Thema’s

Beschermen en besturen

Bij het beschermen en besturen van het familievermogen is communicatie binnen de familie cruciaal. Maar al te vaak worden complexe familievraagstukken vooruitgeschoven en vertrouwt men erop dat het vanzelf wel goed komt. Juist het voeren van gesprekken met betrokken familieleden geeft veel inzicht, neemt zorgen weg en beperkt wederzijds wantrouwen en miscommunicatie door de uiteenlopende verwachtingen. Het vastleggen van afspraken borgt de continuïteit van het familievermogen en versterkt de harmonie binnen de familie. 

Aureus Logo

Bescherming opgebouwde waarde

Soms zet een plotselinge gebeurtenis je aan het denken. Je bedrijf vertegenwoordigt inmiddels een flinke waarde, die ook in de toekomst beschermd moet blijven voor jou en jouw familieleden. En niet eenvoudig te achterhalen moet zijn door derden. De continuïteit en waardebewaking van het familievermogen en privacybescherming moet goed geregeld zijn, in het belang van de mensen waar je het meeste om geeft.

Adviseurs voor vernogen beschermen

Voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen

In hoeverre past de huidige fiscale en juridische structuur bij jullie toekomstplannen? En in hoeverre ben je voorbereid op onverwachte of onverhoopte gebeurtenissen? Iemand moet verantwoordelijkheid nemen en verstandige dingen blijven doen als je er niet meer bent, het niet meer kan of niet meer wil. Hoe borg je de zeggenschap over het familiekapitaal? Wanneer betrek je de kinderen? Hoe bewaak je de privacy en hoe bescherm je je gezin tegen ongewenste invloeden van buitenaf? Bij deze en meer vragen neemt Auréus Family de regie.

Inrichting financiële onderneming

Het vastleggen van afspraken voorkomt onnodige discussies en miscommunicatie. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar wordt in een familiecontext vaak vergeten. Goede afspraken op papier bieden een basis voor toekomstige beslissingen. Een familiestatuut is hiervoor een optie, maar dit is geen juridisch afdwingbaar document. Een familiestichting biedt wel de juridische basis die een familiestatuut mist. Niet verwonderlijk dus dat veel vermogende families hier gebruik van maken. Een familiestichting vormt de centrale spil in het bestuur van het familievermogen. Auréus Family houdt het overzicht en bewaakt de normen en waarden van de familie.

Privacy beschermen met veel vermogen

Direct contact met Auréus Family

Wij kijken ernaar uit om met u aan tafel te zitten. Een kennismaking is vanzelfsprekend altijd vrijblijvend.

Nieuwsbrief


      Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
      Privacyverklaring.