Cross

Energieprijzen zorgen voor recessie

augustus 28, 2022

Inmiddels loopt 1 op de 6 Amerikanen achter met het betalen van de energierekening. In de Verenigde Staten word je simpelweg afgesloten van het net als je de rekening niet kan betalen en als bij 35 graden de airco niet meer werkt is er toch een behoorlijke prikkel om te betalen. Het is niet eerder voorgekomen dat zoveel Amerikanen de rekening niet konden of wilden betalen. In Europa ligt het aantal wanbetalers veel lager, maar dat is stilte voor de storm. Feit is dat de energieprijzen in Europa veel sterker stijgen dan in de Verenigde Staten. Dat heeft vooral te maken de sancties richting Rusland. Het zorgt er inmiddels voor dat Rusland twee keer zoveel kan verdienen met de verkoop van fossiele brandstoffen ten opzichte van voor de Russische inval in de Oekraïne. Er zijn wel enkele logistieke problemen. Zo wordt er dagelijks inmiddels 10 miljoen dollar (4,3 miljoen kuub) aan aardas afgefakkeld bij de grens met Finland. Dat gas zou eigenlijk door de Nordstream pijpleiding moeten, maar die is dicht.

_126423229_closeupjuly.jpg

Europa is de grootste koper op de LNG-markt en koopt alles wat niet vastzit in contracten. Daarvoor moet de prijs van aardgas omhoog, want de droogte in China en het Amazonegebied zorgt er voor dat ook in andere landen de vraag naar LNG stijgt. Europa wil koste wat kost de gasopslagen gevuld hebben voor de winter. Dat dit huidige dure gas nu in de gasopslagen zit, betekent dat de prijzen die nu worden betaald (meer dan 10 euro per kuub) straks met belasting en btw doorberekend worden aan de consument.

FbMckKLWYAIoxiW

Tot voor kort was elektriciteit nog een alternatief voor aardgas, maar dat is het al lang niet meer. De elektriciteitsprijzen zijn dit jaar sterker gestegen dan de gasprijzen. Britse huishoudens kregen afgelopen week te horen dat de elektriciteitsprijzen in oktober met 80 procent stijgen. Op de elektriciteitsmarkt zijn de prijzen al veel sterker gestegen. Afgelopen werd de 1000 euro per megawatt (1 euro per kilowatt) vrij eenvoudig doorbroken, zowel in Frankrijk, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn prijzen die zo hoog zijn, dat dit duidt op leveringsproblemen komende winter. Wat de elektriciteitsvoorziening betreft is Murphy’s Law volop aan het werk. Het is droog en stil weer. Dat betekent minder waterkracht en minder elektriciteit uit wind. Door de droogte vallen rivieren droog waardoor steenkolen niet meer vervoerd kunnen worden naar kolencentrales. De warmte zorgt er voor dat verschillende centrales (waaronder veel kerncentrales) geen warmwater meer mogen lozen op de rivieren en dus ook stil liggen. Verder zijn er zoveel zonnecellen bijgekomen dat die met enige regelmaat moeten worden afgeschakeld omdat het net het niet meer aankan. De enige reservecapaciteit die dan nog over is, zijn gasgestookte centrales. En dan moet de Russische olie- en kolenboycot nog beginnen. 

FX33-1bX0AEwAA6

Met de huidige prijzen zal al snel minimaal de helft van de Europeanen niet meer de elektriciteitsrekening kunnen betalen. Bedrijven die veel energie verbruiken zullen, ook gezien het risico op de toekomst, moeten vertrekken uit Europa. Die bedrijven produceren tal van halffabrikaten die voortaan van buiten de EU met dure dollars moeten worden ingekocht. De toeleveringsproblemen die hierdoor worden veroorzaakt zijn veel groter dan toeleveringsproblemen door het tekort aan semiconductors of het tekort aan containers. Het gaat dan niet meer over vertraging, maar er zullen spullen simpelweg niet meer worden uitgeleverd. Normaal gesproken is een verdubbeling van de olieprijs in een jaar al voldoende om een recessie te veroorzaken. Dan is een vertienvoudiging van elektriciteits- en gasprijzen al snel goed voor een stevige depressie. Nu worden behalve gas ook andere zaken onder hoge druk vloeibaar. Rusland is nog altijd bereid om veel gas te leveren aan Europa, maar wil daar uiteraard wel wat voor terug. De verschillende Europese landen (afgezien van Hongarije) kunnen principieel Russisch gas afwijzen, maar dat betekent dat veel regeringen waarschijnlijk niet de kerst zullen halen. Verder heeft het geen enkele zin als de ECB de rente gaat verlagen vanaf dit punt. Een diepe recessie is gegarandeerd met deze energieprijzen en een hogere rente zorgt alleen maar voor meer kapitaalvernietiging.

FbP7-AWWIAMSmin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meevallende groei, onrustige beurs

Meevallende groei, onrustige beurs. Er is sprake van een synchroon groeiherstel, maar het zorgt wel voor meer volatiliteit op de beurs.

Meer lezen

De volgende eurocrisis

De volgende eurocrisis zal niet draaien om Griekenland of Italië. Dit keer is Frankrijk de zwakste schakel.

Meer lezen

Volatiliteit als beleggingscategorie

Volatiliteit als beleggingscategorie, zowel de VIX- als de MOVE-index kunnen worden gebruikt als extra rendementsbron of als hedge.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.