Cross

FAAMG onder druk

november 6, 2022

Het gewicht van FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Google) in de Nasdaq 100 is op dit moment ongeveer 37 procent en dat is al minder dan het is geweest. Big Tech staat de afgelopen weken onder druk. De sterke dollar (een groot deel van de resultaten komen van buiten de VS) drukken de winst en stijgende reële rentes drukken de waardering. In een recessie vertrouwen beleggers kennelijk meer op bedrijven die goed in staat zijn om de kosten onder controle te houden. De Big Tech-bedrijven hebben gemiddeld genomen twee keer zo hoge marges dan de rest van het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat is op zich bijzonder want juist in technologie is de voorsprong vaak niet veel langer dan twee jaar. Hoge marges trekken concurrentie aan met als resultaat dat de marges onder druk komen. Maar hoge marges zorgen ook voor minder kostenbewustzijn. Deze bedrijven nemen de duurste werknemers aan en bij nieuwe projecten worden kosten nog moeite gespaard.

Fgj5RHpXwAIwPTL

De achterblijvende koersontwikkeling is deels cyclisch, maar deels ook structureel. Ook de FAAMG bedrijven zullen volgend jaar profiteren van een dalende rente, maar toch lijken beleggers te roteren naar goedkopere alternatieven en die zijn er zelfs binnen de Nasdaq volop. Semiconductoraandelen zijn traditioneel al goedkoper dan andere tech-bedrijven. Naast de dure cloud-bedrijven zijn er opvallend veel goedkope cloud-bedrijven. Ook is Biotech (allemaal genoteerd aan de Nasdaq) nog nooit zo goedkoop geweest. Energytech of cleantech profiteert volop van de energietransitie. Verder zijn de huidige Big-Tech bedrijven vooral gebaseerd op de doorbraak op het gebied van mobiele telefonie 15 jaar geleden. Deze vijf bedrijven hebben grotendeels hun groei te danken aan de komst van de iPhone. Zonder deze doorbraak geen Facebook, geen Amazon en geen Google, althans niet in deze vorm. Niet onderschat mag worden dat sinds 2007 op het internet ‘mobile first’ telt. Maar na vijftien jaar zijn veel van de daarop gebaseerde innovaties wel gerealiseerd. In plaats van aan de consumentenkant, liggen de kansen nu meer aan de producentenkant. Een tekort aan werknemers en stijgende lonen vormen een ideale omgeving om te investeren in automatisering en robotisering. Veel fabrieken zullen met behulp van Big data, kunstmatige intelligentie uit de cloud en met effectieve automatisering en robotisering nauwelijks nog werknemers in dienst hebben. Al het saaie en geestdodende werk kan de komende jaren worden uitbesteed naar machines en dat kan dan niet via een app. Ook de onvermijdelijke komst van autonoom rijden, biedt weer tal van nieuwe toepassingen die zorgen voor een nieuwe technologische sprong. Het meest populaire beroep onder mannen wereldwijd is chauffeur, met autonoom rijden worden die mensen in snel tempo werkloos.

Scherm­afbeelding 2022-11-06 om 16.20.27

Big Tech-bedrijven mogen goedkoop ogen, maar dat komt vooral door de extreem hoge winstmarges. Alleen als die winstmarges houdbaar zijn, is de huidige waardering gerechtvaardigd. De belangrijkste reden dat winstmarges onder druk komen is concurrentie. Nu zijn veel Big Tech-bedrijven feitelijke monopolisten en die zijn prima in staat om hogere prijzen door te berekenen.

Fg4ft_iWAAUMCse

Toch geldt zo’n monopolie vaak maar voor een deel van de activiteiten. Als het gaat over de advertentie-inkomsten en de cloud-markt dan is er wel degelijk sprake van (steeds meer) concurrentie en daarmee ook gevoeligheid voor de economische cyclus. In de technologiewereld kan het dan snel gaan, zie bijvoorbeeld de concurrentie van Tiktok tegen het Instagram van Facebook.

FgTke7SXgAIiuSj

Er lopen diverse programma’s die gericht zijn tegen Big-Tech bedrijven. Bekend is dat zij de concurrentie buiten de deur houden door jonge startups (lees: concurrenten) in een vroeg stadium over te nemen. Meestal zijn er dan nog geen mededingingsbezwaren, maar de toezichthouders worden steeds kritischer. Recente overnames stuiten sneller op bezwaren van toezichthouders. Verder heeft juist Big Tech in de afgelopen jaren geprofiteerd van het internationale belastingregime. Door winsten te laten vallen in landen waar nauwelijks belasting hoefde te worden betaald, betaalden deze bedrijven effectief nauwelijks belasting. Dat gaat veranderen, bijvoorbeeld omdat in de Verenigde Staten er nu een minimum heffing van 15 procent wordt geïntroduceerd, maar ook doordat Europese wetgeving voortaan transacties op een andere manier wil belasten. Verder kunnen mededingingsbezwaren er voor zorgen dat Big Tech bedrijven met nieuwe regels te maken krijgen of zelfs worden opgesplitst. Dat laatste zou niet uniek zijn, gelet op het eerdere opsplitsen van Standard Oil en AT&T.

FgqlJ5oX0AcLHKi

Juist Big Tech heeft geprofiteerd van de pandemie. Van de één op de andere dag ging iedereen online. De recent teleurstellende resultaten zijn in de eerste plaats een gevolg van het einde van de pandemie. Door de sterke outperformance van Big Tech bedrijven zitten veel beleggers (waaronder indexbeleggers) met een grote positie in Big Tech bedrijven. Vorige week werd in deze nieuwsbrief al het verschil tussen gelijk gewogen indexbeleggingen en naar marktkapitalisatie gewogen indexbeleggingen besproken. De manier om te voorkomen dat Big Tech een groot deel van de portefeuille uitmaakt is door gelijk gewogen indices te hanteren.

Scherm­afbeelding 2022-11-06 om 15.35.15

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.