Cross

Emerging debt veiliger dan Treasuries?

april 10, 2023

De centrale banken uit de opkomende landen zijn het gevecht tegen de inflatie relatief vroeg aangegaan. Daardoor hebben deze landen veel beter gepresteerd dan voorheen. In het verleden zorgde een sterke dollar vaak voor grotere verliezen in emerging markets debt, maar nu presteren de munten uit deze markten beter dan de munten uit ontwikkelde landen. Alleen ten opzichte van de dollar moeten veel van deze munten het nog afleggen. Nog altijd zijn de munten van opkomende markten aantrekkelijk gewaardeerd. Ook de daling van de grondstoffenprijzen lijkt deze opkomende landen niet te raken. Nu zijn veel landen ook minder afhankelijk van de dollar dan voorheen. Vaak is de kredietwaardigheid verbeterd, zodat ze zich ook kunnen financieren in lokale valuta. Verder hebben steeds meer opkomede markten kredietlijnen met China of kunnen ze tegenwoordig in hun eigen munt grondstoffen uit Rusland kopen.

1003x-1.png-Apr-10-2023-03-05-46-6078-PM

Fundamenteel staan opkomende landen er ook veel beter voor dan ontwikkelde landen. De inflatieverschillen zijn duidelijk afgenomen, terwijl het verschil tussen ontwikkelde markten en opkomende markten qua economische groei sinds 2017 niet zo groot is geweest. Ook de hoge volatiliteit in Treasuries zoals blijkt uit de Move-index past meer bij een opkomende markt dan een ontwikkelde markt. De oorlog in Oekraïne, de energieprijzen in Europa en de politieke onrust in veel ontwikkelde landen, zorgen er voor dat de risico’s zich vooral daar concentreren.

1*WdII-OMHul6_8Zg_IxOVdQ

Ook zijn er steeds meer opkomende markten met een positieve reële rente. Vorig jaar profiteerden daardoor de Zuid-Amerikaanse markten al van de belangstelling van beleggers. Dit jaar zijn er veel meer opkomende landen met een positieve reële rente. Dat terwijl er in veel ontwikkelde landen nog sprake is van reëel negatieve rentes. Alleen ten opzichte van de dollar blijven veel munten nog achter, maar dat kan veranderen zodra de Fed gaat pauzeren.

Scherm­afbeelding 2023-04-10 om 16.40.00

Een belangrijk verschil tussen opkomende markten en ontwikkelde markten is dat opkomende markten relatief vaak een kleinere schuldenlast hebben die ook nog een keer sneller kan afnemen door hogere groeipercentages. Zo hebben landen als Italië, Frankrijk, België en de Verenigde Staten  schuldpercentages van boven de 100 procent versus het BBP, terwijl de lange termijn BBP-groei niet veel meer is dan 1 procent. Veel opkomende landen zitten op een schuld tussen de 30 en de 70 procent van het BBP, terwijl de economie structureel vrij eenvoudig meer dan drie keer zo hard kan groeien. Voor veel ontwikkelde landen dreigt daarmee een schulden-deflatie spiraal, waarin de economie nominaal minder snel groeit dan de rente op de schuld. Daardoor stijgt niet alleen de schuld als percentage van het BBP, de maatregelen die getroffen moeten worden om de schuld te betalen, gaan ook steeds meer ten koste van datzelfde BBP.

Scherm­afbeelding 2023-04-10 om 16.29.28

De sterkste emerging debt markt is nog altijd China. Het land heeft een conservatieve centrale bank die niet meegedaan heeft aan de monetaire gekte in de ontwikkelde landen. De PBoC lijkt in haar optreden op de Bundesbank, beide banken zien inflatie als de grootste vijand. De Duitsers omdat begin jaren twintig van de vorige eeuw de maatschappij werd vernietigd door de inflatie, de Chinezen omdat ook volgens Marx inflatie er voor zorgt dat er sprake is van onrust waardoor – net als in de Duitsland 100 jaar geleden – de middenklasse wordt weggevaagd. Aangezien juist die middenklasse zorgt voor stabiliteit is het beleid van de Chinezen goed te begrijpen. In Duitsland betekende dit dat er eind jaren zestig nog 4 D-marken in een dollar gingen, maar ruim tien jaar later nog maar 1,5 D-mark. In de tussentijd was de Duitse rente niet langer hoger dan de Amerikaanse rente, maar duidelijk lager.

D3DCVeBX0AIZFg8

Op dit moment zijn staatsobligaties (waaronder Treasuries)  in de ontwikkelde markten het nieuwe subprime. Veel partijen (centrale banken, commerciële banken, Japanners, Chinezen, pensioenfondsen en verzekeraars) willen staatsobligaties verkopen nu de rente stijgt. Koersverliezen op deze obligaties hebben gezorgd voor een bankencrisis en de oorzaak van die crisis (namelijk stijgende beleidsrentes) is nog niet weggenomen. Omdat centrale banken uiteindelijk financiële stabiliteit prefereren boven monetaire stabiliteit, zullen ze hogere inflatie moeten accepteren op langere termijn. Daarmee gaan ontwikkelde markten nog meer op opkomende markten lijken. Dat terwijl de vergoedingen (rente) in opkomende markten nog altijd veel hoger liggen dan in ontwikkelde markten.

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Auréus Rotterdam: “Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, dat maakt ons werk zo mooi en afwisselend.”

Rotterdam is de meest ondernemende stad van Nederland. Veel van de cliënten van Auréus zijn ondernemers. Het spreekt dus voor

Meer lezen

Meer in Chinese aandelen

Meer in Chinese aandelen. Na de U-bocht in de economie trekt ook de aandelenmarkt bij, maar deze aandelen zijn nog altijd goedkoop.

Meer lezen

Box 3 voor minder succesvolle beleggers

Box 3 voor minder succesvolle beleggers. Als het werkelijk rendement lager ligt dan het veronderstelde rendement is de box 3-heffing te hoog.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.