Cross

Energieprijzen

september 18, 2022

De angst voor een wereldwijde recessie hebben de olieprijzen onder druk gezet. In sommige delen is ook daadwerkelijk een afzwakking van de vraag te zien, zoals bijvoorbeeld in China als gevolg van nieuwe lockdowns en de problemen in de Chinese huizenmarkt. In beide gevallen is het probleem veroorzaakt door de Chinese overheid en daar ligt dus ook de oplossing, maar niet voor het congres van 16 oktober aanstaande. Hoewel de vraag dus afzwakt is er aan de aanbodzijde weinig veranderd. Per saldo zijn energiemarkten krap en China lijkt daarmee de belangrijkste swingfactor. In het geval van een lange wereldwijde recessie (niet het basisscenario) kan de vraag naar olie met zo’n 6 miljoen vaten per dag dalen, maar dat is nog altijd gelijk aan de productie van 2015. De rem op de investeringen in nieuwe oliewinning is enerzijds een gevolg van een meer volatiele olieprijsontwikkeling, maar komt anderzijds ook door sociale druk om vooral niet te investeren. Centrale banken, commerciële banken, beleggers, actiegroepen en zelfs rechters zorgen er voor dat investeren en de winning in nieuwe gebieden niet populair is.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 20.43.01

Tegelijkertijd blijft de wereld bijna 100 miljoen vaten per dag verstoken. Driekwart van de wereldbevolking heeft ook niet de luxe van een energietransitie, die willen vooral energiezekerheid. Toch is in de termijncurve een veel lagere olieprijs verdisconteerd, wat zou betekenen dat tekorten snel worden opgelost. Dat lijkt een illusie, zeker nu in Europa zo’n beetje alles wat brandbaar is wordt gebruikt om energie op te wekken. De bruinkoolcentrales in Duitsland draaien weer op volle kracht. Overigens zullen de hoge investeringen als gevolg van hoge gas- en elektriciteitsprijzen in Europa resulteren in een snelle daling van de gas- en elektriciteitsprijzen. Voor olie is er meer upside.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 20.17.54

De voorraden zijn nog altijd laag. Dat geldt voor de voorraden in de industrie zelf, maar vooral voor de strategische voorraden van de VS. Gecombineerd liggen ze op het laagste punt van de afgelopen negen jaar.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 20.18.09

Het neerwaartse risico in de olieprijs wordt vooral veroorzaakt door vraaguitval. De economische vooruitzichten voor Europa worden voortdurend naar beneden bijgesteld en China blijft last houden van lockdowns en de huizenmarkt. Verder is het ook mogelijk dat er een deal komt tussen de VS en IRAN. Als de sancties worden beëindigd dan scheelt dat 1 tot 1,5 miljoen vaten per dag. Op dit moment hebben OPEC-leden moeite om productie-afspraken na te komen. Als het wel lukt (vooral in Nigeria) dan scheelt dat 0,6 miljoen vaten per dag.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 20.33.30

Naast de neerwaartse risico’s bij de olieprijs zijn er ook opwaartse kansen. De problemen aan de aanbodzijde zullen er voor zorgen dat olieprijzen relatief hoog blijven. De fysieke oliemarkt is krap en geopolitieke ontwikkelingen zoals een deal met Iran kunnen er voor zorgen dat OPEC besluit om de productie te beperken. Tijdens de laatste bijeenkomst werd de productie met 100.000 vaten per dag gereduceerd. De G7-landen willen nog altijd een prijsplafond op Russische olie. Rusland zal dan reageren door de productie verder te beperken en mogelijk ook haar invloed bij de OPEC aanwenden om daar de productie verder te beperken. Rusland produceerde vorig jaar 10,9 miljoen vaten per dag. Verder heeft Rusland toch al moeite om die productie op niveau te houden. Het vertrek van de Westerse oliemaatschappijen betekende ook het vertrek van Westerse technologie. In Venezuela heeft dit er voor gezorgd dat de lokale productie is gedecimeerd. Verder wordt er verwacht dat Libië vanaf het vierde kwartaal weer 0,5 miljoen vaten per dag levert, maar echt stabiel is de situatie daar niet. Een kans voor de oliemarkt is ook de ruil van aardgas naar olie in Europa. Volgens onderzoek gaat het al snel om een kleine miljoen vaten per dag. De lage voorraden versterken waarschijnlijk de uitslagen in de olieprijs. De echte upside zit in het einde van de Covid-restricties in China in combinatie met meer lucht op de Chinese huizenmarkt. Als de Chinezen dan ook weer internationaal gaan vliegen, kan het hard gaan.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 20.51.40

Er wordt nog wel geïnvesteerd en dan met name door niet-Westerse oliemaatschappijen. Een groot veld van Hess en ExxonMobil is het olieveld voor de kust van Guyana en Suriname. De bijdrage aan het totaal is nu nog relatief bescheiden met 115.000 vaten per dag, maar dit zal waarschijnlijk in enkele jaren verzesvoudigen.

Schermafbeelding 2022-09-18 om 20.44.51

De sterk stijgende winsten van olie- en mijnbouwbedrijven zorgen er voor dat de winstontwikkeling van de brede aandelenmarkt optisch beter oogt dan daadwerkelijk het geval is. Zonder olie blijft er weinig winstgroei meer over. Dan gaat het niet om een stijging van de winst van 8 procent dit jaar, maar van slechts 1 procent. Als dan ook nog de mijnbouwbedrijven er uit worden gehaald, dan zouden de bedrijfswinsten zelfs krimpen. Hetzelfde geldt ook voor de waarderingen. Met olie en mijnbouw staat de K/w op 18, zonder olie en mijnbouw op 20 . Dat terwijl energie slechts voor 2,7 procent meewoog aan het begin van het jaar, nu is dat 4,8 procent. Alleen door de extreem lage waardering van de oliemaatschappijen is het gewicht van de winsten in de in de index vele malen groter (meer dan 10 procent). Oliemaatschappijen worden gewaardeerd alsof ze elk moment kunnen omvallen, niet als het bedrijven zijn die recordwinsten rapporteren. De sleutel van de energietransitie ligt bij de oliemaatschappijen, zij hebben de kasstromen, de ingenieurs en de kennis van grote projecten om de energietransitie te laten slagen.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meevallende groei, onrustige beurs

Meevallende groei, onrustige beurs. Er is sprake van een synchroon groeiherstel, maar het zorgt wel voor meer volatiliteit op de beurs.

Meer lezen

De volgende eurocrisis

De volgende eurocrisis zal niet draaien om Griekenland of Italië. Dit keer is Frankrijk de zwakste schakel.

Meer lezen

Volatiliteit als beleggingscategorie

Volatiliteit als beleggingscategorie, zowel de VIX- als de MOVE-index kunnen worden gebruikt als extra rendementsbron of als hedge.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.