Cross

Effect Adani op aandelenmarkt India

februari 5, 2023

De Indiase aandelenmarkt is lange tijd hoger gewaardeerd dan andere aandelenmarkten, zeker de aandelenmarkten van Azië. De Nifty 50 (what’s in a name) was eind vorig jaar gewaardeerd op 22 keer de winst. Ter vergelijking: de wereldindex stond toen op 17 keer de winst, de opkomende marktenindex op 12 keer de winst.

Scherm­afbeelding 2023-02-11 om 16.27.59

India is dus bijna twee keer zo duur als de gemiddelde opkomende markt. Nu zijn er verschillende factoren die het van invloed zijn op de waardering. Zo worden zeer winstgevende en sterk groeiende bedrijven hoger gewaardeerd. Maar ook corporate governance heeft een grote invloed op de waardering. In het geval van India is dat de achilleshiel van het land. Corruptie is in India een groot probleem en met de aanval van Hindenburg (een Amerikaanse short-seller) op de Adani-groep, kan de Indiase aandelenmarkt haar waarderingspremie verliezen.

aff0e6da63ebfb87d3e86cfa3dfa5e6f

Het rapport van Hindenburg research is vernietigend.  Het beschuldigt Adani van de grootste fraude uit de geschiedenis van het bedrijfsleven. Zo zou er tientallen jaren lang gemanipuleerd zijn met aandelenkoersen en wordt Adani zelf beschuldigd van boekhoudfraude. Hindenburg ziet een neerwaarts risico van 85 procent voor de zeven verschillende onderdelen van de Adani Groep. Nu is Gautam Adani hier wellicht niet zo bekend, maar dat is in India wel anders. Zijn naam staat op grote billboards langs wegen en op vliegvelden en havens die in zijn bezit zijn. Zijn energiecentrales voorzien Mumbai van elektriciteit. Verder zit hij in defensie, in de media en in kopermijnen. Uiteraard ontkent Adani alle beschuldigingen en hij omschrijft het rapport als een berekenende aanval op het land India, zonder goed in te gaan op de echte beschuldigingen anders dan dat ‘alles gelogen is’.

india china

Het lot van Adani is in India zelf sterk gekoppeld aan dat van premier Narendra Modi. Alle twee komen ze uit Gujarat, een provincie van India. Dat Gujarat-groeimodel wat niets meer is dan het typische Aziatisch groeimodel wat we eerder gezien hebben bij landen als Japan, Zuid-Korea en meer recent China. Dat bestaat uit grote investeringen en de sterke focus op de export. Dat is in India nooit zo goed gelukt als in China. Toch werden grote infrastructuurprojecten gefinancierd door subsidies van de overheid en vaak opgezet door Adani. Van de laatste zes geprivatiseerde vliegvelden gingen er zes naar Adani. Voor de oppositie in India (de Congrespartij) is het rapport prima materiaal voor een aanval op Modi zelf. Onder Modi is het BBP van India gestegen van 1,8 biljoen dollar in 2011 tot 3,2 biljoen dollar in 2021. Gezien die groei zou India de op twee na grootste economie zijn in 2027. In 2030 zou het land ook de op twee na grootste aandelenmarkt in de wereld hebben. Met de groei van India groeiden ook de bedrijven van Adani. Verder werden zijn bedrijven steeds kapitaalintensiever en veel van die expansie is gefinancierd met schuld, dat terwijl veel van zijn projecten jarenlang geen kasstroom genereerden.

Scherm­afbeelding 2023-02-11 om 16.28.07

Eind maart 2022 had het bedrijf tien keer zo veel schuld als eigen vermogen. Als er ook maar één bedrijf van Adani in de problemen komt, kan het de andere meenemen in de val. Eind november kwam Adani met een aandelenemissie van 2,5 miljard dollar, maar drie dagen daarvoor kwam het Hindenburg rapport uit. Nu dreigt de ondergang van de Adani-groep ook de economie van India te raken. In dat kader oogt de waarderingspremie voor Indiase aandelen te hoog.

Scherm­afbeelding 2023-02-05 om 17.03.51

Abonneer op deze nieuwsbrief via www.aureus.eu/nieuwsbrief 

Voor tussentijdse updates, volg Auréus op Linkedin


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

De achterblijvers in de Mag 7

De achterblijvers in de Mag 7 zijn Apple en Tesla. Toch zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste AI-bedrijven in de Mag 7.

Meer lezen

De enige bron van alfa

De enige bron van alfa is timing. Timing is simpelweg laag kopen en hoog verkopen, maar in de praktijk blijkt alfa vluchtig.

Meer lezen

Japanse interventie

Japanse interventie. De Japanse overheid heeft meer mogelijkheden dan ingrijpen in valutamarkten om de yen te sturen.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
  Privacyverklaring.   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.