Cross

Focus op kwaliteit

juni 26, 2022

De tweede helft van het jaar zal niet gemakkelijk worden. De economische groei wordt naar beneden bijgesteld, de rente moet verder stijgen, de liquiditeit droogt op en winsttaxaties staan waarschijnlijk onder druk. Het positieve welvaartseffect van de pandemie ebt weg en consumenten spreken nu hun spaarcenten aan om het bestedingsniveau nog even op peil te houden.  In de afgelopen jaren is de waardering voor veel aandelen gedaald, met name voor aandelen met een relatief hoge waardering. De reden daarvoor is dat de rente in korte tijd veel sterker is gestegen dan verwacht. Nu hebben deze bedrijven niet voor niets zo’n hoge waardering. Dat heeft te maken met hun uitstekende balanspositie waardoor ze in tijden van stijgende rentes (zoals nu) geen last hebben van hogere financieringslasten. Ook hebben ze vaak een prima marktpositie waardoor ze in een recessie (zoals wellicht binnenkort) zelfs marktaandeel kunnen winnen ten koste van partijen die het niet meer kunnen bolwerken. Verder zijn juist deze bedrijven prima in staat om hogere prijzen door te berekenen. Ze hebben ‘pricing power’ en kunnen zelfs van de situatie gebruik maken om de marges verder te verbeteren.

Schermafbeelding 2022-06-26 om 19.44.31

De verwachtingen voor de winsten over het tweede kwartaal en de vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn waarschijnlijk te hoog. Op basis van macro-economische variabelen en het sentiment in het bedrijfsleven zullen de winsttaxaties omlaag komen. Dat geldt natuurlijk niet voor ieder bedrijf in gelijke mate. In een omgeving waar menig bedrijf zal moeten teleurstellen, zullen bedrijven die de verwachtingen wel waarmaken of zelfs overtreffen, kunnen uitblinken. Nu zorgen veel winstwaarschuwingen meestal voor een markt waarin alles (rijp en groen) onder druk komt te staan, maar het is ook mogelijk dat de markt meer onderscheid maakt tussen bedrijven die teleurstellen en bedrijven die de verwachtingen waarmaken. Kwaliteitsbedrijven hebben vaak relatief weinig mensen in dienst, waardoor ze veel minder gevoelig zijn voor stijgende loonkosten. Ook hebben veel van deze kwaliteitsbedrijven een uitgesproken lage carbon footprint. Dat betekent dat ze relatief weinig fossiele brandstoffen verstoken, een prettige bijkomstigheid als de energieprijzen sterk zijn gestegen.

Amunsi_risk_factors_graph

Quality is wat anders dan groei. Lang werd gedacht dat groei-aandelen complementair waren aan waarde-aandelen (value). Maar groei-aandelen zijn tegenwoordig vaak van een opmerkelijk lage kwaliteit. Het voordeel van quality is dat hierdoor de fundamenten van een groei-portefeuille fors verbeteren en dat deze factor ook veel meer complementair is aan value in de portefeuille. Value-beleggers hebben van nature de neiging om weinig in quality te beleggen. Wat vaak vergeten wordt is dat kwaliteitsbedrijven een superieur rendement genereren op het eigen vermogen. Door dat superieure rendement is het risico van kwaliteitsbedrijven uiteindelijk veel lager dan veel andere bedrijven. Dit lagere risico wordt vaak onvoldoende verdisconteerd in de koers van een kwaliteitsaandeel. Kwaliteitsbedrijven zijn als geen ander in staat om de winsten op peil te houden. Beleggers betalen vaak te veel voor groei en te weinig voor kwaliteit.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.