar met een procent of vijf stijgen, is dat voldoende om de Amerikaanse economie tot 2025 te laten groeien. Dit verklaart ook de sterke voorkeur van beleggers voor de meest cyclische aandelen dit jaar, die profiteren immers het eerst als de ‘meest voorspelde recessie ooit’ niet doorgaat. Dat kan ook goed nieuws zijn voor de bedrijfswinsten later dit jaar. Ondernemers zijn namelijk volop gaan bezuinigen vooruitlopend op een recessie, maar als dan de uiteindelijke vraag meevalt is dit plezierig voor de winstmarges.

Voor de portefeuille betekent dit wel dat het wat langer kan duren voordat de rente gaat dalen. Aan de ene kant drukt de afnemende inflatie de rente, maar nu de Federal Reserve de beleidsrente nog wat verder zal verhogen en daarna geruime tijd gaat pauzeren is het verschil tussen de relatief hoge korte rente en lage lange rente wel wat groot. Bovendien betekent de afnemende kans op een recessie dat de lange rente zelfs kan stijgen. Voorlopig zitten we onderwogen obligaties, maar wel met een neutrale duration. Het uitprijzen van een recessie betekent ook dat kredietsopslagen kunnen dalen. Daarnaast zorgen de komende renteverhogingen van de Federal Reserve er voor dat de dollar is gestopt met dalen. Niet langer kan immers worden gesteld dat de Amerikaanse economie vertraagd. Verder nemen de kansen op renteverlagingen op korte termijn af, nu de Fed eerst nog twee keer de rente gaat verhogen. Daarvan profiteert de dollar. Voor de aandelenmarkt is het uitblijven van een recessie uiteraard goed nieuws. Dat betekent namelijk dat de huidige net gestarte winstrecessie van korte duur is en vooral dat die veel minder diep zal zijn dan aanvankelijk gevreesd. In de huidige koersen is de winstrecessie grotendeels verdisconteerd. Per saldo is er dan voldoende opwaarts potentieel voor een overwogen positie in aandelen.

cijfers-Feb-13-2023-02-00-54-2877-PM


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

 

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.