Cross

Energie neemt stokje over van technologie

november 20, 2022

Afgelopen week daalde de olieprijs op basis van recessie-angst. Geholpen door de afzwakkende dollar is het verschil tussen de benzineprijs en de elektriciteitsprijs zo klein geworden dat veel hybride automobilisten beter op benzine (of diesel) kunnen rijden dan op elektriciteit, een soort omgekeerde energietransitie. Ook de Duitse industrie ziet de voordelen van olie als alternatief voor aardgas. De vraag naar olie kan ook een impuls krijgen als de Chinese economie open gaat. Verder wordt het aanbod gedrukt door de ontwikkelingen in Iran en het is hopen dat de onderdelen van westerse oliemaatschappijen het deze winter houden in Rusland.

Scherm­afbeelding 2022-11-20 om 20.41.39

Op basis van verschillende variabelen zijn de vooruitzichten voor energie het best (overigens direct gevolg door basismaterialen (mijnbouw en agri). De vooruitzichten voor technologie, tot voor kort de marktleider, zijn middelmatig. Defensieve sectoren scoren slecht. De markt lijkt zich voor te sorteren op een cyclische draai, geholpen door de piek in de inflatie en de piek in de rente.

Fhsh1kYXkAIq9MP

Inmiddels is de Amerikaanse strategische oliereserve (SPR) teruggevallen naar het niveau van 1984 en dat is bijna het laagste niveau ooit want deze strategische reserves werden ingesteld na de twee oliecrises van de jaren zeventig. In de afgelopen jaren is voortdurend geput uit de strategische reserves om de olieprijs te drukken. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is er minder noodzaak om olieprijzen laag te houden.

Fb-JzpFWQAA9wcs

Het aantal boortorens (rigs) in de Verenigde Staten stijgt, maar blijft nog altijd achter bij de ontwikkeling van de olieprijs. Er wordt minder geïnvesteerd in olie dan voorheen en dat betekent onvermijdelijk dat er voortdurend tekorten dreigen.

Fh2bOPSWAAU7mJOOok OPEC+ kan weinig extra produceren. De laatste korting van OPEC+ was 2 miljoen vaten per dag. Effectief was het minder dan 1 miljoen, omdat ook daarvoor al veel landen niet meer konden leveren.

FXXUOxhWIAAutzW

Er zijn steeds meer bezwaren tegen met name Big Tech bedrijven. Daar liggen operationele marges op het dubbele van voor de pandemie en het dubbele ten opzichte van andere techbedrijven. Hoge marges trekken meer concurrentie aan en hoewel veel monopolies in technologie zijn ontstaan door disruptie kan in principe elke technologiebedrijf in enkele jaren weggeconcurreerd worden door nieuwe technologie. Als een monopolie toch uitstekend kan worden verdedigd, dan wordt het tijd dat de overheid ingrijpt. De overheid heeft al enkele maatregelen genomen die vooral techbedrijven raken. Zo worden zij het meest geraakt door de minimum belastingregel van 15 procent. Ook de belasting op internationale transacties is vooral gericht op de grote techbedrijven. Vervelend voor deze Big Tech bedrijven is ook dat overnames steeds moeilijker worden. Met het beroep op marktmacht en concurrentievervalsing wordt de boot afgehouden. Dat terwijl juist groeibriljanten als YouTube en Instagram door respectievelijk Google en Facebook voor een appel en een ei van de beurs konden worden gehaald. Zo verloopt de overname van Activision door Microsoft moeizaam. Verder zijn techbedrijven afgelopen jaren verwend en niet goed in het snijden in de kosten.  Op basis van genormaliseerde marges moet nog altijd een stevige prijs worden betaald. Dat terwijl de kasstroom in de energiesector zo hoog is, dat deze bedrijven met deze kasstroom zichzelf binnen enkele jaren van de beurs kunnen halen.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

De nieuwe cyclus in Real Assets

De nieuwe cyclus in Real Assets. Op het moment dat de markt zich realiseert dat het dieptepunt achter ons ligt, kan het snel gaan.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.