Cross

G7, de kwadratuur van een cirkel

juni 26, 2022

De leiders van de G7 (Japan, Italië, Canada, Frankrijk, Duitsland, VS en het VK) zijn dit weekend bijeen in Beieren om ervoor te zorgen dat Russische energie beschikbaar blijft, zonder dat de meeropbrengsten gebruikt worden voor de oorlog in de Oekraïne. Eén van de plannen is om een plafond te introduceren voor de olieprijs. Daarboven mag dan geen Russische olie meer worden gekocht. Om zo’n plan te implementeren moeten alle 27 landen van de Europese Unie akkoord gaan. Dus zonder een akkoord van bijvoorbeeld Hongarije gaat het plan niet door. In mei bereikte de EU een akkoord dat Russische olie vanaf januari niet meer over zee de EU binnen mag komen. Daarmee zou de olie-import uit Rusland al met 90 procent omlaaggaan. Om over het resterende deel een prijsplafond af te spreken, raakt dit in Europees verband in de eerste plaats Hongarije. Dat land zal dus bij stijgende olieprijzen elders moeten kopen, iets waar Orban niet snel akkoord voor zal geven. Waarschijnlijk valt ook de 90 procent onder het prijsplafond, een ogenschijnlijke versoepeling dus van de sanctiesd. Op dit moment exporteert Rusland minder olie dan voor de oorlog, maar ontvangt het daarvoor een veel hogere opbrengst. De G7 wil ook de import van Russisch goud verbieden, het belangrijkste exportproduct van Rusland na olie.

FWCBCnBaQAA75zq

De G7 probeert de negatieve gevolgen van de sancties tegen Rusland te ondervangen. Op maandag zal Zelensky via een videoverbinding ook deelnemen aan de conferentie. In aanloop daarnaartoe is Kiev al meerdere keren onder vuur komen te liggen van kruisraketten. Verder wil de G7 dat schepen die Russische olie wereldwijd transporteren niet meer kunnen worden verzekerd (of alleen als ze binnen het prijsplafond blijven). Ook andere financiële diensten zouden niet meer aan Russische schepen mogen worden geleverd.

FVXKxq2WIAEeHhy

Verder op de agenda van de G7 staan onder meer de komende voedselcrisis waardoor tientallen miljoenen honger zullen lijden. Ook is er aandacht voor de ‘climate club’, in initiatief om de CO2-uitstoot van de deelnemende landen omlaag te krijgen.

EhzLNreX0AEV-tC

Geleidelijk beginnen de hogere kosten voor levensonderhoud de Europese kiezers te raken, daarmee kan de steun voor de oorlog in Oekraïne snel wegvallen. Ook is er meer oog voor een deal waarbij Oekraïne een deel van de bezette gebieden afstaat aan Rusland. Veel landen buiten Europa kijken toch anders tegen deze oorlog op het Europese continent aan. Die leggen ook meer de nadruk op het negatieve effect van de Westerse sancties. Veel van die landen worden direct geraakt in hun voedsel- en energievoorziening door die sancties. De G7 wil Rusland maximaal pijn doen, zonder daarvan de negatieve financiële consequenties te ondervinden.  Als ze nu niet slagen, zal er waarschijnlijk snel meer verdeeldheid ontstaan over de sancties tegen Rusland.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.