Cross

Een vliegende start

maart 3, 2023

erratum: Aan eerdere koppeling van deze publicatie was een tijdslimiet verbonden. Dit stuk werd oorspronkelijke gepubliceerd op 30 januari 2023

 • Goede jaarstart door meevallende inflatie en economische groei
 • Centrale banken verhogen komende week de rente
 • Renteverhogingen ECB steunen de euro
 • Kansen op zachte landing zal komende maanden toenemen
 • Er wordt al rekening gehouden met tegenvallende bedrijfscijfers
 • Chinese economie profiteert van snelle heropening
 • Aandelen, vastgoed en private equity profiteren het meest

Het beleggingsjaar 2023 is goed begonnen. Voor Europese beurzen is het zelfs de beste jaarstart sinds 1987. Omdat ook de obligatiemarkt het jaar voortvarend is gestart, is het voor veel gebalanceerde portefeuilles één van de beste januarimaanden ooit. Op zich is dat niet zo vreemd, want na een slecht beursjaar volgde in het verleden maar al te vaak een goed beursjaar. Onder aanvoering van de Chinese aandelenmarkt die dit jaar al met meer dan 14 procent is gestegen, worden beleggers geleidelijk positiever. Dat mag ook wel want eind vorig jaar was de stemming uitgesproken negatief. Al dat enthousiasme wordt veroorzaakt door de combinatie van afnemende inflatie en een meevallende economische ontwikkeling. De inflatie valt mee omdat de energieprijzen sterk zijn gedaald en omdat prijzen al zes maanden op rij niet verder stijgen. Als de komende zes maanden de prijzen  net zo hard blijven stijgen als de afgelopen zes maanden dan komt de Amerikaanse inflatie in juni onder de 2 procent uit. Daarnaast zorgt heropening van de Chinese economie voor meer enthousiasme. China zal dit jaar meer bijdragen aan de groei van de wereldeconomie dan Europa en de Verenigde Staten samen. Europa zal veel meer profiteren van de Chinese groei. De Verenigde Staten is een veel meer gesloten economie. De export naar China is ongeveer 1 procent van de Amerikaanse economie.

Komende week zal de Amerikaanse centrale bank mogelijk voor de laatste keer dit jaar de rente verhogen met 0,25 procent. De volgende keer dat het beleidscomité van de Federal Reserve bijeenkomt is in maart. Daarvoor zijn er dan al twee banenrapporten en twee inflatierapporten verschenen en als daaruit blijkt dat zowel arbeidsmarkt afkoelt en de inflatie snel daalt, stopt de centrale bank met het verhogen van de rente. De ECB zal de Fed op enige afstand volgen, maar geeft vooralsnog aan dat de rente ten minste nog twee keer met een half procent zal worden verhoogd. Dat zorgt er voor dat de euro geleidelijk terrein wint. Een sterkere euro remt de inflatie. Verder is komende week de belangrijkste week voor wat betreft de bedrijfscijfers. Vooralsnog is het niet een bijzonder sterk kwartaal, maar er is al het nodige slechte nieuws in de koersen verdisconteerd. Mogelijk dat een recessie in de Verenigde Staten kan worden voorkomen en daarmee komt de zo begeerde zachte landing dichterbij. De consequenties van zo’n zachte landing zijn extreem positief. Het is de centrale bank dan gelukt om ondanks een extreme stresstest met een pandemie, een oorlog op het Europese continent en een voedsel- en olieschok, de inflatie terug te krijgen tot beneden de doelstelling, zonder dat er sprake is van miljoenen werklozen gedurende een recessie. Het vertrouwen in de monetaire autoriteiten kan daardoor sterk stijgen met als gevolg lagere risicopremies en lagere rentes. Door de dalende inflatie zal de kans op zo’n scenario in de komende maanden naar boven worden bijgesteld. Daarmee komt ook een renteverlaging in 2024 in zicht. Door niet aan te sturen op een stevige recessie neemt het risico wel toe dat inflatie de komende jaren regelmatig boven de 2 procent zal uitkomen. Op het moment dat de Fed er toch miljoenen werklozen voor over heeft om die inflatie te bestrijden, raakt dat ook de bedrijfsresultaten. Ook in zo’n geval kan de rente nog verder dalen, maar is wel een nieuwe correctie op de aandelenmarkt mogelijk.

De draai in de dollar zorgt er voor dat de liquiditeitspositie buiten de Verenigde Staten is verbeterd. Het is dan ook niet zo vreemd dat opkomende markten onder leiding van China aan kop gaan. De Chinese heropening gaat opvallend soepel. Vandaag zijn de Chinese beurzen voor het eerst open sinds de start van het jaar van het konijn. De piek in de coronabesmettingen ligt alweer enkele weken terug. De vastgoedmarkt wordt vlot getrokken door lagere hypotheekrentes en de afschaffing van het rode lijnenbeleid waardoor projectontwikkelaars zich weer kunnen financieren. Verder worden de regels rondom de grote techbedrijven versoepeld. Bij elkaar doet Peking er alles aan om van de opening een succes te maken. Daarvan profiteren niet alleen de Duitse autobouwers, maar ook de producenten van Franse luxegoederen. Aangezien er veel grondstoffen gaan naar de Chinese huizenbouw, profiteren ook metalen als ijzer en koper. Verder is de Chinese heropening natuurlijk goed nieuws voor alle toeristische trekpleisters. Na drie jaar corona wil ook de Chinees er wel eens uit. Chinese aandelen zijn afgelopen maanden al sterk gestegen, maar blijven in historisch perspectief goedkoop.

