Cross

Gas Vegas

december 11, 2022

De vraag naar aardgas in Europa is sterk gedaald, zelfs lager dan veel analisten hadden ingeschat.  Zelfs als gecorrigeerd wordt voor het weer is dat het geval. Tegelijkertijd wordt er een record aan LNG ingevoerd terwijl voorraden zich helemaal aan de bovenkant van de historische bandbreedte bevinden. Komende weken komt er een Siberische koudegolf naar Europa en op basis daarvan zijn de gasprijzen gestegen. Desondanks is iedereen er wel van overtuigd dat Europa het zal redden met deze gasvoorraden, maar als de winter erg koud is, is er mogelijk onvoldoende gas voor komende winter.

FjNOVJCWAAEvitp

De vraag naar gas daalde met 25 procent in november in vergelijking met de gemiddelde vraag in november 2017-2021. In oktober was de vraag 26 procent lager, maar dat was grotendeels te danken aan het weer. Dat geldt niet voor november. Gecorrigeerd voor weersomstandigheden ligt de vraag altijd nog 19 procent lager. De Europese Unie kwam in juni een besparingsdoelstelling overeen van 15 procent.

cfs-1-84

Vanuit de industrie ligt de vraag naar gas 28 procent lager dan het vijfjaarsgemiddelde. Voor elektriciteitsproductie is de vraag 23 procent lager dan normaal. Dat kwam ook omdat de vraag naar elektriciteit 13 procent lager is dan normaal. Bij particulieren was de vraag naar gas 25 procent lager dan normaal in november.

FjcclAcWQAEwQ3j

LNG importen waren in november 10 procent hoger dan in oktober. Er kwam meer LNG uit Algerije en ook meer uit Rusland (Rusland is nog altijd goed voor 17 procent van de LNG import). De import vanuit de Verenigde Staten en Qatar daalde enigszins. Opvallend is dat de White House Chief Energy Advisor de olie-industrie oproept om meer te investeren. Vooral het optreden van de schalieboeren noemde hij ‘on-Amerikaans’. Schalieboeren krijgen van hun aandeelhouders te horen dat ze zoveel mogelijk cashflow moeten genereren en dus vooral niet meer moeten investeren in fossiele brandstoffen. Die bedrijven kopen nu massaal eigen aandelen in of keren dividend uit. Ironisch genoeg was de eerste daad  van Biden toen hij president werd, het stoppen van de Keystone XL pijplijn vanuit Canada, maar nu kan ook Biden die Canadese olie goed gebruiken. De gas-markt blijft door deze ontwikkelingen één van de meest volatiele markten, met enige regelmaat grote uitschieters.

FjcxATWXgAEtZHx

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin

De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.