Cross
Diensten

Fondsoplossingen

Auréus Fondsoplossingen biedt cliënten met een beheerd vermogen kleiner dan €1.000.000,- een speciale beleggingspropositie aan: de Auréus-strategiefondsen. Deze fondsen bieden op een efficiënte manier wereldwijde spreiding en zijn vrijgesteld van btw.

merkicoon

Fondsoplossingen

Markt-Factor

Eenvoudig beleggen op basis van wetenschappelijke inzichten. De transacties worden beperkt tot het meest noodzakelijke en de kosten zijn laag.

Naast rechtstreeks investeren in de markt zijn vijf factoren overwogen waarvan op lange termijn is bewezen dat ze waarde toevoegen.

Deze portefeuilles proberen de markt niet te timen. Als er als sprake is van timing dan is dit een gevolg van het herbalanceren van de portefeuille.

Equities Blue Chips A

Binnen de fondsoplossing wordt deze portefeuille ingevuld met het Auréus Blue Chips Equities fonds.

Dit fonds is een exacte replica van de FDA Blue Chips modelportefeuille, een portefeuille met een bewezen track-record.

De focus in deze portefeuille ligt op lange termijn winnaars en er wordt niet belegd in bedrijven die waarschijnlijk behoren tot de verliezers.

Bonds Conservative

Dit is een fonds dat uitsluitend in obligaties zal beleggen. Er is sprake van een actief beleid, zowel voor wat betreft individuele selectie als duration.

Binnen obligaties wordt in principe het valutarisico afgedekt, maar dat doen we niet voor valuta uit opkomende landen.

Het beleid is gebaseerd op de input van het Macro-comité van Auréus en de selectie in het Beleggingscomité van Auréus

Twee portefeuilles

Auréus Fondsoplossingen maakt beleggen eenvoudig. U kunt kiezen uit twee verschillende beleggingsportefeuilles: Markt/Factor en individuele aandelen. Het Markt/Factor fonds en het Bonds Conservative fonds bestaan uit beleggingen van verschillende fondsbeheerders waarbij de experts van Auréus het beleggingsbeleid bepalen. Alleen voor de portefeuille met individuele aandelen (equities blue chips) vertrouwen wij volledig op de expertise van Financiële Diensten Amsterdam, een onafhankelijk researchbedrijf waar een team van 25 analisten een selectie maken van internationale kwaliteitsaandelen. De fondsen van Auréus zijn speciaal voor u ontwikkeld.

Auréus Fondsoplossingen adviseurs
The risk meter gives an indication of the degree of volatility on a scale of 1 to 7.

Vier of Zes profielen

Niet iedereen is gelijk en daarom maken wij gebruik van verschillende beleggingsprofielen, elk met een eigen verhouding tussen risico en rendement. Elk beleggingsprofiel bestaat uit één tot drie strategiefondsen waarmee u wereldwijd belegt in aandelen en obligaties, maar ook in vastgoed en private equity. Daarmee wordt een optimale risicospreiding bereikt. Bij elk beleggingsprofiel hoort een risicometer waarbij het risico wordt gemeten op basis van volatiliteit. Dat is de mate waarin de waarde van de portefeuille met beleggingen schommelt. De risicometer geeft een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7.

Drie Fondsen

Een beleggingsfonds is een verzamelpunt dat een aantal onafhankelijke beleggers, een groep van individuen of bedrijven in staat stelt samen te investeren. Door hun kapitaal te bundelen, kunnen beleggers kosten delen en profiteren van de voordelen van grotere investeringen, waaronder de mogelijkheid om over een reeks activa te diversifiëren en zo hun risico te spreiden. Auréus Investments is een SICAV naar Luxemburgs recht met een paraplufonds en drie subfondsen, twee aandelenfondsen en één obligatiefonds.

Auréus Investments adviseurs op kantoor

Documentatie Auréus Investments

Auréus Investments - Equities Blue Chips A

Auréus Investments - Markt Factor A
Auréus Investments - Bonds Conservative A

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.

Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Koffie?

Geïnteresseerd in een vrijblijvend persoonlijk gesprek over beleggen? Neem contact op met een van onze adviseurs in de regio.

Plan een kennismaking


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.