Dit jaar gaan de cyclische aandelen aan kop. Eind vorig jaar rekende 85 procent van de Amerikaanse economen nog op een recessie en nu de kans daarop lijkt af te nemen volgt ook daar een herstel. Ook small caps profiteren van de afkalvende inflatie en de meevallende economische groei. In tegenstelling tot grote bedrijven hebben kleinere bedrijven minder pricing power, maar worden ze wel harder geraakt in een recessie. Zowel cyclische aandelen als small caps wegen niet zo zwaar in de index. Ook andere onderdelen met een relatief laag indexgewicht kunnen dit jaar goed presteren. Denk aan waarde-aandelen boven groei-aandelen, aan opkomende markten versus ontwikkelde markten en aan de markten buiten de Verenigde Staten versus de grote Amerikaanse aandelenmarkt. Toch is het niet verstandig om de Amerikaanse aandelenmarkt fors te onderwegen. Exclusief zes grote aandelen in de index (Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta en Tesla) ligt de koers/winstverhouding van de resterende aandelen nog altijd beneden de 13. Per saldo blijven wij overwogen aandelen en overwogen alternatieve beleggingen. De onrust van het afgelopen jaar biedt bij zowel vastgoed als bij private equity nieuwe kansen. Obligaties zijn onderwogen, maar wij zien nog wel ruimte voor dalende rentes en dalende kredietopslagen en hebben de portefeuille daarop ingericht. Een vliegende start betekent meestal ook een mooi vervolg en een goed beleggingsjaar, maar met hetzelfde tempo als in januari is onwaarschijnlijk. Financiële markten fluctueren nu eenmaal, dat is de prijs die u moet betalen voor het hogere rendement op lange termijn.


De besluiten van het Macrocomité van Auréus worden gebruikt voor de invulling van de Actieve portefeuille. In deze portefeuille worden aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen over- of onderwogen en kunnen er actieve keuzes worden gemaakt voor bepaalde sectoren, regio’s, obligaties, looptijden ect. Risicobeperking is een belangrijk onderdeel van de Actieve portefeuille. De Markt/Factor portefeuille wijkt slechts beperkt af van de index (MSCI ACWI IMI). Er is sprake van een structurele allocatie naar vijf factoren om de factorpremie op lange termijn te innen. Daarom worden keuzes van het Macrocomité niet meegenomen. Wel wordt er geherbalanceerd wanneer het portefeuillegewicht 10 procent afwijkt van de neutrale allocatie.  De SRI-Impact-portefeuille heeft een focus op duurzame en impactvolle beleggingen/bedrijven, de benchmark voor deze portefeuille is de MSCI ACWI SRI. Om een kern van duurzame SRI-fondsen bevinden zich 6 impactsatellieten. Keuzes gemaakt in het Macrocomité worden voor zover relevant meegenomen in de SRI-Impact-portefeuille. Voor de Individuele Aandelenportefeuille maken wij gebruik van de research en beleggingsfilosofie van Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Deze op groei- en kwaliteitsaandelen gerichte research/strategie heeft een allocatie naar Europese en Amerikaanse aandelen. Het doel is de outperformance van de benchmark (MSCI World). Keuzes gemaakt in het Macrocomité ten aanzien van over- of onderwegen van aandelen en obligaties worden meegenomen voor de allocatie in de Individuele Aandelenportefeuille, voor de regio- en de sectorverdeling volgen wij de research van FDA. 

Auréus streeft er naar om correcte en actuele informatie te verstrekken afkomstig van betrouwbare bronnen, maar kan de juistheid en volledigheid van de informatie in deze publicatie niet garanderen. Aan deze publicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Auréus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan. Deze publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien de inhoud van deze publicatie niet is toegesneden op de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed kennis te nemen van de inhoud van relevante informatie over desbetreffende belegging (prospectus, informatiememorandum, essentiële beleggersinformatie, essentiële-informatiedocument etc.) en worden geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie. De waarde van een belegging kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers bij verkoop of beëindiging van hun belegging minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Gerelateerde artikelen

Wegvallende onzekerheden

Meer zekerheid over renteverlagingen door meevallende inflatiecijfers Minder politieke onzekerheid, Trump aan de leiding Meer evenwichtige groei wereldeconomie Winstgroei niet

Meer lezen

Campinghausse 2.0

Campinghausse 2.0, de huidige omgeving op de beurs lijkt op de die in 1997. Er zijn meerdere parallellen te trekken.

Meer lezen

De zwakke Japanse yen

De zwakke Japanse yen zorgt er voor dat de outperformance van de Japanse aandelen worden gedrukt, maar niet voor eeuwig.

Meer lezen

Ontvang nu uw gratis boek

Lees meer over:

Nieuwe prioriteiten in het post-Corona tijdperk

De versnellende IT-revolutie

De kracht van het verhaal

Oplossingen voor diverse crises met duurzame thema's

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?   Uw privacy is belangrijk voor ons. Graag willen we u op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Mogen we u af en toe een e-mail sturen?


   Koffie?

   Verder praten over de dynamiek van vermogen. Maak hier een afspraak voor een kop koffie bij ons op kantoor of bij u thuis.

   Plan een oriënterend telefoongesprek


    Door uw bericht in te sturen bevestigt u dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door Auréus, zoals uiteengezet in de
    Privacyverklaring.